Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Op 26 september zijn de Molukken getroffen door een zware aardbeving. Daarbij vielen zeker dertig doden. Sinds de aardbeving is het onrustig op het eiland. Door de vele naschokken die er sinds september zijn, is wederopbouw nog steeds niet mogelijk. Bewoners van het eiland leven nog steeds in angst. De oproep van familieleden uit de […]

Stem of voeg toe aan:

  Een goede bereikbaarheid en ruime parkeermogelijkheden zijn van ongelooflijk groot belang voor de Almelose binnenstad. Gemiddeld 45 procent van de consumenten bezoekt een winkelgebied per auto. En deze bezoekers zijn goed voor zestig procent van de winkelomzet. Een goed draaiend centrum staat of valt met een goede bereikbaarheid. Én met goede parkeervoorzieningen en overal gratis parkeren. Feit […]

Stem of voeg toe aan:

Sinterklaas Zwarte Piet Almelo: Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Op zaterdag 16 november om 12.30 uur verwelkomt Almelo de Sint en zijn Zwarte Pieten. Ook dit jaar arriveert hij per stoomboot en zorgt burgemeester Arjen Gerritsen voor een warm ontvangst. Daarna klimt de Sint op zijn trouwe schimmel Amerigo en rijden ze, […]

Stem of voeg toe aan:

  Oude locatie Basisschool de Telgenborch aan de Welgelegen   FIRST LEGO League (FLL) is een internationale wedstrijd voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar. Aan deze wedstrijd doen jaarlijks 290.000 kinderen mee uit 82 verschillende landen. Een team kan uit maximaal 10 kinderen bestaan. De wedstrijden bestaan uit een aantal verschillende […]

Stem of voeg toe aan:

  College, ambtenaren. Dank voor het vele werk dat voorafgegaan is aan de totstandkoming van deze programmabegroting. In deze begroting ligt de focus op het realiseren van een gastvrije vitale stad waarin iedereen kan meedoen. Alleen mensen met plasproblemen mogen volgens uw begroting dat niet. Uw begroting is in strijd met het VN-Verdrag inzake de […]

Stem of voeg toe aan:

  Onderwerp: Beantwoording raadsvragen PVA. Behandeld door  E.R. Jasper   Geachte heer De Olde, bij brief van 1 oktober jl. heeft u ons vragen gesteld over het bestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.   Vraag 1. Wat is het precieze doel van het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Rosarium? Antwoord: […]

Stem of voeg toe aan:

  Nog steeds leven in angst voor meer bevingen en vooral voor een Tsunami   De recente aardbevingen op de Molukken en de vele naschokken, die sinds 26 september 2019 dagelijks plaatsvinden laat menig Molukker en andere familieleden/sympathisanten, woonachtig in gemeente Almelo niet onberoerd. De oproep van familieleden uit de Molukken om hen financieel te […]

Stem of voeg toe aan:

  Schout Doddestraat Aadorp (Gemeente Almelo)     Schriftelijke vragen aan het college van B&W  Almelo   Betreft: Maatschap Dekker aan de Schout Doddestraat 60, Aadorp   Geacht college, De PVA is het spoor bijster geraakt voor wat betreft het dossier Dekker Agron Schout Doddestraat 60 te Almelo. Dekker zou een claim hebben op de […]

Stem of voeg toe aan:

    Almelo, 24 oktober 2019   Geacht college, De PVA heeft in Zwolle en Den Haag meerdere door B&W uitgelokte rechtszaken bijgewoond. De PVA vraagt zich af wat het nut en noodzaak is van dit soort uitgelokte rechtszaken. De PVA wil daar meer van weten.   Daarover heeft de PVA de volgende vragen:   […]

Stem of voeg toe aan:

  Gemeentehuis Almelo   Op 25 september 2019 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden bij de gemeentelijk bezwarencommissie over een bezwaarschrift tegen het niet in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bedrijfsmatig in gebruik mogen nemen van een keuken van 28m2 groot. Er was derhalve sprake van een (1) simpele juridische vraag: […]

Stem of voeg toe aan: