Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Wet Bijzondere maatregelen Het college stelt aan de raad voor om akkoord te gaan met de toepassing van de Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook vaak de Rotterdamwet genoemd. Deze wet maakt het mogelijk om in gebieden, waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat, aparte regels op te stellen over de toegang tot de […]

Stem of voeg toe aan:

Jongeren kunnen tussen 11 en 17 oktober in ruim tweehonderd gemeenten anoniem een mes of ander steekwapen inleveren, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wie een mes inlevert, krijgt bovendien geen straf. Het gaat om een landelijke inzamelactie die erop gericht is het messenbezit onder jongeren tegen te gaan. De politie en het Openbaar […]

Stem of voeg toe aan:

De energietarieven stijgen zo hard dat gas en licht in 2022 onbetaalbaar dreigen te worden voor grote groepen Nederlanders Anno 2021 kent de totale waanzin bij de Europese bestuurders geen grenzen meer. Er worden onder valse ‘klimaat’ voorwendselen op volstrekt zinloze wijze honderden miljarden uitgegeven om het voor al het leven broodnodige natuurlijke gas CO2 […]

Stem of voeg toe aan:

Verdubbeling mensen met ernstg verward gedrag Het aantal incidenten met psychotische of verslaafde mensen waarbij de politie moet ingrijpen, verdubbelde de afgelopen 5 jaar. Dat aantal stijgt nog steeds. Het blijkt in de praktijk lastig om verward gedrag goed te duiden en op tijd in te grijpen. Keer op keer moeten familie en buurtbewoners smeken […]

Stem of voeg toe aan:

Behoud van het Twentse landschap Overheden bundelen hun krachten om van de energietransitie een succes te maken. Voor een beter afgestemde besluitvorming (van overheden onderling) op basis van een gedeelde ambitie is het noodzakelijk om te werken als één overheid in nauwe samenwerking met de maatschappij. De RES is een document waarin de regio beschrijft […]

Stem of voeg toe aan:

Al acht jaar staat bij gepensioneerden de koopkracht onder druk omdat de pensioenen niet werden geïndexeerd. Bijna veertig procent van de gepensioneerden in Nederland heeft moeite om rond te komen. De verwachting is dat hun situatie er de komende jaren niet op vooruit zal gaan, eerder achteruit.  Het gaat Nederland momenteel economisch voor de wind, […]

Stem of voeg toe aan:

Tot ver in de jaren ’60 is het Volksvijand nummer 1: de woningnood. Hele gezinnen wonen bij familie, in krotten of in woonwagens. En de overheid weet het probleem maar niet op te lossen.  In die roerige jaren jaren raakte Nederland overvol met zijn 10 miloen inwoners. Een groot probleem is de alsmaar stijgende woningnood, het […]

Stem of voeg toe aan:

Oud Almelo in schuurtje van Piet Op zaterdag 11 september werd door de raad een rondje cultuur binnenstad Almelo georganiseerd. Het rondje bestond uit een fietsroute waar men op een aantal locaties kennis kon maken wat Almelo te bieden heeft op het gebied van cultureel erfgoed. Het werd een bijzondere rondgang.In totaal fietsten 16 raadsleden […]

Stem of voeg toe aan:

Mensen die net iets meer verdienen dan de grens, kunnen de hogere huren in de vrije sector niet opbrengen. Ook hebben zij niet voldoende inkomen om een huis te kopen Ooit zijn de woningcorporaties opgericht om mensen met een laag inkomen te beschermen tegen hoge huren en hen de zekerheid van vaste huurcontracten te bieden. Wie […]

Stem of voeg toe aan:

Het voormalig opvangcentrum Huize Alexandra Het kabinet roept provincies en gemeenten op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook zouden er meer woningen voor statushouders moeten komen, zodat die eerder weg kunnen uit asielzoekerscentra. Onder meer door de evacués uit Afghanistan dreigen de locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) binnen een paar […]

Stem of voeg toe aan: