Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Activiteiten 2016

09-12-2016

RAADSLID DE OLDE OP STAP MET BURGEMEESTER GERRITSEN

 

Om de gemeente Almelo beter te leren kennen wil burgemeester Arjen Gerritsen graag met raadsleden afzonderlijk op stap. Het raadslid mag dan zelf een programma samenstellen. De nieuwe burgervader, die zijn voorganger Jon Hermans opvolgde, geniet daar zichtbaar van.

Op donderdag 8 december deed hij dat samen met het raadslid Harry de Olde (PVA). Deze keer werd een bezoek gebracht aan dierenasiel ’t Noorbroek en aan drie gezinnen die allen wonen in de wijk het Windmolenbroek.

Als kersverse burgemeester wil hij de inwoners van zijn gemeente beter leren kennen. En dat doe je dan door met inwoners te gaan praten en actief te luisteren. Ik wil weten wat mensen beweegt en belangrijk vinden in hun stad, hun wijk of in hun omgeving aldus burgemeester Gerritsen.

De interesse en vriendelijkheid die de burgervader toonde werd dan ook door de bezochte inwoners enorm gewaardeerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-10-2016

ONTMOETING ARMOEDEPACT ALMELO

13

Wijkcentrum “De Goossenmaat”

Vandaag woensdag 12 oktober waren wij (PVA) aanwezig op een bijeenkomst van het Armoedepact in Wijkcentrum “De Goossenmaat” Platanenstraat 38 Almelo. Het Armoedepact telt op dit moment 44 leden die gezamenlijk armoede te lijf gaan.

Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo. Als Almelose organisaties gaan zij aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.

De bedoeling van deze middag was om met elkaar te netwerken, onderlinge afspraken te maken en individuele kennis te delen.

Op 7 december houdt de organisatie weer een bijeenkomst waar onder andere ook de doelgroep “Werkende Armen” centraal staat. Het aantal werkende armen groeit in Nederland. De helft van alle mensen die onder de armoedegrens leeft, heeft een baan. Bij kinderen is dit aantal nog hoger: twee derde van alle arme kinderen heeft werkende ouders. In totaal zijn dat er 240.000. Een schrikbarende conclusie die de PVA meerdere keren onder de aandacht bracht.

Huishoudens die rond moeten komen van een laag inkomen groeit, met name onder de groep zzp’ers en flexwerkers lopen risico. Niet alle arme Almeloërs zijn dus bijstandstrekkers. Maar liefst 21 procent van ‘onze’ armen zijn mensen met een baan of een eigen onderneming.

“Werk is geen garantie meer om niet arm te zijn”  

Dus is het goed om het probleem van de werkende armen ook op de agenda van 7 december te zetten. Beleid voor deze groep is er amper. Voor gemeenten en hulpverlenende instanties zijn werkende armen vaak een onzichtbare groep. 

Binnenkort meer info over het hoge en nog steeds toenemende probleem van de werkende armen.

?

 

14

 

19

 

15

 

17

 

30

 

 01-10-2016

DE DOORBRAAK. EEN BEEK MET EEN VERHAAL

?

De Doorbraak

 

Zaterdag 1 oktober 2016 is de dag dat De Doorbraak vrij toegankelijk is voor iedereen. Op deze dag is de officiële opening voor het publiek en mag iedereen die het leuk en interessant vindt een kijkje nemen bij dit prachtige project. De PVA was bij de opening voor genodigden op 30 september aanwezig en liet bij ons alvast een bijzonder goede indruk achter.

Voor de aanleg van deze nieuwe beek die stroomt van de Loolee, ten zuidoosten van Almelo, naar de Eksosche Aa bij Ypelo en die afwatert in de Regge bestaan drie hoofdredenen.

  1.  de Doorbraak voorkomt dat Almelo en Bornerbroek onder water lopen bij extreme regenval; ze biedt daarnaast ruimte om veel water op te vangen en vast te houden.
  2.  de Doorbraak ligt de in de ecologische verbindingszone die de Sallandse Heuvelrug met Noordoost-Twente verbindt en haar bovendien voorziet van van helder en zuiver water.
  3.  de Doorbraak krijgt krijgt landelijk schoon water uit de Loolee en de beken rond de Azelerbeek en geeft dat via de Eksose Aa bij Ypelo door aan de Regge. Zo draagt ze bij aan de leefbaarheid van de in oude luister herstelde Regge.

Eigenlijk is er dan nog een vierde doel, dat voortkomt uit de de combinatie van de drie bovenstaande: de landschapsontwikkeling, die het gebied nog meer geschikt maakt voor beleving, in de vorm van wandel- of fietstochten of eenvoudige recreatie.

 

1

 

2

 

?

?

53

 

55

 

57

 

4

Weerman Reinier van den Berg “klimaatverandering”

 

59

 

2

 

14

 

?

Foto’s Hans van der Burg (PVA)

 

27-09-2016

BOMENKAP OP HET SLUITERSVELD

11

 

Onlangs kreeg de PVA een melding binnen dat er op het Sluitersveld 26 bomen worden gekapt. Ik ben direct gaan kijken en kwam bij navraag tot de opmerkelijke conclusie dat het merendeel van de omwonenden tot grote frustratie niet op de hoogte blijken te zijn van deze bomenkap.

Enkele bedrijven in de omgeving hebben de plannen van de gemeente om bomen te kappen wel gelezen in de krant maar waren niet vooraf geïnformeerd om welke bomen het ging.

Toch zijn de berichten van deze mensen over de plannen van de gemeente wisselend. Door sommigen wordt het juist als positief ervaren mede doordat er in het verleden veel is beloofd en weinig is gedaan aan groot onderhoud van bomen en groen…

Vooral bomen dragen bij aan een groene, prettige leefomgeving. Toch kunnen ze, in geval van slecht onderhoud, ook een risico vormen voor mensen en gebouwen. Onlangs is er nog schade aangericht door een omvallende boom die op een pas geschilderd pand terecht kwam terwijl de bewoners vaak bij de gemeente hebben geklaagd daar iets aan te doen.

Intussen is de schade verhaald en uitbetaald door de gemeente.

Uiteindelijk dus op kosten van de belastingbetaler…..

Regelmatige inspectie en een goede beheerplanning zijn dus onmisbaar. Het komt regelmatig voor dat door slecht onderhoud vallende takken ernstig letsel kunnen veroorzaken. Het is taak als gemeente om het openbaar groen te beheren en te onderhouden.

 

Hans van der Burg,

Fractiemedewerker wet- en regelgeving

 

2

 

10

 

14

 04-09-2016

NEDERLANDS VERBOND & PARTIJ VRIJ ALMELO SLAAN DE HANDEN IN 1!

16

 

Na een lange vakantieperiode zijn de scholen weer begonnen en om met goed vervoer naar school te kunnen is het voor de meeste kinderen het hebben van een fiets een vanzelfsprekendheid. Maar voor gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen, is de aanschaf van een fiets een dure, vaak onmogelijke uitgave. In dit huidige systeem van sociale afbraak met dank aan dit kabinet heeft het Nederlands Verbond samen met de PVA (Partij Vrij Almelo) de handen ineen geslagen om voor twee kinderen uit een minimagezin die te weinig geld hebben om een fiets aan te schaffen, te helpen.

Steeds vaker worden wij met schrijnende verhalen geconfronteerd en zien de omstandigheden waarin men leeft. Vandaar dat we (Nederlands Verbond en PVA) in actie zijn gekomen voor dit gezin. 

Het contact is begonnen door een dochter van een van de bestuursleden van het Nederlands Verbond en al gauw kwamen we samen (na enige gesprekken) al tot de conclusie dat we snel moesten handelen, want deze familie heeft het hard nodig. Door de problematiek van heden ten dage worden wij gebruikt als melkkoe om als “het brave jongetje van de klas” over te komen richting de EU en de rest van de wereld zodat onze eigen bevolking compleet en totaal genegeerd word door dit systeem……Een mooie gelegenheid dus om iets voor een naaste in de directe omgeving te doen! .

Het Nederlands Verbond is een vereniging die wil opkomen voor mensen in armoede. Want waar blijft de aandacht van ons kabinet voor onze gezinnen in de bijstand, werklozen, zieken en ouderen? Niet iedereen ervaart welvaart en profiteert van de economische groei die er volgens Rutte zou zijn. Ach, misschien krijgt deze groep even aandacht in 2017, want dan zijn er weer verkiezingen. 

Dit gezin wilde graag anonimiteit genieten (dat wij begrijpen en respecteren) en daarom hebben wij de foto’s bewerkt.
 
Met dank aan al onze leden en de donateurs die deze actie mogelijk hebben
gemaakt!

 

4

 

18

 

12

 

6

 

3

 

2

 

7

Fietsen maar…………..

 

13-08-2016

Herdenking Almelose gesneuvelde militairen voormalig Nederlands Indië en Nieuw Guinea

?

 

Zaterdag 13 augustus 2016 om 16.00 uur vond de regionale herdenking van gevallenen en slachtoffers  in Nederlands-Indië weer plaats bij het Indië monument in het Hagenpark. Het ‘Indië-monument’ in Almelo is opgericht ter nagedachtenis aan zestien militairen uit Almelo die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld. De PVA was bij de herdenkingsplechtigheid aanwezig van de gesneuvelde Almelose militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. 

Op 17 augustus 1945, roept Soekarno de Indonesische onafhankelijkheid uit. De Nederlandse overheid erkent de onafhankelijkheid niet en stuurt 200.000 soldaten naar Indië om de bevolking te bevrijden van de terreur. Een belangrijke reden voor de regering, om jonge dienstplichtige militairen, naar het toenmalige Nederlands Indië  te sturen. Ook werden vrijwilligers gevraagd, onder de leuze: “Nederlands Indië moet vrij ! In plaats van te gaan werken of studeren en deel te nemen aan de weder­opbouw, moest hij als militair naar Nederlands-Indië. 

Na de tweede oorlog werd het politieke klimaat in Nederland getekend in gevoeligheden in de relatie met Indonesië en schaamtegevoel over het koloniaal verleden. Met de nakomelingen had men geen medelijden. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, dacht men. “Eigen schuld dikke bult!” Daardoor duurde het lang voordat er enige belangstelling kwam voor de oorlogsslachtoffers uit de voormalige kolonie Nederlands Indië. De terugkeer in Nederland was voor veel militairen een afknapper. Wat kregen ze van de overheid toen ze voet aan wal zetten? Een appel! En vervolgens moesten ze een nieuw bestaan zien op te bouwen. Ondertussen torsten ze Indië mee, levenslang. De politiek faalde. 

Dit jaar werd de herdenkingsrede uitgesproken door Paul Geerdink, zoon van oud Indië veteraan die twee maanden voordat zijn dienstplicht was afgelopen naar het toenmalige Nederlands-Indië werd uitgezonden … Het mag gezegd: het was een aangrijpende toespraak waar aandachtig naar werd geluisterd! 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

 

19-06-2016

GEMEENTERAAD ZAL “GEZAMELIJK” BINNENTUIN VERZORGEN BIJ MEULENBELT VOOR DE BEWONERS

?

Klaar om aan het werk te gaan

 

Eindelijk is het dan zo ver. Partij Vrij Almelo (PVA) heeft het voor elkaar!

Op de agenda van de gemeenteraad staat eindelijk een initiatief waarbij de echte burgers van Almelo een handje zou worden geholpen.

Tijdens een vergadering van de werkgroep Burgerparticipatie bracht PVA, in de persoon van Harry de Olde, naar voren om eens een keer de handen uit de mouwen te steken. Te ervaren wat het is om vrijwilligerswerk te doen.

Geen haringparty, geen stadsdeelbezoek, geen vriendjespolitiek, maar hard werken in de tuin van het Meulenbelt.

Door elke partij, die vertegenwoordigd is in de raad (we hebben er 15), werd hierop enthousiast gereageerd.

Grote, gevestigde, partijen als CDA, VVD, D66 en SP waren dolblij dat ze eindelijk de wijk in mochten!

Maar ook de kleine partijen, zoals Groen Links, Almelo Centraal, Minima Partij en Partij Pro Almelo waren heel blij met dit initiatief van de PVA.

Niets is echter minder waar. De Partij van de Arbeid stuurde haar raadsvolger. LAS komt met Louis Kampman en Johan van Loon. De rest, vele personen (30) waaronder het bestuur van Het Nederlands Verbond, zijn allemaal door PVA bij elkaar getrommeld…………

 De andere partijen van de gemeenteraad van Almelo schitterden door hun afwezigheid. Zelfs het college was niet aanwezig!

 Een groep enthousiaste vrijwilligers, partijaanhangers en de vrouwen van raadslid Harry de Olde en raadsvolger Emiel Nijmeijer hebben de handen uit de mouwen moeten steken anders zou het weer, net als bij elk project waar ze niet op een stoel kunnen gaan zitten en de buik kunnen vullen, gedoemd zijn te mislukken!

 Laten we het er maar op houden dat deze gemeenteraad bestaande uit 15 partijen met aansprekende namen die doen vermoeden dat ze wat voor Almelo willen betekenen het allemaal doen voor u!

 Goed om eens een kijkje achter de schermen te krijgen en te ervaren wat het is om vrijwilligerswerk te doen. En zeggen: chapeau voor al die vrijwilligers. We kunnen er niets anders van zeggen dan dat we hun werk van harte aanbevelen en ondersteunen!

 Partij Vrij Almelo

 

3b

Ontvangst zaterdagochtend 10.00 in het Meulenbelt

 

1e

Eerst moet alle onkruid worden verwijderd

 

?

 

3n

Met een schraper tussen de tegels onkruid weghalen

 

3e

 

?

Martijn van het Nederlands Verbond helpt ook een handje mee

 

3d

 

3h

 

?

Volgens Hans gaat alles naar wens

 

3r

 

?

Susanne heeft er duidelijk plezier in

 

a32

 

a45

 

3l

 

3m

Het begint er duidelijk op te lijken

 

?

 

3q

 

3p

 

a16

Een mooi opgemaakte pot met bloemen

 

?

 

?

De tuin is helemaal zomerklaar, laat de zon maar schijnen!

 

 

15-06-2016

PVA DOET ONDERZOEK URANIUM VERRIJKINGSFABRIEK URENCO

1

Uranium mijnbouw 

 

De PVA is aan het uitzoeken wat Urenco zoal doet en wat daar misgaat. Urenco beweert namelijk dat haar uraniumverrijkingsfabriek geen gevaar oplevert voor het personeel of de omgeving. In verband met de toekomstige bouw van een groot centrum direct in de nabijheid van de fabriek willen wij graag weten wat de gevolgen kunnen zijn mocht er toch iets misgaan.

Ongeveer 70.000 mensen zullen dit gebied jaarlijks bezoeken.

 

Hans van der Burg, fractiemedewerker wet- en regelgeving.

 

Toezicht-op-nucleair- installaties – Inspectie SZW

 

Wat is uranium:

Uranium is de grondstof voor kernenergie. Uranium is een element dat van nature in de aarde voorkomt. Het behoort tot de groep van de zware metalen. Het bijzondere aan uranium is dat het een radioactief element is. ‘Radioactief’ betekent: het element verliest steeds kleine deeltjes van zichzelf, en hierbij komt energie vrij. Dit doet het van nature, zonder enige prikkel van de buitenwereld.  Als je een heleboel deeltjes uranium verzamelt, komt er een aanzienlijke hoeveelheid energie vanaf. De energie die vrijkomt, wordt straling genoemd. Deze kun je gebruiken om er, na vele tussenstappen, elektriciteit mee te maken. Als de straling in je lichaam terechtkomt dan kun je er ziek van worden of in het ergste geval zelfs van doodgaan. Uranium komt overal op aarde voor, in zeer lage concentraties. Alleen op die plekken waar de concentraties iets hoger zijn dan normaal (dit is vanaf 0.01% van alle deeltjes in een gesteente) kan het rendabel zijn om het uranium te winnen, bijvoorbeeld in een uraniummijn.

Het uranium dat in de natuur voorkomt bestaat hoofdzakelijk uit 2 soorten isotopen: splijtbaar uranium-235 en niet splijtbaar uranium-238. Voor gebruik in de meest voorkomende kerncentrales (de ‘lichtwater-reactoren’) is splijtbaar uranium nodig. De energie van het radioactieve uranium komt namelijk vrij op het moment van splijten van de stof. Van natuurlijk uranium is slechts 0,7% splijtbaar. Dit percentage moet opgevoerd worden naar ongeveer 3% om het geschikt te maken als brandstof. Dit proces heet ‘verrijken’ en het gebeurt in een verrijkingsinstallatie. Dergelijke verrijkingsinstallaties  zijn op heel wat plekken op aarde te vinden. Er staat er één in Nederland: het is een installatie van het bedrijf URENCO dat werkt met de zogenaamde ‘ultracentrifuge’-techniek. Als uranium verder verrijkt wordt dan 20% U235, kan het gebruikt worden in kernwapens. Na verrijking moet het gas weer omgezet worden tot vaste stof.

Gedurende het hele proces in de nucleaire keten  wordt radioactief materiaal vervoerd van installatie naar installatie. Het vervoer gebeurt niet alleen via de weg en per schip maar ook per spoor en per vliegtuig. Transport brengt altijd extra risico’s met zich mee: ongelukken, diefstal en sabotage. De consequenties daarvan kunnen verwoestend zijn.

Er is geen oplossing voor het probleem van radioactief afval, dat zich meer en meer ophoopt. Er zijn in de loop van de jaren talloze oplossingen bedacht en onderzocht. Geen van deze is echter toepasbaar gebleken. Ondergrondse opslag, zoals bijvoorbeeld in zoutkoepels, zal zeker leiden tot lekkages, nu of in de toekomst. Ook bovengrondse opslag is niet veilig. Omdat het afval nog tienduizenden jaren radioactief zal blijven, is het gebrek aan goede opslag een probleem dat alleen maar groter zal worden.

Een zware erfenis voor ons nageslacht.

 

 

03-06-2016

BLOEMETJE STICHTING DIERENZORGCENTRUM ALMELO VOOR MARINUS BLAAK (GELERAAF)

11-1

Een bloemetje voor Marinus

 

Het bloemetje van de maand mei, uitgereikt door Alice Nijmeijer vrijwilliger bij de stichtingen Dieren Welzijn Centrum Almelo en Dierenambulance Twente West, geschonken door  “De Bloemenschuur” aan de Ootmarsumsestraat in Almelo, is deze maand voor Marinus “Geleraaf” Blaak.

Marinus is overal aanwezig waar zich nieuws voordoet. Hij is meer dan 20 jaar geleden begonnen met de Geleraaf. Als fotograaf, redacteur en uitgever. Tegenwoordig ook vrijwilliger bij AAFM en de Roskam verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de plaatsgebonden televisie-uitzendingen op AA-Visie.

Marinus heeft een groot hart voor dier en mens in Almelo en zou voor zijn werkzaamheden zeker de stadspenning van Almelo verdienen.

Marinus heeft een kritische blik op de samenleving in Almelo en alles wat daar bij komt kijken. De initiatieven van de stichting Dieren Welzijn Centrum Almelo verdienen dan ook zeker zijn aandacht.

Marinus doet al zijn werk voor AAFM/AAVISIE, Geleraaf en Roskam nog op de fiets en vrijwillig.

 

Draagt u dierenwelzijn ook een warm hart toe neem dan met ons contact op onder nummer 06- 53 87 85 57 of mail ons DWCAlmelo@gmail.com

Tevens willen wij u er wederom op wijzen dat wij mee doen op de site 4Morgen.

Doet u een aankoop op via hun site bij bekende winkelketens dan ontvangt Dieren Welzijn Centrum Almelo hiervan een percentage van het door u bestede bedrag.

 

Steun ons zonder dat het u extra geld kost. Kijk op https://www.4morgen.org

 

11

Marinus Blaak / Alice Nijmeijer

 

2c

 Marinus bij dierenarts Herman ter Keurs

 

2d

Marinus op de Almelose Markt

 

2e

Marinus Blaak:  Een echte creatieveling als het gaat om unieke foto’s

 

helpnieuwdierenasielalmelo.nl

 

 

22-05-2016

ALMELO, STAD VAN WINKELEN EN UITGAAN!

10

 

Tijdens een rondwandeling door de binnenstad van Almelo zie ik her en der lege winkelpanden. Ik maak me al jaren zorgen over de vraag wat er moet gebeuren om de winkelstraat ook in de toekomst te laten concurreren met het groeiende online aanbod. In het zuiden van de Grotestraat kom ik een jonge energieke ondernemer tegen waarmee ik in gesprek raak. Hij heeft, zegt hij, lang nagedacht over de vraag hoe de winkelstraat aantrekkelijk blijft. ‘Producten kan je overal kopen,’ zegt hij. ‘Maar de stad kan je beleven: horen, zien, ruiken, proeven. Je gaat erheen om gezellig te shoppen en een hapje te eten.’ Hij ziet een terugkeer naar vervlogen tijden: ‘Het ambacht moet terug komen, het persoonlijke contact en het praatje met de klant. Eigenlijk al die zaken die we de afgelopen twintig jaar hebben laten versloffen omdat de klanten toch wel kwamen.’

We weten allemaal dat minstens 65 % van de bezoekers voor de gezelligheid naar de binnenstad gaat. De horeca is hierbij de grootste trekker; al die leegstaande panden juist een afknapper. Niets is erger dan een straat met veel borden ‘Te huur’ of ‘Te Koop’. “Zet daar tijdelijke winkels in of geef studenten en kunstenaars de kans om hier aan de slag te gaan.” Als er iets in de etalage staat is een verlaten winkel direct aangekleed. Denk aan alle bezoekers van de binnenstad. Je hebt jeugd, ouders met kleine kinderen, alleenstaanden en steeds meer ouderen. De scholieren zijn de consumenten van de toekomst; de singles zoeken gezellige horeca en de moeders met kleine kinderen naar een veilige winkelomgeving. “Maar ze zoeken allemaal sfeer en gezelligheid. Dus geen onpersoonlijke kale straten met veel leegstand, maar een omgeving met groen en sfeer. Liefst nog met nostalgische trekjes. Evenementen kunnen helpen, ook als ze kleinschalig zijn.”

De ondernemer: ook na sluitingstijd moet het aantrekkelijk zijn in de winkelstraat. Juist in deze gebieden versterken winkel- en woonmilieus elkaar. Het wonen boven winkelruimte op deze vaak trendy locaties is zeer aantrekkelijk voor singles en/of andere groepen mensen die van het centrum van de stad houden.”De passie van de winkelier moet omhoog, winkelen moet weer een uitje worden. De aanwezigheid van unieke winkelpanden met een scala aan producten aangeboden door gedreven ondernemers is van doorslaggevende betekenis om ook in de nabije toekomst meer bezoekers naar de winkelsteden te trekken.

Ook zijn er steeds meer gemeenten die plannen hebben om te experimenteren met gratis parkeren. Het verschilt per gemeente hoe je leegstand voorkomt en een binnenstad aantrekkelijk houdt voor publiek.

,,De tijd dat ambtenaren achter hun bureau konden bepalen hoe de binnenstad eruit moest zien, is voorbij. Winkeliers, horecabedrijven en bewoners weten zelf het beste wat goed is voor de binnenstad.”

Harry de Olde

 

Knuffelwinkel – DTZ Zadelhoff

 

 

12-05-2016

PVA BIJ STATENVERGADERING IN ZWOLLE

45

 

Vijf leden van de PVA waren woensdag 11 mei te gast bij de Statenvergadering in het Provinciehuis in Zwolle. Voordat de door Statenleden de vele ingediende moties en amendementen werden beantwoord door de Gedeputeerden ontstond er een stevige discussie door de Statenleden onderling o.a. over werkgelegenheid en de aanpassing van de snelheid op de A1 en A35 tussen knooppunt Buren en A1 afrit Hengelo-Noord wegens toenemende luchtvervuiling.

De wens van een spoorverdubbeling op het traject Deventer-Olst werd op de lange baan geschoven door gebrek aan benodigde gelden. Hetzelfde gebeurde met de Motie sanering asbesthoudende daken. In het begin van de vergadering kwamen in het vragenuurtje vragen over mestverwerking, vervoer gevaarlijke stoffen en de aangedragen motie signalering van kindbruiden aan de orde. Men vroeg de provincie extra aandacht te besteden aan deze vorm van misbruik, met levenslange gevolgen voor de meisjes die er slachtoffer van zijn.

 

42

 

32

 

39

 

40

 

53

 

12

 

41

 

?

 

47

 

48

 

15

Foto’s Hans van de Burg (PVA)

 

 

25-04-2016

HERDENKING ARMEENSE GENOCIDE (ALMELO 24 APRIL 2016)

30

 

Armeniërs overal ter wereld herdenken dat 101 jaar geleden de genocide door de Turken plaatsvond. Circa anderhalf miljoen Armeniërs werden door de Turken vermoord of gedeporteerd naar de woestijn van Syrië om daar te sterven van honger en dorst, of om daar alsnog te worden vermoord. Deze genocide is in Turkije ruim een eeuw na dato nog altijd niet bespreekbaar. De herdenking heeft dan ook de vorm van een protest tegen dit stilzwijgen.

In Nederland sprak Mark Rutte echter van een Armeense kwestie. De kranten schrijven dan: De kwestie van de Armeense genocide. Hoe versluierend dit taalgebruik is, wordt duidelijk als we zouden spreken van de Joodse holocaust-kwestie! De Armeense genocide moet worden verzwegen en de holocaust-kwestie mag niet worden betwijfeld, dus niet naar behoren onderzocht.

Op 24 april 1915 werden honderden tot enkele duizenden leden van de Armeense elite zonder enkele vorm van proces vermoord in Constantinopel (Istanboel). Deze dag wordt nog altijd herdacht door de Armeniërs als het begin van de volkerenmoord. In de Armeense hoofdstad Erevan is een speciaal monument hiervoor opgericht. Ook in andere landen waar Armeniërs wonen worden herdenkingen georganiseerd.

De oprichting van deze monumenten heeft destijds tot felle rellen geleid. Turkse ingezetenen, veelal bijgestaan door rabiate Turks-nationalistische Grijze Wolven, bedreigden in woord en daad plaatselijke politici die sympathiseerden met de Armeense verzoekers. Van tijd tot tijd verzoeken zij het monument te verwijderen, meestentijds met als argument dat het de Turkse ziel verwondt.

Op 1 juni 2014 kwamen naar schatting vierduizend Turkse nationalisten naar Almelo om te protesteren tegen een monument ter nagedachtenis van de Armeense genocide. Het monument was onthuld op 24 april, de dag dat de genocide in 1915 begon, en staat op het privéterrein van de Armeense Apostolische Kerk. Ontkenning van de massamoord is een van de hoekstenen van de Turkse staatsideologie.

Volgens berichten zou de demonstratie zijn gesteund door de Turkse overheid en zouden verschillende Turkse moskeeën betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de demonstratie in Almelo. De PVA vroeg het college van Almelo direct om opheldering na het Turks protest, begin juni bij het Armeense genocide-monument in Almelo. Volgens berichten zou de demonstratie zijn gesteund door de Turkse overheid en zouden verschillende Turkse moskeeën betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de demonstratie.

Beantwoording vragen PVA betreft demonstratie tegen …

Het Nabije Oosten Nabij Twente: Provinciale …

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

 

10-04-2016

PVA BIJ STOLPERSTEINE CEREMONIE

70

 

In April 2016 worden in Almelo voor verschillende huizen waar slachtoffers van het naziregime hebben gewoond 20 Stolpersteine in het trottoir geplaatst. In het kader van het leggen van Stolpersteine nodigde de stichting Levend Verleden Oost-Nederland genodigden en overige belangstellende uit voor het bijwonen van een Stolpersteine ceremonie die als doel heeft om de herinnering aan de slachtoffers van het naziregime levend te houden.

De ceremonie vond vandaag plaats in de publieksruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze ceremonie werd stil gestaan bij de 20 slachtoffers waarvoor dit jaar Stolpersteine worden gelegd.

 

?

 

?

 

14

 

2

 

3

 

8

 

4

 

47

 

 

18-03-2016

DE HAGEDOORNSCHOOL MOET OPEN BLIJVEN

1a

Beste mensen, beste ouders en kinderen,

Jullie houden deze stille tocht om de gemeente er van te overtuigen dat de Hagedoornschool open moet blijven. Jullie hebben gelijk want jullie school is het waard om open te blijven. Kleine klassen, extra handen….beter onderwijs en betere resultaten. Daar staan wij en jullie voor en daarom zullen we al het mogelijke doen om de Hagedoornschool alsnog open te houden.

De PVA vindt dat elk kind het beste onderwijs moet krijgen en voldoende aandacht verdient van de leerkracht. In een te grote klas kan een docent niet goed lesgeven en komen kinderen in de verdrukking. Daarom moeten we investeren onder meer in extra leraren en bijscholing van huidige docenten.  

‘Het is bittere noodzaak dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen’ Elk kind heeft recht op onderwijs in de eigen buurt. De Hagedoornschool is de enige school in de wijk Goossenmaat. 

Een Haagse norm voor klasgrootte biedt geen oplossing, want een definitie van een te grote klas is niet zomaar te geven. 

De Hagedoornschool moet open blijven.

 

2a

 

3a

 

4a

 

7a

 

8a

 

9a

 

11a

 

13a

 

14a

 

17a

Foto’s Hans van der Burg (PVA)

 

17-03-2016

PVA BIJ HET ARMOEDEPACT

12a

 

Over de armoede in Nederland is al decennia lang veel geschreven en gediscussieerd. Zonder overigens tot veel verandering geleid te hebben. Op 16 december 2015 verscheen er een nieuw rapport, met veel cijfers over de actuele stand van zaken: “Armoede en sociale uitsluiting 2015”. Afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verschillende organisaties proberen met elkaar de armoede in ons land te verminderen. Zo is er in Almelo het Armoedepact die alle organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede met elkaar probeert te verbinden. Al deze Almelose organisaties gaan aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.
Van kwetsbaar naar weerbaar! Armoede raakt ons allemaal.

Er is een breed en goed aanbod van regelingen en diensten waar mensen gebruik van kunnen maken. Toch weten mensen die diensten niet altijd te vinden. Of ze vinden het te ingewikkeld om iets aan te vragen. En mensen die weinig geld hebben, praten daar liever niet over. Alle organisaties hebben dagelijks contact met deze mensen. Zij zien veel, weten bij welke mensen het niet zo goed gaat en wat de problemen zijn.

Toch kennen de verschillende organisaties elkaar soms nog niet goed genoeg. Zo kan het gebeuren dat de ene organisatie iets ziet dat ze zelf niet kunnen oplossen, terwijl een andere organisatie daar juist wel een oplossing kan bieden. Signaal en oplossing komen dan niet altijd bij elkaar. Daar is dus nog veel te winnen.

Zo willen zij samen in Almelo en daarbuiten een grote maatschappelijke beweging op gang brengen die tot deelname uitnodigt en waarin mensen en organisaties de ruimte en de mogelijkheden hebben om hun onderlinge solidariteit te tonen.

Wij vonden het een mooie en inspirerende bijeenkomst. Het werd ons duidelijk dat heel veel organisaties tegen hetzelfde probleem aanlopen, namelijk weinig kennis over wat de verschillende andere organisaties doen tegen armoede en hoe je van elkaar gebruik kunt maken om jezelf te versterken. Ook merkten we dat iedereen juist graag wil samenwerken om zo mensen beter te kunnen helpen.

Eigenlijk zorgen dat iedereen in de samenleving met elkaar er aan werkt om de armoede te bestrijden. Dus van scholen tot en aan de gemeente en van woningcoöperaties tot initiatieven vanuit inwoners zelf die allemaal maar een ding willen: Minder Armoede!

Armoedepact

 

1

 

3

 

5

 

7

 

9

 

14

 

15

 

18

 

20

Foto’s Hans van der Burg (PVA)

 

02-03-2016

VOORZITTER STICHTING DIERENZORGCENTRUM KRIJGT ZELF BLOEMETJE

?

Susanne Lumkes overhandigt het bloemetje aan Emiel Nijmeijer

 

Maandelijks geeft de “Stichting Dierenzorgcentrum Almelo” het bloemetje van de maand weg. Uit alle sponsoren, of dat nu particulieren of ondernemers zijn wordt maandelijks uit een grote pot iemand getrokken die verrast wordt met een bloemetje. Het bloemetje van de maand is gesponsord door De Bloemenschuur en wordt gegeven aan iemand die het verdiend. Zo kan de stichting dus iedere maand een bloemetje weggeven aan iemand met hart voor dieren. Voor de maand februari is er dit keer niemand uit die grote pot getrokken omdat de voorzitter van de stichting Emiel Nijmeijer wegens ziekte bij de maandelijkse trekking niet aanwezig kon zijn. 

Vandaar dat leden van de stichting hebben besloten om dit verdienstelijke bestuurslid met een groot hart voor dieren zelf maar eens een keertje in de bloemetjes te zetten. Emiel die zelf twee katten heeft is een dierenvriend in hart en nieren. Ook verzorgd hij het maandelijkse radio praatje “Dierenzorg” van Omroep AAFM.

Emiel, van harte beterschap!

Wilt u ook een donatie of (kleine) bijdrage geven? Dat kan via het volgende rekeningnummer 49.32.17.991. Of bekijk de website voor meer informatie  Help Nieuw Dieren Asiel Almelo  En wie weet….bent u de volgende die uit handen van Susanne Henriëtte Lumkes een mooie bos bloemen krijgt overhandigd…….WE DOEN HET SAMEN.

 

?

 

13-02-2016

Stadswandeling raadsleden door binnenstad van Almelo

2

 

Vanmorgen kwamen leden van de raad samen bij wijkcentrum ’t Dok (Sumatraplein 1) voor een stadswandeling. Wij werden welkom geheten door wijkwethouder Alex Langius. Na een korte toelichting door de stadsdeelcoördinator en de voorzitter van het Wijkplatform Almelo Centrum, volgde een wandeling door het centrum van Almelo.

Deze stadswandeling heeft ons ideeën gegeven over het aantrekkelijker maken van het gebied aan de noordrand van het centrum van Almelo. Aan de oost- en westkant wordt het gebied ingesloten door respectievelijk de Oosteres en het Westerdok. Het kanaal vormt een natuurlijke grens aan de noordzijde. De begrenzing wordt derhalve gevormd door de Boddenstraat/Oranjestraat aan de zuidzijde, het kanaal Almelo-Nordhorn aan de noordzijde en de Ootmarsumsestraat aan de oostzijde.

Straten gebruiken als verbinding tussen diverse centra, maar dan als aantrekkelijke straat niet als een straat waar je bij voorkeur zo snel mogelijk weg wil zijn. Getracht wordt om bij de ontwikkeling van dit gedeelte van de stad de relatie te behouden met de naastliggende gronden van Huize Almelo. Mede op basis daarvan is er gekozen voor grondgebonden woningen en geen hoogbouw.

De insteek is kiezen voor “Wat hebben wij als gemeente te bieden” in plaats van “Wat kunnen we winnen”. Door deze manier van denken voegen wij daadwerkelijk iets toe.

 

3

 

4

 

5a

 

6a

 

?

 

14

 

11

 

12

 

7a

 

22

Foto’s: Hans van der Burg (PVA)

 

 

02-02-2016

Voedselbank in Almelo

v6

 

Onlangs is onze partij (PVA) ter ore gekomen dat het niet zo goed gaat met het uitdelen van voedselpakketten aan mensen in Almelo die in armoede moeten leven.

Voor de mensen onder ons die de oorlog hebben meegemaakt, je hoeft geen bonnen in te leveren, wel moet je kunnen aantonen dat je hulpbehoevend bent en het niet meer zelfstandig mogelijk is om voor jou en je gezin het nodige voedsel te kunnen kopen.

Mensen in Almelo kunnen daarvoor in aanmerking komen onder de volgende voorwaarden: Iemand moet een besteedbaar inkomen, na aftrek vaste lasten, ongeveer 180 euro in de maand overhouden (toelating 110 en per persoon 70 euro). Heb je een gezin met 1 kind dan wordt het criterium gehanteerd van 320 euro (110+70+70+70). Mensen van de schuldsanering moeten hun papieren daarvan meenemen, val je niet onder de schuldsanering dan volstaat je financiële huishouding van de afgelopen 3 maanden. Informatie over de cliënten wordt niet door de voedselbank bewaard en gaat met de mensen weer mee naar huis.

Eens in het half jaar wordt er gecontroleerd of je nog aan de criteria voldoet. Daar mag maximaal 3 jaar gebruik van maken. Echter wordt er wel gekeken naar de snelheid waarin schuldhulpverlening je helpt zodat de periode van de voedselbank kan worden opgerekt.

Elke 1e en 3e vrijdag van de maand is er een intake gesprek en kunnen mensen die denken in aanmerking te (willen) komen zich voor de voedselbank  aanmelden.

 

Op 27 januari is Lokaal Almelo Samen (LAS) en PVA (Partij Vrij Almelo) met in totaal 6 personen op werkbezoek geweest bij de voedselbank.

Samen hebben we een heel goed gesprek gehad met 2 medewerkers van de voedselbank. Alles kon worden gevraagd en dat hebben we dan ook nadrukkelijk gedaan. Niet op al onze vragen wisten deze medewerkers een antwoord te geven,  maar op veel van onze vragen wel.

Vooral de voorraad en de uitgave van goederen verbaasde zowel ons als ook cliënten van de voedselbank zodat we een keer ter plekke wilden gaan kijken.

Misverstanden die we hier uit de wereld willen helpen: De voorraad is voor maximaal 2 maanden. Dit betekend dus dat uitgifte van goederen nog 2 maanden gegarandeerd kan worden, zou er morgen niets meer aangeleverd kunnen worden. Moet deze voorraad zo groot zijn? Daarover kun je van mening verschillen maar continuïteit is zo wel gewaarborgd!

De voedselbank leeft ALLEEN van giften. Dat betekend dat vanuit de overheid helemaal niets rechtstreeks voor de voedselbank wordt betaald!

Beter Wonen en St. Joseph zorgen voor de huisvesting en de grond van de moestuin, die beiden door vrijwilligers worden onderhouden. NIEMAND bij de voedselbank Almelo wordt betaald. Ze werken dus alleen met vrijwilligers.

Toch blijven er kosten die de voedselbank moet maken om open te blijven. Denk aan licht, warmte en stroom etc. (€ 40.000, =) worden door donaties bij elkaar gebracht. Men probeert hierin een buffer op de bank te hebben van 2 jaar. Er wordt echter aangegeven dat dit altijd een streven zal blijven omdat dit bijna niet haalbaar is.

In Almelo maken op dit moment 220 gezinnen gebruik van de voedselbank. Waaronder 25 moslimgezinnen. Dit komt neer op 600 personen waarvan er 360! onder de 18 jaar zijn……… Ook komt naar voren dat steeds meer ZZPérs gebruik moeten maken van de diensten van de voedselbank.

De aantallen zouden echter nog veel hoger uit kunnen vallen als, met name de oudere inwoners, niet zo veel schaamte voelen om naar de voedselbank te komen.

Er wordt als criterium aangehouden voor uitgifte, gezinnen gaan voor, artikelen worden pas weggegooid als het echt over uiterste gebruiksdatum is en er wordt niets uitgegeven dat ze zelf ook niet meer zouden willen eten. Net als in een supermarkt geld FIFO (First in, First out). Kortste houdbaarheidsdatum wordt dus als eerste uitgegeven.

De voedselbank zoek natuurlijk naar verschillende wegen om een zo goed en gezond mogelijk pakket samen te stellen met de goederen die ze aangeboden krijgen.

Er is een diëtiste die samen met de mensen van de voedselbank kijkt naar de voedzaamheid van de artikelen en zo wordt geprobeerd de mensen 2 voedzame maaltijden per week aan te bieden.

Daarnaast heeft de voedselbank de beschikking over een moestuin en sinds kort wordt er samen gewerkt met AOC Oost om groenten te kweken op uitwerpselen van vissen (project Aquaponnics).

 

Al met al zijn wij van mening dat de voedselbank doet wat in hun macht ligt en probeert om zo veel mogelijk mensen te voorzien van een goede voedzame maaltijd. Dat lukt niet altijd, maar ze doen hun best.

PVA en LAS, kwamen samen met de mensen van de voedselbank, tot de conclusie dat het jammer is dat de voedselbank er is. HET MOET NAMELIJK NIET NODIG ZIJN!

Als ik voor mijzelf spreek, een leerzame, interessante middag. De moeite waard om je tijd in te steken.

 

Aan de mensen van de voedselbank, dank voor de openhartige antwoorden en de rondleiding. Hopelijk hebben we er aan beide kanten veel aan gehad.

 

Emiel Nijmeijer,

Raadsvolger PVA

v1

 

v

 

v2

 

v9

Foto’s: Emiel Nijmeije

 

 

11-01-2016

PVA bij nieuwjaarsreceptie MFA Centrum ’t Dok

5d

Gezelligheid troef

 

Op vrijdag 8 januari was de PVA bij de nieuwjaarsreceptie van  MFA Centrum ’t Dok. Het is een mooi buurthuis met de grote en lichte ruimtes, mooie bar, prachtige nieuwe professioneel ogende keuken, vergrote biljartzaal en het wijkkantoor. Vouwwanden maken het mogelijk om van één grote ruimte, drie wat kleinere te maken.

De bezoekers vinden het buurthuis gezellig, laagdrempelig en gemoedelijk. Ze voelen zich er thuis. De beheerders zijn vriendelijk en hebben de zaakjes goed op orde. Het buurthuis is een fijne plek in de buurt om in een ongedwongen sfeer gezellig onder de mensen te zijn.

Een zeer betrouwbaar en vriendelijk buurtcentrum dus.

 

5f

 

5b

 

5c

 

5a

 

5l

Foto’s Emiel Nijmeijer (PVA)

 

07-01-2016

NIEUWJAARSRECEPTIE “STICHTING HUURDERSBELANGEN BETER WONEN”

2

 

Op 6 januari was de PVA op de nieuwjaarsreceptie van Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen (SHBW). Wij werden uitgenodigd om gezamenlijk met de aanwezigen het glas te heffen op een goed, mooi en gezond nieuwjaar.

De SHBW verdedigt de belangen van de huurders tegenover de eigen corporatie en samen met andere huurdersorganisaties, tegenover de overheid.

De voorzitter Anne Lambeek sprak in zijn nieuwjaarsrede over een tweedeling in de maatschappij. Wat we nu zien, zijn hele bevolkingen die op de vlucht slaan voor geweld. De vluchtelingencrisis dreigt steeds meer te ontaarden tot een algehele polarisatie in Nederland. Niet alleen de regeringscoalitie staat onder druk, ook tussen gemeenten en het Rijk is het meer en meer ‘wij tegen zij’.

Ook sprak Anne over het financieel beheer bij woningcorporaties. Directeuren geven zichzelf soms tonnen salaris per jaar. Waarom is het de afgelopen twintig jaar zo vaak uit de hand gelopen? Wie is daar verantwoordelijk voor? Uitgangspunt is: woningcorporaties zijn opgebouwd met belastinggeld en moeten zich bezighouden met betaalbare huurwoningen en leefbare wijken, althans dat was de doelstelling van een corporatie.

Na zijn toespraak nam Anne de tijd om bij alle tafeltjes langs te gaan om nog even het gesprek aan te gaan met de aanwezigen op deze receptie.

 

Harry de Olde

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

03-01-2016

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE ALMELO

g

 

Zaterdag 2 januari hield de gemeente Almelo haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Een moment waarop iedereen elkaar een Gelukkig Nieuwjaar wenste. Deze receptie die muzikaal werd omlijst is altijd openbaar toegankelijk voor alle Almeloërs en daar is volop gebruik van gemaakt!

Enkele honderden belangstellenden waren tijdens deze middag die om 16.00 begon in het gemeentehuis aanwezig. Zoals ieder jaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie hield burgemeester Jon Hermans haar Nieuwjaarsspeech.

Daarbij is teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar er is ook vooruit gekeken. De roerige tijden van bezuinigingen, de economische crisis en de vluchtelingenproblematiek kwamen hierbij aan de orde.

Met elkaar proberen wij de samenleving een nieuwe betekenis geven aldus de burgemeester.

 

Onderstaande foto’s zijn genomen tijdens deze receptie:

 

g1

 

g2

 

g3

 

g4

 

g6

 

g17

 

g13

 

g7

 

g24

 

g23

 

g22

 

g20

 

g19

 

g18

 

g15

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter