Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Contact en Informatie

 
 

Vereniging Partij Vrij Almelo (PVA

Adres: Burcht 58, 7608 JG Almelo

MOBIEL: 06 34 91 48 21

 

Fractieleden Partij Vrij Almelo

 

Een belangrijk facet van het raadswerk is contact houden met je inwoners. Je moet proeven wat er speelt, weten waar daadwerkelijk behoefte aan is. Je moet de mening kennen van de mensen in je gemeente, en wijkbewoners het vertrouwen geven dat ze gehoord worden. Je moet gewoonweg goed luisteren. Het leven voor mensen die het door omstandigheden zwaar hebben indirect helpen zodat ze niet tegen een gemeentelijke muur oplopen.

                                                                                                                               

H.G. (Harry) de Olde

Raadslid

 

 

Ik ben 47 jaar, gehuwd en werkzaam als installateur. Mijn interresse in de lokale politiek is gewekt vanwege het feit door dat er zich een kloof bevindt tussen de lokale overheid en haar inwoners die een bepaalde ongelijkheid tussen beide partijen tot stand brengt.
Mijn doel is om deze ongelijkheid terug te brengen tot de proporties zoals ze bedoeld zijn namelijk: de lokale overheid moet haar inwoners ten aller tijde tot dienst zijn.

 

R. (Ray) Joustra

Raadsvolger

 

 

Ik ben een geboren en getogen Almelose, 37 jaar oud, getrouwd en moeder van 2 dochters. Met liefde voor de stad en inwoners en al zijn minder en minder mooie kanten. Een gemeleerd gezelschap van diverse nationaliteiten, leeftijden en interesses, maar die helaas niet gehoord of gezien worden. Dit wil ik oplossen, aangezien ieder mens telt en betrokken hoort te worden bij de samenleving

 

L. (Lianne) Blaauw

Commissielid

 

 

 

Ik ben 56 jaar en geboren in Almelo. Op het stadhuis wordt maar één product gemaakt; besluiten. Het Almelose gemeentehuis is gedegradeerd tot een onmenselijke ‘besluitenfabriek’ die het leven van goedwillende burgers verziekt over al wat het leven voortbrengt. Het leidde zelfs tot gijzeling van een wethouder. Er is ook een veel te groot tekort aan goedkope huizen, enzovoort. Samen met de Partij Vrij Almelo wil ik de reeks met problemen aanpakken.

 

M. (Marcel) Middelkamp

Commissielid

 

 

 

Ik ben getrouwd, 2 kinderen en 2 pleegkinderen. Met de Partij Vrij Almelo wil ik graag de verwerpelijke vriendjespolitiek aanpakken. Daar hebben we teveel last van in Almelo. De jeugd wordt te weinig betrokken bij hun toekomstplannen. Hardere preventie is de oplossing van Drugs en Alcohol. “Wat er ook speelt in onze gemeente, laat het vooral eerlijk open en transparant en ook de jeugd zijn.

 

R. (Richard) Quick

Commissielid

 

 

Graag wil ik mij even voorstellen, ik ben een echte Almeloër. Sinds 2015 maak ik deel uit van de Partij Vrij Almelo. Een partij die tegen onrecht is waar ik mij dus goed in kan vinden. Ik ben een natuurmens en wil graag bijdragen aan de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen. De bestaande groene ruimte moeten we beter benutten om het gedrag van mensen positief te beïnvloeden. 

 

H. (Hans) van der Burg 

Commissielid

 

 

 

Ik ben 23 jaar en werk als Groepsbegeleider, Talenontwikkelaar en Straathoekwerker. In Almelo is verandering nodig. Een college dat er daadwerkelijk voor de inwoners zit en niet voor hun eigen belangenverstrengeling. Leegstaande panden harder aanpakken. Geen windmolens. Waarom geven we ‘ons’ zo makkelijk over aan die klimaatbobo’s? Ik wil graag de hardnekkige problemen in de lagere sociale klasses in Almelo helpen oplossen.

 

J. (Joshua) Veldhuis

Commissielid

 

 

 

Ik ben 56 jaar, werkzaam als zelfstandig ondernemer en wonend in Almelo. Ik wil graag via de lokale politiek iets kunnen betekenen voor Almelo en zijn inwoners. Vrijheid en democratie vind ik heel belangrijk, evenals een prettige leefomgeving, dierenwelzijn, veiligheid en groenvoorziening.

 

R. (Ronald) Groothedde

Commissielid

 

 

 

 

 

Bankrelatie ING rek.nr. NL61 INGB 0005 0384 60 t.n.v. Partij Vrij Almelo

KvK-nummer 08212682

anbi
De PVA heeft de ANBI status: Partij Vrij Almelo (PVA)

Fiscaal nummer: 8215 95 507

 

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) veranderd.
De Partij Vrij Almelo  heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens.

Is mijn contributie aan de PVA aftrekbaar?

Omdat de PVA erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

1. Gewone contributie
De contributie aan de PVA is aftrekbaar.

2. Giften
Er zijn 2 soorten giften:

gewone giften
periodieke giften

Als u een gift doet aan de PVA, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Gewone giften
Gewone giften zijn aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel.

Drempel en maximum aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal 60,-. Indien met 3.500,- schenkt is (3.500 minus 1% (250,-) is 3.250,-) echter maximum 2.500,- aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer met 2.500,- schenkt is 2.250,- aftrekbaar. Afhankelijk van het inkomen krijgt u als donateur 34% tot 52% van de schenking terug.

Periodieke schenkingen
Tot de aftrekbare giften behoren ook periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften aan een ANBI (de Partij Vrij Almelo) in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke giften die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de giften gedurende 5 of meer jaren jaarlijks te betalen. Een periodieke schenking is niet gebonden aan een drempelbedrag. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van de PVA en gunt de donateur een volledige aftrek.

Doel:

De partij heeft zich ten doel gesteld het welzijn en de betrokkenheid van Almeloërs te bevorderen op de grondslag van de normen en waarden zoals zij zich in de loop van de Europese geschiedenis onder invloed van christendom en humanisme hebben ontwikkeld. Deze normen en waarden liggen ten grondslag aan onze democratische ideologie, op welke het partijprogramma gebaseerd is. De kern van deze ideologie omvat het streven naar behoud en ontwikkeling van de Nederlandse culturele identiteit en het dienen van het optimaliseren van het leefcomfort van de Almeloër.

 

Werkwijze en middelen:

1.  het organiseren van burgers die met doel en middelen van de partij instemmen, tot een politieke partij die binnen het kader van het Nederlands democratisch bestel functioneert;

2.  het doen stellen van kandidaten voor de gemeenteraden van Almelo;

3.  het bevorderen van samenwerking tussen de leden van de partij, in het bijzonder tussen die leden die in bovengenoemde vertegenwoordigende lichamen zijn gekozen;

4.  het bevorderen van de politieke vorming en bewustwording van de leden;

5.  het vaststellen van een algemeen politiek program op de grondslag omschreven;

6.  het vaststellen van bijzondere programs;

7.  het verspreiden in woord en geschrift van de politieke gedachten van de partij onder het volk;

8.  alle andere wettige middelen die tot verwezenlijking van het doel van de partij kunnen leiden.

 

SLUIT U DAN BIJ ONS AAN: WORD LID VAN DE PARTIJ VRIJ ALMELO

Als bezoeker van onze website zult u waarschijnlijk wel eens over politieke zaken nagedacht hebben. Wellicht denkt u er net zo over als wij, maar heeft u ons tot nu toe liever vanuit de achtergrond moreel gesteund als bezoeker van onze website. Daar zijn wij ook zeer blij mee. Maar we roepen u op om eens te bedenken of u niet een stapje verder wilt gaan, door met ons in contact te treden, en actief te worden.

De Partij Vrij Almelo bestaat uit een aantal enthousiaste actieve mensen, die zich geheel op vrijwillige basis met hart en ziel inzetten voor de gemeenschap en de burgers. Uit mensen vanuit allerlei maatschappelijke achtergronden, en van alle leeftijden, die elkaar gevonden hebben in hun gemeenschappelijke idealen van een krachtige lokale democratie van, voor en door de bevolking. Personen die onderkennen dat er ruimte moet zijn om met elkaar in openheid te discusiëren over politieke onderwerpen.  Teneinde onze taken als lokale politieke partij nog beter te kunnen verrichten, zijn wij constant op zoek naar mensen die mee willen doen. Om te praten over belangrijke onderwerpen in vergaderingen en in bijeenkomsten van de raadsleden en steunfractie. Om onze gezamelijke mening naar buiten te brengen in woord en geschrift en door deel te nemen aan openbare bijeenkomsten. En om gewoon als groep bij elkaar te komen voor gezellige interessante ledenactiviteiten. Samen met u kunnen wij een vuist maken tegen de gevestigde orde. Samen met u kunnen wij werken aan een lokaal bestuur dat wél behoorlijk en transparant is en dat er wél is voor de burger, inplaats van voor zichzelf. Samen met u kunnen wij, als lokale partij die niet onderhorig is aan de grote landelijke partijbureaucratieën en hun triviale machtsbelangetjes, zorgen voor een vitale lokale democratie in een gemeente waar het prettig leven is.

Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de fractie.  U kunt e-mailen naar harryg47@gmail.com. Wij zullen dan contact met u opnemen.  De contributie bedraagt slechts 5 euro per kwartaal (meer mag ook)  Denkt u erover lid te worden, maar zou u eerst kennis willen maken? Dat kan. U kunt dan vragen of u eens een fractievergadering kunt bijwonen.

We hopen binnenkort van u te mogen horen, en u in ons midden te mogen verwelkomen!

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter