Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Activiteiten 2015

21-12-2015

KERSTSFEER IN VERPLEEGHUIS HET MEULENBELT, ALMELO

??????????????

Vele mensen brengen daar toch hun Kerstmis door, en proberen toch het huis een beetje kerstsfeer te geven. Overal hangen kransen en in elke hoek staat wel een kerstboom. Ook hebben ze hoekjes gemaakt wat je doet denken aan vroeger.

Zo hangt toch de Kerstsfeer in het verzorgingshuis. De bewoners en verzorgers zijn ontzettend dankbaar voor de hulp van de vele vrijwilligers. “Zonder de hulp van de vrijwilligers is het niet mogelijk om het echte kerstgevoel bij de bewoners te brengen. Met z’n allen willen zij bijdragen aan het welzijn van de bewoners en hun in deze dagen een kerstsfeer bieden. De bewoners zijn echt dankbaar voor al deze warmte.

Hier doen we het voor”. !!!!!

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

 

14-12-2015

PVA ONDERZOEKT GRATIS PARKEREN BINNENSTAD ALMELO

??????????????

Koopavond 10 december 2015

 

De PVA pleit er al jaren voor het parkeerbeleid in de binnenstad te veranderen om te voorkomen dat bedrijven nog meer omzetverlies leiden, personeel moeten ontslaan of wegtrekken naar een andere plaats. Stijgende parkeertarieven maken de binnenstad minder aantrekkelijk voor consumenten en ondernemers, Door wegblijvende bezoekers, teruglopende bestedingen en grotere leegstand van winkelvastgoed staat de leefbaarheid van het centrum onder druk.

Veel gemeenten schaffen betaald parkeren af om meer winkelend publiek naar de binnenstad te trekken. Tientallen Nederlandse plaatsen hebben gratis parkeren ingevoerd of hebben plannen om dat te doen. Steenwijk, Veendam, Zaandijk, Koog aan de Zee, Emmen en Hoogezand-Sappemeer zijn voorbeelden van gemeenten die het parkeergeld al hebben afgeschaft om de aantrekkelijkheid van de winkelstraten te vergroten.

Zoals u van de PVA gewend bent zijn wij ook deze keer ter plaatse gaan kijken en hebben gesprekken gevoerd met zowel gemeenteambtenaren als bezoekers in deze gemeenten.

Gemeenten mogen volgens de PVA nooit als doel hebben om de begroting te laten draaien op parkeerinkomsten. Daarnaast is parkeren deel van het visitekaartje van onze stad. Ook Detailhandel Nederland is blij met ons onderzoek naar gratis parkeren binnenstad.

Wethouder Irene ten Seldam, (die het parkeerbeleid in haar portefeuille heeft) heeft daar waarschijnlijk een heel andere mening over want ons goed onderbouwd plan en suggesties legt zij gewoon naast zich neer. De PVA is het zat om nog steeds langdradige discussies met standpunten zus en visies zo aan te horen tot in de late uurtjes en wil een gedegen onderzoek naar de optie vrij parkeren in de binnenstad van Almelo.

Uit een eerste onderzoek van de PVA die op 11 december werd gehouden onder ondernemers in het centrum van Almelo, blijkt dat de ondernemers erg tevreden zijn dat wij dit onderzoek zijn begonnen. De gemeente zal hierop in samenwerking met de ondernemers actie moeten ondernemen om te voorkomen dat de leegstand verder gaat toenemen.

Volgens de PVA zijn winkeliers bereid om te praten over een financiële bijdrage voor de invoering van gratis parkeren. Wij hebben dat kunnen opmaken uit gesprekken die we voerden met Ondernemend Almelo.

Regulering van parkeerdrukte is voor winkeliers ook een punt van aandacht. Misschien moeten we een deel van het centrum blauwe zone maken en op de plaatsen verder van het centrum parkeren zonder maximale parkeertijd. Het zijn zo maar wat gedachten van een winkelier.

Conclusie is dat alle ondervraagden inzien dat winkeliers snakken naar een gastvrij centrum. 

 

DE UITEINDELIJKE RESULTATEN “GRATIS PARKEREN BINNENSTAD ALMELO” ZAL (NA DAT ONS ONDERZOEK IS AFGEROND) BINNENKORT BEKEND WORDEN GEMAAKT.

 

10-12-2015

AFSCHEID TWEE BESTUURSLEDEN ALMELO SOCIAAL

al14

 

Vanavond werd op een druk bezochte receptie in Hof 88 afscheid genomen van twee bestuursleden en mede-oprichters van Almelo Sociaal; de heer Joop Israel en de heer Guillaume Niessen.

Almelo Sociaal is een koepelorganisatie voor vrijwilligersorganisaties, die de belangen behartigen van mensen in kwetsbare posities. Jaarlijks heeft Almelo Sociaal meer dan duizend contacten met mensen. De mensen van Almelo Sociaal helpen veel mensen op weg en proberen mensen duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn.

De fractie van de PVA Almelo heeft grote waardering voor het werk van Almelo Sociaal en was op deze avond aanwezig om afscheid te nemen van deze twee fantastische mensen.

 

Almelo Sociaal | Movisie

al4

 

??????????????

 

al6

 

al7

 

al8

 

al10

 

al9

 

al13

 

??????????????

Foto’s Hans van der Berg (PVA)

 

08-12-2015

PVA SCHENKT KERSTBOOM AAN NOODLIJDEND ALMELO

??????????????

 

De PVA schenkt de gemeente Almelo een kerstboom. De gemeente en Almelo promotie moeten de broekriem aantrekken. Daarom is aan de bewoners van Almelo gevraagd wie er nog een dennenboom in de tuin heeft staan die ze kwijt willen om als versiering te dienen voor de binnenstad.

Fractievoorzitter Harry de Olde heeft even overleg gepleegd thuis en vond dat zijn boom hier wel beschikbaar voor gesteld kan worden.

Gistermorgen 7 december heeft de gemeente deze omgezaagd en meegenomen. Hij zal geplaatst worden op het plein tegenover ijssalon TALAMINI in Almelo.

Als fractie van PVA hopen wij dat er veel mensen zullen genieten van deze mooie boom!

 

Daarnaast willen wij allen een goede en gezellige kerst toewensen en hopen dat het jaar 2016 voor Almelo en haar inwoners een vruchtbaar en financieel gezond jaar wordt.

PVA (Partij Vrij Almelo)

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

 

31-10-2015

HORIZONVERVUILING LANGS DE SNELWEG

wind

 

Wie over de A1 rijd richting Deventer ziet ze bij helder weer al in de verte staan. In het donker zie je alleen ritmisch de rode lampjes knipperen. Twee windmolens die er onder veel protest zijn neergezet. Bram van Ojik van Groenlinks gooide ooit een plan op tafel om windmolens langs snelwegen te plaatsen.

De helft van het snelwegennet in Nederland blijkt volgens hem geschikt om windmolens naast te stationeren. De overlast van de snelweg is er toch al, en de ruimte langs snelwegen is er dan dus ook al. Volgens zijn berekeningen kunnen we met deze windmolens 3 miljoen huishoudens in Nederland van schone energie voorzien.

Voor deze 2 windmolens werd een best groot stuk bos gekapt. En dat noemt men dan “groene energie”. Hoelang duurt het voordat deze miljoenen kostende molens hun geld (ooit en wellicht nooit) terug verdienen?

Lees verder:

Wat levert een windmolen op? 

 

 

23-10-2015

“IK MAAK ME VEEL ZORGEN OVER DE ISLAMISERING VAN ONS LAND”

??????????????

Bijeenkomst PVV in Provinciale Staten van Overijssel

 

De PVV zal zich de komende tijd nog steviger uitspreken tegen de komst van vluchtelingen naar Overijssel. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens een provinciale ledenbijeenkomst in Zwolle.

Op de avond kwamen zo’n 120 aanhangers van de PVV af. Catherina Boon uit Hengelo is één van de bezoekers. “Ja, je mag dat tegenwoordig niet zeggen, maar ik maak me veel zorgen over de islamisering van ons land. Ik maak me zorgen over de toekomst van onze kleinkinderen, de chaos en toenemende armoede.”

www.rtvoost.nl

 

 

23-09-2015

Dieren bloemetje van de maand september uitgereikt aan groot dierenvriend temidden van (zijn) dieren

??????????????

Alice Nijmeijer overhandigd het bloemetje aan Willey Hendriks

 

Het bloemetje van de maand september werd deze keer uitgereikt aan Willey Hendriks temidden van een veelheid aan kleurrijke en exotische dieren in de kinderboerderij Beeklust. Als je mensen leert kennen…..ga je van dieren houden”, een uitspraak die Willey en vele mensen met hem volmondig zullen beamen. Dierenliefde is onvoorwaardelijk.

De Stichting Nieuw Dierenzorgcentrum heeft Willey leren kennen via de Stichting Steunpunt voor Dieren. Deze stichting zet zich in tegen dierenleed in binnen en buitenland. Ook werkt hij samen met Support for Strays en heeft hij een omroep genaamd Radio Veronika, met de K van kwaliteit zoals hij altijd zegt. Willey heeft een hond waar hij heel gek mee is.

En wat is er dan niet mooier om het bloemetje te overhandigen temidden van dieren waar hij zoveel van houdt? Voor alle steun die Willey aan dieren geeft heeft hij het bloemetje die zoals elke maand wordt gesponsord door “De Bloemenschuur” zeker verdiend!

 

??????????????

De Bloemenschuur “Hart voor Dieren”

 

Stadsboerderij Beeklust is bekend als de kinderboerderij van Almelo en stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van de kinderen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen. De kinderboerderij tracht dit doel te bereiken door het aanbieden van mogelijkheden aan kinderen (en hun ouders, verzorgers en begeleiders) om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.

Daarnaast is de kinderboerderij ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van Almelo.

 

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

 

12-09-2015

RAAD OP STADSBEZOEK IN “DE RIET” OP ZATERDAG 12 SEPTEMBER

??????????????

 

Op zaterdag 12 september ging de Raad weer op stadsbezoek. Deze keer werden we uitgenodigd voor de “Dag van het Huren” en open monumentendag. Om 10.00 uur werd het startschot gegeven door wethouder Anja Timmer en Peter van der Hout (Beter Wonen). Het programma begon met een rondleiding in het gemeentelijk monument de Rietmavo met een toelichting over de (ver) nieuwbouwplannen.

Daarna volgde onder meer een wandeling door de wijk De Riet met 2 bewoners die actief zijn als buurtpreventist. Buurtpreventie vormt een belangrijke schakel in de verbetering van de veiligheid in de buurt. Een belangrijke rol van buurtpreventieteams is contacten leggen in de buurt en buurtgenoten betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid. Verder vormen zij de ‘ogen en oren’ van de wijk. De gemeente ondersteunt hen door samen met de politie informatie te verstrekken over (de aanpak van) buurtcriminaliteit.

Na deze zeer interessante wandeling zetten we deze prachtige dag voort met een bezoek aan het Dienstencentrum De Riet (Aveleijn) en werden we welkom geheten door bewoners van de Riet. Daar kregen we de gelegenheid laagdrempelig met verschillende bewoners en hun initiatieven te spreken. Een van de initiatieven uit de eigen buurt waar we mee hebben gesproken is “De Eethoek”. Initiatiefnemer Monique maakt op dinsdag en vrijdag, in samenwerking met diverse vrijwilligers, warm eten voor een aantal minder bedeelden. Alles wordt aangeschaft uit eigen middelen of via schenkingen.

Bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang.

Een goed voorbeeld van burgerparticipatie!

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

d15

d18

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

Foto’s PVA

 

 

16-08-2015

Opening Heracles Almelo

??????????????

 

Zondag 16 augustus 2015 is een historische dag in de reeds meer dan 112-jarige geschiedenis van Heracles Almelo. Na vele jaren van voorbereidingen en een meer dan intensieve bouwperiode was het dan zover.

Vandaag werd het indrukwekkende stadion in gebruik genomen met de eerste thuiswedstrijd in dit seizoen tegen N.E.C. uit Nijmegen.

Heracles won deze wedstrijd met 3-0 van N.E.C.

Een extra felicitatie waard dus…..

 

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

v28

v29

??????????????

Foto’s PVA

 

 

15-08-2015

HERDENKING IN HAGENPARK VAN GESNEUVELDE ALMELOSE MILITAIREN IN VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË

?????????????????????????????????????????????????????????

 

Ter herdenking aan de ruim 20.000 Indische Nederlanders en militairen die de bevrijding niet mochten beleven. 

 

Vrijdag 14 augustus 2015 om 16.00 uur vond de regionale herdenking van gevallenen en slachtoffers  in Nederlands-Indië weer plaats bij het Indië monument in het Hagenpark. De PVA was bij de herdenking aanwezig van de gesneuvelde Almelose militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het politieke klimaat in Nederland getekend in gevoeligheden in de relatie met Indonesië en schaamtegevoel over het koloniaal verleden. Met de nakomelingen had men geen medelijden. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, dacht men. “Eigen schuld dikke bult!”  Daardoor duurde het lang voordat er enige belangstelling kwam voor de oorlogsslachtoffers uit de voormalige kolonie Nederlands Indië.  Men is zich niet bewust van het feit, dat 80% naar Nederland ging, waarvan het zo welvarend is geworden.

De meeste oud-Indische mensen zijn in de Tweede Wereldoorlog alles kwijt geraakt. Het sterftecijfer onder hen was tussen 1942 en 1945 driemaal zo hoog als onder de Nederlanders die in Holland de oorlog meemaakten. Er is wel een twaalfde urn, gevuld met aarde van 22 erebegraafplaatsen uit diverse delen van de Indonesische archipel, ingemetseld met de 11 urnen met aarde van begraafplaatsen van de Nederlandse provincies, in het Monument op de Dam.

Pas in 1961 werden voor het eerst tijdens de nationale herdenkingsplechtigheid op de Dam ter nagedachtenis van degenen, die in de oorlog met Duitsland omgekomen zijn, ook diegene genoemd, die in Indië het leven lieten. Pas toen mochten ook deze Nederlanders hun bevrijding herdenken. Het hele jaar door liggen hier grote hoeveelheden bloemen, die je kunt zien liggen als je er langs rijdt. Er zijn nu vliegdennen neergezet, die bekend staan om hun snelle groei.  Zodat het vanaf de rijweg wat meer aan het oog ontrokken zal zijn.

Politiek is vindingrijk!

Tot de dag van vandaag is er nog steeds te weinig bekend over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Velen weten nog steeds niet dat destijds, niet alleen in Europa, maar ook in Azië een verschrikkelijke oorlog woedde, dat daar vele Nederlanders streden voor “Vorst en Vaderland”, dat velen daarvoor hun leven lieten. En tot die dag dragen zij, die dit alles aan den lijve hebben moeten meemaken, dat schrikbeeld en die angsten nog steeds met zich mee. Voor hen is de oorlog nog steeds niet afgelopen. Die leeft voort in herinneringen. De ellende, de vreugde en de dankbaarheid voor het overleven.

 

Bij anderen kwellen de herinneringen. De beelden komen steeds terug……….

 

Tijdens een sfeervolle plechtigheid, die door veel mensen werd bezocht zong het Almelo’s Mannenkoor prachtige liederen. Er waren  toespraken met als thema het nut van herdenken door Professor Theoloog Anne van de Meiden, een emotionele herdenkingsrede uitgesproken door Evert Draaier (zoon van Indië veteraan) en het indrukwekkende gedicht ‘Vrijheid’  dat voorgedragen werd door mevrouw Anne Steenstra.

Na de laatste toespraak werden er kransen gelegd bij het monument. De kranslegging werd afgesloten met een rondgang langs het monument.

Als afsluiting van de herdenking volgde er een samenzijn om nog een keer het Indië verleden en de ervaringen op te halen onder het genot van een kopje koffie in de “Hofkamp”

 

 

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

PVA secretaris Emiel Nijmeijer (links)

??????????????

??????????????

Foto’s PVA

 

 

15-07-2015

Kanaal Almelo-Nordhorn, een monument van grote waarde

??????????????

 

In de 19-de eeuw is lang gesproken over het graven van een kanaal tussen Almelo en Nordhorn.  Men wilde n.l. op deze manier profiteren van de handel met Duitsland.  Uiteindelijk is het er van gekomen en kon het kanaal in 1889 worden geopend.  Het kanaal is dus gegraven in een periode dat Twenthe één groot natuurgebied was; kaarten uit 1900 laten veel heidevelden zien rondom het kanaal.

Het kanaal was nooit een groot succes, o.a. door de komst van snellere spoorverbindingen.  Uiteindelijk is de scheepvaart officieel in 1963 gestopt.  Door de kleinschaligheid van het kanaal heeft het altijd het karakter behouden zoals Noordoost Twente rond 1900 was.

Het landschap is sindsdien op veel plaatsen sterk veranderd, maar het kanaal veel minder.  Vooral de vegetatie geeft ons nog een beeld van de vroegere natuurwaarden.  Die zijn nog steeds groot.  Hier hebben een aantal factoren aan meegewerkt.  Allereerst is er de doorsnijding van west naar oost met steeds weer andere (kleinschalige) landschappen.  Nabij Denekamp wordt de Dinkel gekruist, waardoor typische rivierplanten als Steenanjer en Langbladige ereprijs zich langs het kanaal konden uitbreiden.  De noordoever staat in volle zon, dus droogteminnende vegetatie, maar de zuidoever is juist schaduwrijk en daarom veel vochtiger.  Die afwisseling wordt ook weerspiegeld door b.v. de vele soorten vlinders.  Het kanaal Almelo-Nordhorn is geleidelijk aan een belangrijk natuurgebied geworden, dat ook nog eens vrij toegankelijk is!  Op sommige plaatsen wordt het kanaal omzoomd door waardevolle natuurgebieden als het Agelerbroek, Voltherbroek en het Singraven.

Doordat het kanaal bijna over het gehele traject omzoomd wordt door houtwallen, zijn de daarvoor karakteristieke vogels ook aanwezig: Nachtegaal, Grasmus, Geelgors en Appelvink.  Door de natuurgebieden komt daar nog een veelheid aan bosvogels, waaronder veel spechten bij.

Veel van de natuurwaarden zijn afhankelijk van een goede waterbalans.  Die waterbalans wordt ernstig verstoord als er t.b.v. gemotoriseerde vaart flink ingegrepen moet worden.  Dit maakt dat de natuurbescherming tegen dergelijke kanaalplannen zijn.  Ook andere instanties als het Waterschap Regge en Dinkel  zetten grote vraagtekens bij ontwikkelingen waarbij het natuurlijke waterbeheer geweld wordt aangedaan.

Dit betekent dan ook dat de Partij Vrij Almelo tegen dergelijke kanaalplannen zijn.

 

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

Foto’s, PVA

 

20-06-2015

Opening Idylle Almelo Noord Oost en Groene Loper Almelo

??????????????

Ontvangst in de feesttent aan de Eschauzierlaan te Almelo. (links PVA secretaris Emiel Nijmeijer)

 

In 2012 is in de wijk Almelo Noord Oost begonnen met begrazing door schapen van bouwkavels. In de loop der jaren is dit initiatief in goed overleg met de gemeente Almelo en buurtbewoners uitgegroeid tot een buurtproject met ook bijen- en vlinderlinten, akkers, scharrelvarkens en bloembollen. Dit is niet onopgemerkt gebleven in den lande, waardoor in 2015 ook de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging zijn gaan participeren middels het landelijke Idylle-project.

Sinds 2015 ondersteunen ook de provincie Overijssel, Landschap Overijssel en IVN onder de noemer Groene Loper inmiddels circa 20 groene projecten in de gemeente Almelo. En de Stichting Natuurhus Almelo faciliteert al deze projecten.

We kunnen bijvoorbeeld de leefomstandigheden van de wilde bij verbeteren. Door bermen en openbaar groen minder te maaien en in te zaaien met wilde bloemen, ontstaan er meer plekken waar de bij voedsel kan halen. Daarnaast kunnen ze zorgen voor meer nestgelegenheid, bijvoorbeeld door dood hout in parken te laten liggen of kale zandige plekken te creëren. Dit is niet alleen goed voor de bij, maar ook voor vlinders en andere insecten. Bovendien zien bloemrijke bermen en weiden er prachtig uit. 

Het klinkt te simpel en dat is het ook. Het teruglopen van bijenpopulaties komt doordat de omgeving te weinig bijdraagt” bijen halen nectar en koolhydraten uit bloemen in de omgeving en brengen er nieuw leven in terug doordat er na hun bezoek vruchten groeien, voeding voor later. De omgeving is echter verarmd, verschraald, versteend, verzilt en vergiftigd, er is te veel nonocultuur en te weinig biodiverditeit. Het is veelzeggend dat bijen het in de stad beter doen dan op het land. 

Vandaar dit prachtige project….

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

12-06-2015

Stichting Nieuw Dierenzorgcentrum Almelo samen met PVA op bezoek in dierenziekenhuis Amsterdam

??????????????

 

Caressa dierenziekenhuizen is een bedrijf met drie vestigingen, het Dierenziekenhuis Amsterdam, het Dierenziekenhuis Haarlem en het Dierenziekenhuis Utrecht. Zij leveren diergeneeskundige zorg op het hoogste niveau. Ieder ziekenhuis is daarom uitgerust met de modernste apparatuur om deze zorg te leveren en draait volledig los van elkaar.

Ruim 11 jaar geleden heeft dierenarts Ischa Swartz zijn eerste Dierenziekenhuis in Amsterdam geopend. Hij wilde hiermee zelf een vooruitstrevende praktijk beginnen. Hij was van mening dat er nog veel te verbeteren viel binnen de diergeneeskunde. Zijn visie bestond uit het oprichten van een praktijk die kwalitatief hoogstaande diergeneeskunde en -zorg voor de huisdieren van Amsterdam zou gaan bieden, met een klantgerichte instelling. Samen met één andere dierenarts en twee assistentes is hij aan dit avontuur begonnen.

Er werken bij Dierenziekenhuis Amsterdam inmiddels 10 dierenartsen en 14 assistentes. Door het vooruitstrevende succes zijn er ook vestigingen geopend in Haarlem en Utrecht en is er een overkoepelende naam gekomen: Caressa Dierenziekenhuizen. Voldoende redenen voor de Stichting Dierenwelzijncentrum Almelo om daar op donderdag 11 juni 2015 eens een kijkje te gaan nemen.

Bij aankomst in vestiging Amsterdam werden we hartelijk ontvangen door de sympathieke directeur-eigenaar Ischa Swartz, zelf ook dierenarts, die ons vertelt over de geneeskundige zorg die hier geboden wordt. Mensen denken bij het woord ‘ziekenhuis’ vaak aan de organisatie van een gewoon ziekenhuis waar vooral specialisten werken. En dat je een verwijzing nodig hebt, maar dat is niet zo.
Wij bieden 24 uur per dag zorg en voor spoedgevallen zijn we altijd bereikbaar, maar er is wel degelijk verschil”, zegt Ischa. Hij legt uit dat iedere dierenkliniek zich ‘ziekenhuis’ mag noemen, maar dat de zorg overal anders is.
“Bij Caressa zijn goede opnamemogelijkheden; we bieden uitgebreide zorgmogelijkheden op hoog niveau”, aldus Ischa. “Bij ons kun je met je huisdier terecht voor onder andere cardiologie, dermatologie, tandheelkunde, chirurgie, spoedhulp, stervensbegeleiding en een gezondheidscreening. De onderzoeksresultaten zijn meestal direct bekend want de belangrijkste apparatuur is in huis. Er komen geregeld ernstig zieke dieren binnen. Ook komen mensen met hun huisdier voor een second opinion of via verwijzing door een andere arts of kliniek.”

Na een uitgebreide rondleiding waarbij wij ook de operatiekamer bezochten bedanken wij Ischa hartelijk voor zijn gastvrije ontvangst.

??????????????

 

??????????????

Ischa geeft ons uitleg

 

 

 

06-06-2015

Vijfde Slingerbeurs wederom een succes

 

Op de beursvloer gaan maatschappelijke intstellingen en bedrijven elkaar ontmoeten. Vraag en aanbod komt bij elkaar.

Bedrijven presenteren het aanbod op hun stand. Instellingen c.q. vragers bekijken bij welk bedrijf zij hun vraag neer kunnen leggen. Hierbij worden zij geholpen door echte hoekmannen. Elke match wordt door een notaris vastgelegd. Door een matchgeluid is ellke match, zichtbaar/hoorbaar.

Lokale maatschappelijke instanties kijken of zij het aanbod van de bedrijven kunnen gebruiken. Zodra twee partijen elkaar in vraag en aanbod hebben gevonden, spreken we van een match. Stichting De Slinger matcht het hele jaar door, maar tijdens De Slingerbeurs gebeurt het live. Letterlijk een levendige handel tussen vraag en aanbod dus. Deelname aan de slingerbeurs is geheel kosteloos

Doel van de beursvloer is om matches tot stand te brengen.  Bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en individuen kunnen een oproep plaatsen voor menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten, creativiteit en munten. Wat de één over heeft of graag wilt bieden, is voor de ander zeer gewenst!

Er waren 40 aanbieders waarbij in totaal 136 matches ontstonden ter waarde van 122.000 euro.

                                           

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

De stichting Help Nieuw Dierenasiel Almelo bracht ook enkele matches tot stand

 

??????????????

 

??????????????

Ook Petros Margosyan, Almelo’s beeldend kunstenaar was als aanbieder aanwezig

 

 

27-05-2015

Fietstocht “Almelo waterstad”

????????????????????????????????????

Prachtig Almelo’s buitengebied met greppeltjes

 

Vanuit de Wet milieubeheer zijn gemeenten sinds 1995 verplicht een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. Sinds 2013 zijn de gemeentelijke rioleringstaken verbreed tot afvalwater, hemelwater en grondwater. De wet milieubeheer geeft de contouren aan, maar de gemeente bepaalt zelf hoe het plan tot stand komt, voor welke periode deze geldig is en hoe gedetailleerd de inhoud is.

Op dinsdag 26 mei gingen een aantal raadsleden en ambtenaren (op de fiets) kennis maken met de vele wateraspecten die er in Almelo aanwezig zijn. En dan zowel op gebied van volksgezondheid (riolering en grondwater), veiligheid (zware buien en overstromingen), kwaliteit leefomgeving, waterbeleving/toerisme en imago (Almelo Waterstad). Als opmaat voor het nieuwe verbrede gemeentelijke rioleringsplan 2016 t/m 2020 wordt aan de raad op 9 juni in een politiek beraad gevraagd om richting te geven aan de ambities.

 

??????????????

??????????????

??????????????

Een vistrap (onder) geeft vissen de ruimte en zorgt ervoor dat vissen weer stroomopwaarts kunnen zwemmen om hoger gelegen gebieden te bereiken. Om de natuur een handje te helpen is een vistrap aangelegd. Deze vistrap heeft verschillende stenen drempels. De drempels zijn steeds 8 cm hoger aangelegd en vormen samen de “treden” van de trap. Door de onderlinge afstand van ca. 10-15 meter tussen de drempels kunnen vissen even rusten voor ze verder ‘klimmen’.

??????????????

????????????????????????????????????

??????????????

Een wadi (onder) is het belangrijkste onderdeel van het verwerkingssysteem van regenwater en bestaat uit een ondiepe greppel met daaronder een drainagesleuf voorzien van een drainagebuis. Het systeem is vernoemd naar de in de subtropen voorkomende droge rivierbeddingen die alleen bij hevige regenval water afvoeren. In de wadi wordt een doelgerichte infiltratie van regenwater in de bodem gecombineerd met de traditionele afvoer van regenwater door sloten en buizen.

????

??????????????

??????????????

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

 

Riolering, drainage, gemalen, sloten, greppels etc. hebben allen tot doel het inzamelen en verwerken van (afval)water. En op zodanige wijze dat dit geen problemen of overlast veroorzaakt. Huishoudelijk afvalwater wordt bijvoorbeeld ingezameld en getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Regenwater is daarentegen in principe schoon en mag best direct op een sloot worden geloosd of worden geïnfiltreerd in de bodem.

(foto’s PVA)

 

 

04-05-2015

Herdenking gevallenen op het van Dronkelaarplein

215

 

Vandaag 4 mei vond de 70’ste herdenkingsbijeenkomst in Almelo plaats op het Wethouder E. van Dronkelaarplein. In de twee minuten stilte wordt niet alleen stilgestaan bij hen die hebben gevochten voor onze vrijheid, maar ook bij hen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De Nationale Herdenking is altijd op 4 mei, ongeacht welke dag het is. De herdenking vindt ook plaats als deze dag samenvalt met een religieuze feestdag.

De 2 minuten stilte zijn in heel Nederland van 20:00 tot 20:02 uur. In het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden is dit van 18:00 tot 18:02 uur. Op andere plaatsen in de wereld zijn de 2 minuten stilte op een geschikt moment. Meestal is dit in de vroege avond van 4 mei. Andere plaatsen zijn bijvoorbeeld ambassades en erevelden.

 

Foto’s: Partij Vrij Almelo (PVA)

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

 

26-04-2015

Armeense genocide herdacht in Almelo

116

 

Verschillende Armeense organisaties hebben vrijdag in Almelo de Armeense genocide herdacht die honderd jaar geleden begon.

De Armeense Genocide (soms aangeduid als Armeense kwestie) is de naam voor de moorden op honderdduizenden tot meer dan een miljoen Armeniërs, die gepleegd werden in het Ottomaanse Rijk ten tijde van het regime van de Jonge Turken.

In Almelo is een speciaal monument hiervoor opgericht. Het ‘Armenian Genocide Memorial Monument Almelo’ staat op het terrein van de Armeens Apostolische Kerk aan de Vriezenveenseweg.

Aan de plechtigheid in de kerk ging ‘s middags een stille tocht door Almelo vooraf met vele honderden aanwezigen. In een indrukwekkende lang lint liep de stoet door de wijk Schelfhorst. Velen waren gekleed in stemmig zwart en droegen Armeense en Aramese vlaggen of sjaals bij zich. Opvallend was dat ook veel jongeren meewandelden.

Het kabinet stuurde geen afgevaardigde naar de herdenking van de Armeense genocide die  zowel plaatsvond in Almelo als in Assen. Onderwijl blijft het kabinet spreken over ‘de kwestie’.  

Tijdens de dienst werden er kransen en bloemstukken gelegd  op het monument vlakbij de kerk. Ook de Partij Vrij Almelo (PVA) legde een bloemstuk ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Armeense genocide. De PVV was ruim vertegenwoordigt met o.a. Kamerleden, Statenleden, en het Euro parlementslid Hans Jansen.

Tijdens de herdenkingsplechtigheid spraken ook Kamerleden van CDA, CU, SP, en waarnemend burgemeester Willem Urlings.

??????????????

??????????????

??????????????

Ook de PVA legt een krans bij het monument

??????????????

 

09-04-2015

Gas en elektricteit opwekken bij Twence

twence1

 

Op woensdagavond 9 april werden leden van de Almelose Raad voor een kennismakingsbezoek verwelkomd door adviseurs van Twence. Wij kregen uitleg over het verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen en energie. Twence slaagt er in om van de 830.000 ton afval per jaar, 405.000 MWh aan elektriciteit en 420.000 MWh aan gas op te wekken.Na een interessant verhaal kregen we een rondleiding over het terrein van Twence. De rondleiding ging langs de verschillende stadia in het afvalverwerkingsproces, beginnend bij de stortplaats.

Twence heeft drie verbrandingslijnen die niet allemaal altijd in gebruik zijn. Elke verbrandingslijn heeft zijn eigen stortkoker waarin het afval binnen komt. Met een enorme grijparm worden de verschillende soorten afval op het oog gesorteerd. Dit sorteren is van groot belang, omdat dit de kwaliteit van de verbranding bepaalt. Vervolgens kwamen we bij de controlekamers en de verbrandingsovens.

Het hele verbrandingsproces wordt door ongeveer tien mensen geregeld.Na de rondleiding kwamen we weer bijeen in dezelfde zaal als bij de ontvangst. Hierbij was de mogelijkheid om nog wat vragen te stellen en de discussie aan te gaan. Twence gaat zich verder richten op de regio Twente, zowel in het voorzien als het verkrijgen van elektriciteit en gas.

Zie hieronder de website van Twence en enkele door de PVA gemaakte foto’s.

http://www.twence.nl/

 

Harry de Olde

a1

??????????????

??????????????

a4

??????????????

??????????????

 

 

12-03-2015 

Opening tentoonstelling Armeense genocide in openbare bibliotheek Almelo 

armeen1

 

Armeense en Aramese organisaties hebben het gezamenlijke “Comité 1915” opgericht om de massamoorden die plaatsvonden in 1915 niet alleen samen te herdenken maar deze ook samen bij de Nederlandse bevolking en de Nederlandse politiek onder de aandacht te brengen. Het Comité 1915 zal een aantal publieksactiviteiten organiseren zoals tentoonstellingen, lezingen en filmavonden waarmee de Nederlandse bevolking nader geïnformeerd zal worden over de massamoorden die zich 100 jaar geleden in het gebied voltrokken dat uitgerekend nu ook weer het toneel is van genocidale processen, hetgeen het belang van erkennen en herdenken alleen maar onderstreept.

De tentoonstelling bevat foto’s, schilderijen en teksten van en over de georganiseerde massaslachting die dit jaar honderd jaar geleden naar schatting 1,5 miljoen Armeense en 750.000 ( Syrische Orthodoxe )Aramese burgers van het Ottomaanse Rijk het leven heeft gekost. De tentoonstelling zal tot en met 21 maart in de bibliotheek te zien zijn. Daarnaast zullen ook nog tentoonstellingen in Rijssen, Hengelo en Oldenzaal georganiseerd worden en diverse bijeenkomsten hierom heen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide

 

 

11-03-2015 

Werkbezoek raad Almelo op 11 maart aan het Meester Siebelinkhuis  

e1

 

Om 19.30 uur werden de gemeenteraadsleden uit verschillende politieke partijen hartelijk ontvangen door vrijwilligers en bestuursleden. Na een (muzikaal) verhaal over het werk van De Klup door de presentator kregen de raadsleden een rondleiding door het gebouw.

De raadsleden gaven te kennen het prettig te vinden om met eigen ogen te zien wat er gebeurt in De Klup. En om van de mensen die er gebruik van maken zelf te horen hoe ze het vinden in De Klup. “Je krijgt er nu echt een gevoel bij”, aldus de raadsleden. Dat gevoel krijgen we ook toen er vanuit de activiteitenruimte “bloemschikken” trots een zelfgemaakt plantje werd aangeboden aan de presentator na een swingende afsluiting van een geslaagde bijeenkomst.

De sfeer is hier dus goed.Het bezoek van de raadsleden brengt de politiek dicht bij de mensen en dat is precies wat we graag wilden bereiken met dit bezoek.”

 

 

e2e3e4e5

 

 

07-03-2015 Woningbouw Indiëterrein Almelo officieel begonnen 

d1

De bouwplaats op het Indiëterrein 

 

Op vrijdag 6 maart is dan echt gestart met de bouw van de eerste woningen op het Indië terrein. Na een gedegen voorbereiding is  begonnen met de boorpalen fundering voor de eerste woningen. De officiële opening is gedaan door wethouder Claudio Bruggink en twee toekomstige bewoners die samen via een mobiele kraan het beton gingen storten voor hun nieuwe huis.Nu de woningmarkt aantrekt begint Ter Steege met woningbouw op het Indiëterrein in Almelo. Er kan straks gewoond worden op de plek waar vroeger de weefgetouwen van Ten Cate stonden.

Het culturele erfgoed en monumentale bomen vormen de basis voor het nieuwe gebied.Naast vrije sector bouwkavels, gaan binnenkort de bouwplannen voor 2^1 kap en rijwoningen in verkoop. Ook komen er huurwoningen. Op deze wijze worden alle marktsegmenten bediend. Het terrein is bouwrijp gemaakt, waaronder ook de belangrijke ontsluitingsweg aan noord/oost kant; de burgemeester Schneiderssingel.Hiermee is de ontsluiting van Indie vanuit het centrum optimaal.

 

d2

Wethouder Bruggink met links de heer Ter Steege 

d3

d4

d5

d6

d7

d9

d10

d11

 

 

06-03-2015

Bezoek raadsleden aan het Sportbedrijf Almelo 

bbb

 

Op donderdag 5 maart bezochten een aantal raadsleden van de gemeente Almelo waaronder de PVA het Sportbedrijf.

De aanwezige raadsleden kregen uitleg over de verschillende projecten zoals de staat van sport in Almelo en een statistische inkijk in het “meedoen” aan georganiseerde sport, het bewegingsonderwijs en gezondheid in Almelo. Daarna mochten we tijdens de rondleiding door het Sport- en Recreatiecentrum Het Sportpark een kijkje achter de schermen nemen en zagen we de vele “gezichten” van het Sportbedrijf.

Om overgewicht te voorkomen is het van belang dat je voldoende beweegt. Vooral zwembaden zijn heel belangrijk wat dat betreft en een uitgelezen locatie om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Mensen met overgewicht worden niet belemmerd om te bewegen door de opwaartse kracht van het water. Gewrichten worden niet belast, al moet je er wel voor zorgen dat je niet overbelast raakt wanneer je uit het water stapt. Als je loopt is er veel belasting op de heupen, knie en gewrichten. Zwembaden zijn heel belangrijk wat dat betreft.”

In Almelo hebben volgens een ruwe schatting 3.500 jongeren tussen nul en negentien jaar overgewicht. Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is in Almelo hoger ten opzichte van het gemiddelde percentage in Nederland.

Voor mensen met overgewicht is een activiteit beoefenen in water voordelig vanwege de eigenschappen die aan bewegen in water worden toegeschreven. Zwembaden hebben een duidelijke maatschappelijke rol in de strijd tegen overgewicht.

Voorstellen m.b.t. bezuinigen en investeren t.b.v. de kerntakendiscussie kwamen daarna aan de orde.

 

bbb1

bbb2

bbb3

bbb4

bbb5

 

 

02-03-2015 

Bezoek aan de Armeense gemeenschap in Almelo

z5

Links Harry de Olde (Partij Vrij Almelo) Rechts Onik Gelici (Voorzitter Armeense Apostolische Kerk)

 

08-01-2015

Nieuwjaarsreceptie Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen

 

Tradities moet je koesteren, zeker de altijd gezellige nieuwjaarsrecepties van Beter Wonen. Woensdagavond 7 januari vormde hierop geen uitzondering. Gezellig was het en gezellig bleef het in de volle kantine van Beter Wonen aan de Klimopstraat 2 a te Almelo. Er werden vele handen geschud en getoast op het nieuwe jaar.

Voorzitter Anne Lambeek hield een prachtige toespraak en blikte terug op het afgelopen jaar en nam alvast de aanwezigen mee naar wat 2015 allemaal in petto heeft. De Almelose woningcorporatie Beter Wonen wil zich, de komende tijd vooral inzetten voor de eigen stad.

Een stad waar het bruist en goed toeven is als het aan directeur Peter van der Hout ligt. Zoals elk jaar bezoeken ook leden van de gemeenteraad waaronder de Partij Vrij Almelo de nieuwjaarsreceptie van de SHBW. Zelfs wethouder Claudio Bruggink kwam langs en proostte vrolijk mee op het nieuwe jaar 2015.

 

00006

00007

 

 

Nieuwjaarsreceptie MFH Centrum ’t Dok

 

Vandaag, zaterdag 3 januari werd er in MFA Centrum ‘t Dok een gezellige Nieuwjaarsreceptie gehouden van 16.00 tot 18.00 uur.

Bij de receptie die bedoeld was voor bewoners en winkeliers van de Almelose binnenstad waren ook leden van de Partij Vrij Almelo aanwezig.

dok3

dok10

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter