Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Activiteiten 2017

25-11-2017

OPEN HUIS EZRA FOUNDATION

EZRA Foundation

Steeds meer mensen verkeren in schrijnende situaties en kunnen het (financieel) niet meer zelf trekken. Steeds meer mensen beschikken niet over fatsoenlijke huisvesting, voldoende eten en kleding. Daarom ontstaan overal in het land diverse initiatieven om deze mensen te helpen. Ook in Almelo: sinds 2008 biedt EZRA Foundation o.a. kledinghulp aan mensen die het (even) ‘minder’ hebben. In Almelo, maar ook daarbuiten. De hulp is niet alleen voor mensen met een minimuminkomen: velen werken hard, maar vallen buiten de boot als het gaat om regelingen/toeslagen, omdat zij (net) boven het minimuminkomen vallen. Bij EZRA kun je in dat geval (nieuw en tweedehands) winkelen voor heel weinig! Misschien wil je gewoon niet veel betalen voor andere kleding? Ook dan ben je  bij EZRA van harte welkom!

Na een korte verbouwing is de winkel helemaal vernieuwd. Het bestuur van Partij Vrij Almelo (PVA) was bij de (hernieuwde) opening aanwezig.

19-10-2017

RAADSLEDEN MAKEN EEN RONDE LANGS DE SPORTVELDEN

Op 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De politieke partijen gaat dit jaar aan de slag om verkiezingsprogramma’s samen te stellen. Zo ook voor sport en bewegen. Sportbedrijf Almelo maakte van dit moment gebruik om de politiek te informeren hoe goed sport wel niet is en daar aandacht aan te besteden in hun verkiezingsprogramma’s.

Sporten vergroot immers het zelfvertrouwen. Hoe groter het zelfvertrouwen, hoe kleiner de kans op crimineel of ongewenst gedrag. Daarom is dat ook een van de redenen dat er programma’s in Nederland worden ontwikkeld om jongeren aan het sporten te krijgen.

Zowel sportende als niet-sportende mensen bevestigen dat intrinsieke motivatie een belangrijke voorwaarde is om te sporten. Sport kan niet opgedrongen worden, de motivatie om te sporten moet uit de persoon zelf komen. Bij sportende mensen is een van de motivaties om te sporten dat sport leuk moet zijn. Daarnaast zijn de drang naar presteren, jezelf verbeteren en de band die je met de mede sporters hebt voor deze groep belangrijke motivaties om te gaan sporten.

Sport heeft tal van maatschappelijke functies. Sport is allereerst goed voor de volksgezondheid, een thema dat vanwege de vergrijzing toenemende belangstelling geniet. Daarnaast helpt sport om mensen bij elkaar te brengen. In die zin is het een effectief integratiemiddel. Die nationale saamhorigheid wordt verder verstevigd door de prestaties van onze topsporters. Daar kunnen wij met zijn allen van genieten. Topprestaties dragen bovendien bij aan een positieve reputatie van ons land over de landsgrenzen.

Voor het Sportbedrijf Almelo zijn de raadsleden dus een belangrijke groep. Zij willen graag dat de raadsleden goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de sport, dit is in het belang van lokale sportorganisaties en sporters. Wat is de meerwaarde van de samenwerking tussen sport en bijvoorbeeld gezondheid of welzijn? Politiek en sport lijken in de dagelijkse praktijk wel twee gescheiden werelden. Sportorganisaties weten lang niet altijd voldoende over de (lokale) politiek. En de politiek, in dit geval gemeenteraadsleden, weet niet wat sportverenigingen betekenen of kunnen betekenen voor de lokale samenleving. Raadsleden zijn de belangrijkste beslissers in de lokale politiek. Zij stellen de kaders van het gemeentelijk beleid en toetsen of het College van Burgemeester en Wethouders binnen de gestelde kaders blijft.

Sport en bewegen | Volksgezondheidenzorg.info

26-09-2017

WEEK TEGEN EENZAAMHEID

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. De Week tegen Eenzaamheid 2017 is van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober.

Wat is eenzaamheid? Wie hebben er last van? Wat kunnen we er tegen doen? Wat werkt? En wat werkt niet? Door informerende en inspirerende themabijeenkomsten die in het hele land zullen plaatsvinden proberen we meer inzicht te krijgen over eenzaamheid. Het doel van deze bijeenkomsten is om gedurende het jaar een gezamenlijke aanpak eenzaamheid te ontwikkelen, samen met alle partners in de stad.

Ook leden van de PVA waren bij deze conferentie aanwezig.

De Stichting COSBO in samenwerking met Almelo Sociaal en Coalitie Erbij organiseerde de conferentie “Samen tegen Eenzaamheid” in Almelo op maandag 25 september 2017 in Wijkcentrum de Schelf.

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID

Het klinkt eenvoudig, zoals het hierboven staat. Weet of vermoed je dat iemand eenzaam is, of zich eenzaam voelt, dan ligt hier een taak voor je. Maar zo simpel is dat niet. Onder de bezielende begeleiding van Jos Boermans van Coalitie Erbij werden wij meegenomen in de wereld van de eenzame mens. Een definitie van eenzaamheid is niet eens makkelijk te formuleren. Vormen van eenzaamheid zijn er vele. Hoe weet je dat iemand eenzaam is? Kun je voorkomen dat iemand wegzakt in die hopeloze situatie die wij eenzaamheid noemen? Hoe bied je hulp? Deze vragen en nog vele meer kwamen aan de orde.

Jos nam ons in een straf tempo mee langs de problematiek, die zorgt voor of het gevolg is van eenzaamheid. Er zijn statistieken gemaakt over hoe vaak en in welke maatschappelijke groepen eenzaam zijn het meest voorkomt. Het is geen probleem waar alleen oudere mensen mee worstelen. Kinderen, jongeren, volwassenen (succesvol of juist niet), oudere mensen, elke groep is vertegenwoordigd.

Partij Vrij Almelo op bezoek in zomaar een verpleeghuis

Eenzaamheid ligt voor iedere bejaarde op de loer; vrienden en kennissen ontvallen je, en je krijgt te maken met beperkingen, waardoor je niet alles meer kan. In de Nederlandse bejaardentehuizen en zorginstellingen zitten meer dan tienduizend ouderen die nooit een bezoekje krijgen. Ruim 200.000 55-plussers zijn extreem eenzaam; zij hebben slechts een keer in de maand een sociaal contact. Van de ruim 2,6 miljoen 65 plussers voelt bijna 1 miljoen zich eenzaam. Het meest geïsoleerd zijn alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben.

 

De wereld in haar kamer is te klein
Zij proeft het leven tussen bed en muren
De dag duurt meer dan vier en twintig uren
En God mag weten hoe die uren zijn

Zij heeft noch kind – noch kraai – zij heeft de tijd
Toch – met een kraai kan soms de mens eens praten
Zij wordt – o ja – zij wordt met rust gelaten
De zusters zijn van hoog tot laag bereid

Het leven doet er bitter weinig toe
De dokter lacht – wat zou je nu nog wensen ?
Alleen die droom – een gesprekje met mensen
En liever dood te zijn dan niet meer moe.

 

Gedichtje van een bejaarde dame met een lichamelijke handicap

 

Onnodig pijn

En spanning

Moeilijk uit te leggen

Eenzaam in pijn en onbegrepen gevoel

Wat moet ik doen

Wie helpt mij

Noot: de PVA heeft toestemming gekregen om deze gedichten te plaatsen.

81-09-2017

RAAD OP BEZOEK BIJ DE UITVOERENDE DIENST VAN GEMEENTE ALMELO

Op zaterdagmiddag 16 september van 13.30-16.00 uur Turfkade 17 (gemeente werf) werd de gemeenteraad  uitgenodigd om een kijkje in de keuken van de uitvoerende dienst te nemen en het materieel te komen bekijken. Daarbij kregen de partijen de behorende informatie over wat de uitvoerende dienst allemaal aan werkzaamheden gaat uitvoeren voor de gemeente Almelo.

De PVA was er bij en schoot een aantal foto’s.

De buitendienst van de gemeente Almelo bestaat uit:

Tractie ploeg

Bomenploeg

Technische service

Stadsdelen (groenploegen) CE-NO-ZO-ZW

Bijzondere Taken

Sport

Opstappers

Begraafplaats

Grondbank

08-09-2017

BEWONERS NIEUWSTRAAT ZIJN OVERLAST (NOG STEEDS) SPUUGZAT

De beloofde aanpak (middels een huiskamerbijeenkomst) van de gemeente Almelo om de (drugs)overlast aan te pakken heeft nog niet het gewenste effect bereikt. Nog steeds is er veel overlast op straat.

De bewoners en ondernemers in de omgeving van de Nieuwstraat zijn de excessieve drugsoverlast en andere illegale praktijken helemaal zat. In toenemende mate lijkt de buurt overgenomen door mensen die er zelf niet wonen, maar wel de dienst willen uitmaken.

De gemeente Almelo blijkt ook veel te laks om te gaan met de aanpak van van illegale kamerverhuurpanden, stellen de omwonenden. De straat telt veel illegale omgebouwde panden die zorgen voor verloedering en zet de leefbaarheid in wijk zwaar onder druk. 

De bewoners verwijten de gemeente een slappe aanpak van problemen en zij vragen zich daarom tevens af of de vereiste vergunningen wel in orde zijn. ‘Wat als in zo’n pand brand uitbreekt en er slachtoffers vallen. Wie is dan verantwoordelijk?’

De mensen zijn de in een rap tempo toegenomen onveiligheid op straat en de afnemende leefbaarheid van de buurt volkomen beu. Op dit moment lijden de bewoners zo erg onder de huidige overlast dat zelfs de nachtelijke slaap er niet meer in zit”, aldus een bewoonster.

Het dagelijks schoonmaken van de straten met gebruikte condooms en lege drugs zakjes dragen bij aan de groeiende onvrede in de oude binnenstadswijk. De Gemeente moet nu snel passende maatregelen treffen om de explosieve toename van de onacceptabele overlast te stoppen.

30-08-2017

OPHEF NA ACTIE PVA BIJ JADE WONEN

Hallo PVA

Ik wil jullie als 1 van de ouders bedanken dat jullie het wel inzien en actie ondernemen. Las net het krantenartikel in de TCTubantia.

Jullie hebben ook vernomen hoe de controles van het zorgkantoor met wat foutjes worden afgedaan, ook eerdere klachten (zie mail 11 mei) worden alle met de mantel der liefde bedekt (dus vraag je je af waar je dan moet zijn).

Er zijn dus meerdere aangiftes en bewijzen via de mails (die jullie ook hebben ontvangen) die aangeven dat er meer dan 2 personen zijn met klachten.

Nu maar hopen dat deze kwetsbare mensen hun verhaal durven te doen.

Voor één van hen is het nu spijtig genoeg te laat, maar laten we hopen dat anderen nu wel geholpen worden.

Nergens in de huisregels staat dat iemand zich moet aanmelden om op visite te komen en hoe moet dat na 20.00 uur en in het weekend na 16.00 als er niemand van de begeleiding aanwezig is.

Natuurlijk wil de directie dat niemand zich aanmeld, dan kan men zich voorbereiden.

Het moet afgelopen zijn met het gedoogbeleid omdat ze niet weten waar ze anders met de cliënten heen zouden moeten.

Een ouder.

27-08-2017

DE PROFRONDE ALMELO IS ELK JAAR EEN GROOT FEEST

De Profronde is een groot feest dat al in de middag begint met een vrolijke stoet van auto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens en ander gemotoriseerd vervoer. Vanuit de voertuigen strooien mensen versnaperingen en kleine cadeautjes naar het publiek. De karavaan rijdt rond 18.00 uur het wielerparcours, waarna de wielrenners zullen volgen. De beste Nederlandse wielrenners, de sterkste opkomende talenten en één of meer smaakmakers uit de grootste wielerrondes van de wereld staan aan de start. Het topsportevenement combineert een geweldige wedstrijd op de weg met een groots gratis muziekfestijn in de binnenstad. Vele horeca bedrijven dragen hun steentje bij aan dit fantastische evenement voor jong en oud!

De Profronde die dit jaar voor de 35e keer werd georganiseerd, was weer een enorm spektakel. Wij waren erbij…..

14-08-2017

HERDENKING GESNEUVELDE ALMELOSE MILITAIREN IN VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË

Maandag 14 augustus 2017 om 16.00 uur vond de herdenking van gevallenen en slachtoffers in Nederlands-Indië weer plaats bij het Indië monument in het Hagenpark. Het ‘Indië-monument’ in Almelo is opgericht ter nagedachtenis aan zestien militairen uit Almelo die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld. Evenals voorgaande jaren waren nu ook Bestuursleden van de PVA aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid van de gesneuvelde Almelose militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Op 17 augustus 1945, roept Soekarno de Indonesische onafhankelijkheid uit. De Nederlandse overheid erkent de onafhankelijkheid niet en stuurt 200.000 soldaten naar Indië om de bevolking te bevrijden van de terreur. Een belangrijke reden voor de regering, om jonge dienstplichtige militairen, naar het toenmalige Nederlands Indië  te sturen. Ook werden vrijwilligers gevraagd, onder de leuze: “Nederlands Indië moet vrij ! In plaats van te gaan werken of studeren en deel te nemen aan de weder­opbouw, moest hij als militair naar Nederlands-Indië.

Na de tweede oorlog werd het politieke klimaat in Nederland getekend in gevoeligheden in de relatie met Indonesië en schaamtegevoel over het koloniaal verleden. Met de nakomelingen had men geen medelijden. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, dacht men. “Eigen schuld dikke bult!” Daardoor duurde het lang voordat er enige belangstelling kwam voor de oorlogsslachtoffers uit de voormalige kolonie Nederlands Indië. De terugkeer in Nederland was voor veel militairen een afknapper. Wat kregen ze van de overheid toen ze voet aan wal zetten? Een appel! En vervolgens moesten ze een nieuw bestaan zien op te bouwen. Ondertussen torsten ze Indië mee, levenslang. De politiek faalde.

Noot:

Tot de dag van vandaag is er nog steeds te weinig bekend over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië.  Velen weten nog steeds niet dat destijds, niet alleen in Europa, maar ook in Azië een verschrikkelijke oorlog woedde, dat daar vele Nederlanders streden voor “Vorst en Vaderland”, dat velen daarvoor hun leven lieten.  En tot die dag dragen zij, die dit alles aan den lijve hebben moeten meemaken, dat schrikbeeld en die angsten nog steeds met zich mee. Ruim 20.000 Indische Nederlanders en militairen mochten de bevrijding niet beleven.

24-07-2017

SPELEN MET ZAND, ZO GEWOON EN ZO BIJZONDER!

Berichtje op de wijksite van Windmolenbroek Almelo

In steeds meer Nederlandse gemeenten (waaronder Almelo) komt men terug op de “verkeerde beslissing” houtsnippers te gebruiken op kinderspeelplaatsen en gaat men de houtsnippers weer (mondjesmaat) vervangen door zand. In de zomer, wanneer de kinderen op blote voeten, sandalen of teenslippers lopen, kunnen houtsnippers zorgen voor de nodige splinters. Volgens de bezwaarmakers, waaronder de Partij van Almelo, kunnen de houtsnippers splinters en kleine wondjes veroorzaken op de blote voeten van kinderen.

Jantje Beton, de belangenbehartiger van het spelende kind, hoorde de klachten aan van diverse bewoners van de wijk Windmolenbroek en schreef een brief aan het gemeentebestuur van Almelo. “Er zijn enkele ongelukjes gebeurd. De kinderen zijn daar gewend om met de blote voeten in het zand te spelen”, verklaart woordvoerster Pauline van der Loo van Jantje Beton. In de brief roept de stichting de gemeente op in gesprek te gaan met bewoners.

Spelen met zand is voor veel kinderen gelukkig heel gewoon. Spelen met zand doet ontzettend veel in de ontwikkeling van een kind. Het is voor alle zintuigen en zelfs voor de sociaal emotionele ontwikkeling van belang dat een kind alle mogelijkheden krijgt om met zand te spelen. Wat maakt nu dat kinderen zienderogen zo gelukkig om met zand te kunnen spelen?

Zand is allereerst een natuurlijk materiaal dat vele vormen kan aannemen en dat door de structuur uitdaagt om te ontdekken. Zo is er droog zand, mul zand, warm zand, koud zand, nat zand en kleddernat zand. Zand is een belangrijk materiaal waarmee een kind vrij is in wat hij er mee doet en van kan maken. Er is namelijk heel eenvoudig een vorm aan te geven. Het ongevormde materiaal geeft hem enerzijds de macht om te maken wat hij wil en anderzijds de veiligheid van hun bestendigheid: dit materiaal kan nooit stuk en je kan telkens weer opnieuw beginnen.

Ook uit bevindingen van de GGD kunnen we concluderen, dat de inrichting met houtsnippers op speelplekken niet echt wordt aangeraden. Mogelijk was het destijds een verkeerde of ongelukkige beslissing. Waar gewerkt wordt, vallen spaanders of houtsnippers zullen we maar zeggen.

Intussen zijn de houtsnippers uit de kinderspeelplaatsen aan zowel de Pelikaan als aan de Koperwiek door de gemeente Almelo verwijderd. Het verwijderen van de houtsnippers uit de kinderspeelplaats aan de Valk zal (volgens de wethouder) na de reces plaatsvinden.

Verwondingen opgelopen door houtsnippers kinderspeelplaats aan de Pelikaan (Windmolenbroek)

Weer veilig kunnen spelen in de met zand gevulde kinderspeelplaats aan de Pelikaan (Windmolenbroek)

Ook aan de Koperwiek willen omwonenden hun (speel) zand terug

De gemeente Almelo besluit na klachten van bewoners de houtsnippers weer te verwijderen

Een (te lange) gevaarlijk uitziende houtsnipper (de Koperwiek)

Het resultaat is een kinderspeelplaats met veilig speelzand die door omwonenden goed wordt onderhouden

Ook van buurtbewoners wonende aan de Valk kregen wij klachten binnen dat ook hun kinderspeelplaats niet veilig is

De maximale lengte van houtsnippers of boomschors mogen volgens de wettelijke veiligheidseisen 20-80 mm zijn (de Valk)

Spelen met zand, zo gewoon en zo bijzonder!

Almelo stuurt gevaarlijke lading houtsnippers terug naar leverancier 

19-07-2017

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2017-2020

Huiskamer bijeenkomst met buurtbewoners over veiligheid

Iedere vier jaar stelt de Raad een integraal veiligheidsbeleid vast voor het veiligheidsdomein. Deels is het integrale veiligheidsbeleid 2017-2020 een actualisatie van het beleid 2014-2017, maar ontwikkelingen in de samenleving vragen om nieuwe afwegingen en verschuivingen van prioriteiten. Deze nota laat zien welke keuzes de gemeente Almelo maakt om de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van haar inwoners te vergroten. Het beleid is tot stand gekomen met behulp van verschillende lokale en regionale veiligheidspartners en inwoners van Almelo. Dat versterkt het integrale karakter van het veiligheidsbeleid en doet recht aan de titel : samen sterk voor een veilige en leefbare stad”.

Reactie PVA:

Voorzitter, wij kunnen ons goed vinden in het Integraal Veiligheidsbeleid wat voor ligt. De gemeente treedt op als dit nodig is. Ook bij het naleven van Wet- en Regelgeving in algemene zin moeten inwoners kunnen rekenen op hun gemeente.

Voor de PVA betekent dit dat eerst misdrijven, grove overtredingen en veel voorkomende ergernissen worden aangepakt. Voor bijna alle ergernissen is het belangrijk dat je ze, zodra je ze hebt, uit de weg ruimt. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter je de ergernis kunt aanpakken. 

Al in oktober 2011 stelde de PVA schriftelijke vragen met als doel in Almelo het landelijk zo succesvolle “buurtbemiddeling” van de grond te krijgen, want ook in onze stad verharden burenruzies. 

Burenruzies in Almelo (reactie B&W) | Partij Vrij Almelo

Elke inwoner van Almelo heeft behoefte aan woonruimte, woongenot, voorzieningen in een leefbare en veilige leefomgeving. Daar betalen zij tenslotte belasting voor. Wij zijn blij dat “buurtbemiddeling” eindelijk (6 jaar later) met succes van de grond is gekomen.
 
Voor criminaliteit geldt dat voorkomen beter is dan genezen. maar in het laatste geval moet recht worden gedaan. Voor verbetering van dienstverlening en handhaving is samenwerking met doelgroepen en belangengroepen van groot belang. PVA wil dat inwoners kunnen ervaren dat de gemeente en haar ambtenaren voor een ieder klaar staan.
 
Op maandagavond 10 juli organiseerden wij samen met burgemeester Arjen Gerritsen een (druk bezocht) huiskamergesprek over het onderwerp “veiligheid bij u in de buurt”. De bijeenkomst vond plaats bij een familie, woonachtig in de Nieuwstraat die zijn/haar woonkamer beschikbaar stelde. Hieruit is gebleken dat veel mensen niet bekend zijn met bewonersavonden. Het zijn dus meestal dezelfde mensen die naar deze avonden gaan en er wordt niet altijd een grotere groep in de wijk bereikt. Overigens werd de inzet en betrokkenheid van de burgemeester zeer gewaardeerd door de aanwezigen. 
 
Hoe kan je de betrokkenheid van bewoners voor een leefbare en veilige wijk vergroten? Dat kan door ze heel gericht te benaderen. Met huisbezoeken bijvoorbeeld. En als de problemen worden aangepakt, zoals het ruimen van een hennepplantage hoeven alleen bewoners in de directe omgeving dat te horen. Want daar is het probleembesef het hoogst.
 
In het verlengde hiervan vinden we dat bewoners voor een deel moeten kunnen bepalen wat de prioriteit van de politie is. Inspraak vanuit de buurt moeten we in beleid verankeren. Op deze manier krijgen buurtbewoners regie over wat er op het gebied van veiligheid in hun buurt belangrijk is.
 
Dit is voor de PVA het belangrijkste voor het vanavond vast te stellen veiligheidsbeleid van de gemeente Almelo. Verder zijn wij het eens met de andere prioriteiten die in het vast te stellen beleid worden genoemd zoals risicojongeren en huiselijk geweld.
 
Tot zover onze bijdrage.
 

Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 – Bijlage – Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020

05-05-2017

NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI 2017

Jaarlijks op 4 mei worden er in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Een dag later wordt de bevrijding van de Duitse bezetter (1940- 1945) gevierd

Om 20.00 uur wordt door het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Bus, tram en trein staan stil. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert diverse activiteiten.

In Almelo vindt de officiële herdenking van slachtoffers en gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog en van gesneuvelde militairen in vredesoperaties plaats bij het monument aan de Wethouder E, van Dronkelaarplein.

De Partij Vrij Almelo (PVA)

30-04-2017

BINNENTUINEN VERPLEEGHUIS HET MEULENBELT WEER ZOMERKLAAR

De binnentuinen van verpleeghuis Het Meulenbelt aan de Vriezenveenseweg 176 zijn weer helemaal zomerklaar. Ruim twintig vrijwilligers waaronder leden van de Partij Vrij Almelo staken zaterdagochtend 29 april de handen uit de mouwen, zodat de bewoners deze zomer weer kunnen genieten van hun tuin. 

Er werd naar hartenlust geschoffeld, geharkt en gebezemd. Plantjes werden gepoot in de daarvoor bestemde bakken en potten. Het was weer een leuke en gezellige ochtend! Er werd hard gewerkt en alle werkers hebben echt een compliment verdiend met hun inzet!

Na het gedane werk werd voor alle  vrijwilligers een lekkere lunch geserveerd. Alle vrijwilligers gingen voldaan naar huis met een fijn gevoel om zo je medeburgers te helpen en te ondersteunen en daarvoor op deze manier voor beloond worden.

Harry de Olde

24-04-2017

HERDENKING 102 JAAR ARMEENSE GENOCIDE

Armeniërs in alle delen van de wereld herdenken op 24 april dat precies 102 jaar geleden de volkerenmoord in het Ottomaanse Rijk, het moderne Turkije, tegen hun voorouders begon.

Armenië herdenkt de massamoord van 1915. In dat jaar werd de Armeense bevolking uit Oost-Turkije gedeporteerd en kwamen honderdduizenden mensen om het leven. Sommige historici zeggen zelfs dat er 1,5 miljoen mensen zijn omgekomen.

Wereldwijd herdenken Armeniërs op 24 april die gebeurtenissen uit 1915. De Armeense gemeenschap in Almelo herdenkt  dan in en buiten de Armeense kerk de massamoord die honderd en twee jaar geleden begon. Bij het monument worden bloemen en kransen gelegd.

De Armeense kerk in Almelo is in omvang veruit de grootste Armeense organisatie in Nederland.

Hoog tijd voor erkenning Armeense Genocide

20-04-2017

LEERLINGEN VAN HET TECHNASIUM DOEN ONDERZOEK NAAR OPENBARE VERLICHTING

Wegen en straten worden verlicht voor verschillende doeleinden. Verkeer en sociale veiligheid zijn belangrijk, maar ook je weg kunnen vinden. Tegenwoordig worden veel led-lampen in openbare verlichting gebruikt. Een groot voordeel is dat (goede) verlichting een lange levensduur heeft. Maar er wordt vooral nog mee geëxperimenteerd.

Vandaar dat leerlingen van Het Technasium Het Erasmus een projectopdracht kregen met als doel een technisch ontwerp te maken en onderzoek te doen hoe zij bijvoorbeeld het gebied rond het kerkplein kunnen verfraaien met materialen die duurzaam en energiezuinig zijn. Ook lichtkleur en kleurweergave van het licht, in combinatie met materialen in de ruimte, moeten natuurlijk bijdragen aan hoe de ruimte beleefd en gewaardeerd wordt.

Wenselijk is dat ingespeeld wordt op de nieuwste en meest innovatieve toepassingen. De aanpak met innovatieve lichttechnologie wordt daar waar licht nodig is ingegeven met het behoud van de bedoelde functies en met het terugdringen van de negatieve effecten. De techniek biedt daartoe steeds meer mogelijkheden en kansen. Natuurlijk hebben de leerlingen de bewoners om hun mening gevraagd. … Het merendeel is wel positief over de toepassing van led verlichting. 

Voor het technasium is dit een mooie onderzoeksopdracht en wij als gemeente kunnen leren van oplossingen die de leerlingen ons geven.

Harry de Olde

PVA raadslid De Olde was uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn.

17-04-2017

ZAND WEER TERUG IN SPEELTUIN AAN DE PELIKAAN (WINDMOLENBROEK)

Speeltuin aan de Pelikaan met zand 

Foto: 17 april 2017

Veel bewoners van de Schelfhorst en Windmolenbroek willen dat de gemeente de houtsnippers uit de speelplekken haalt en het zand terugbrengt.

Niet alleen in Almelo maar ook in Gouda (en meerdere gemeenten) willen kinderen hun zand terug!!!.

Een protestbrief van kinderen uit Gouda aan het adres van Burgemeester Milo Schoenmaker. Nu kunnen zij bij hun speeltuin aan de Eikelaan nog ‘radslagen maken en hard rennen.’ Maar als het aan de gemeente Gouda ligt, gaat de speeltuin op de schop waardoor dat straks niet meer kan. Tot boosheid van de kinderen.

Een grote opknapbeurt om de speeltuin beter te maken, dat was het idee van de gemeente. Maar nu het zand rond de speeltuin vervangen wordt door houtsnippers, komen de kinderen in actie. De 8-jarige Nynke Hoeks heeft een protestbrief aan de burgemeester geschreven, die is ondertekend door veertien buurtgenootjes. ‘De gemeente wil graag dat het zand weg gaat en dat er houtsnippers komen. Hierop kan je geen radslagen maken en kun je niet hard rennen. De gemeente zegt dat houtsnippers schoner zijn dan zand maar ik denk van niet’, schrijft Nynke.

11-04-2017

HET BELANG VAN HERDENKEN

Armeniërs in alle delen van de wereld herdenken op 24 april dat precies 102 jaar geleden de volkerenmoord in het Ottomaanse Rijk, het moderne Turkije, tegen hun voorouders begon

De Armeens Apostolische Kerk in Almelo organiseert op 24 april 2017 een bijeenkomst voor de 102-jarige herdenking van de Armeense genocide van 1915. Deze herdenkingsbijeenkomst vindt plaats bij het A.G.M.A. monument bij de Armeense Kerk, gevestigd aan de Vriezenveenseweg 174 te Almelo.

Nog steeds maakt een aantal Turkse inwoners zich grote zorgen over het herdenkingsmonument in Almelo, dat moet herinneren aan de Armeense genocide 99 jaar geleden. De Armeense genocide, waarbij in het voormalige Ottomaanse rijk ongeveer 1,5 miljoen Armeniërs omgekomen zouden zijn, is nooit erkend door Turkije. Nederland heeft de genocide in 2004 erkend, sommige landen zeggen niet genoeg bewijzen te hebben en spreken van de ‘Armeense kwestie’.

De Armeense geloofsgemeenschap in Almelo is één van de grootste in Nederland. Vandaar dat de oprichting van een monument al een lang gekoesterde wens was van de Armeense gemeenschap in Almelo, maar vanwege diverse protesten vanuit de Turkse gemeenschap in Almelo en elders in Twente, was het gemeentebestuur van Almelo in het begin zeer terughoudend in het verlenen van haar medewerking. Uiteindelijk heeft het bestuur van de Armeense Apostolische Kerk Almelo “Surp Krikor Lusavorich” besloten om op het grondgebied van de kerk ruimte te bieden aan het herdenkingsteken dat een copie vormt van het herdenkingsmonument dat in de Armeense hoofdstad Jerevan is opgericht.

Zijn er in 1915 een miljoen Armeniërs afgeslacht door de Turken, of is dat pure propaganda? Wie die vraag in Turkije aan de orde stelt, riskeert tot nu toe de cel. Gelukkig proberen steeds meer Turken in het reine te komen met de zwarte bladzijde uit de geschiedenis.

Andere Tijden heeft al eerder een poging gedaan de historische werkelijkheid te doorgronden via ooggetuigen van toen.

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2005-2006/Turkije-Armeni-genocide-of-propaganda.html

Er zijn vanaf 339 na Chr. 33 genocides gepleegd. Gemiddeld vindt er één keer in de vijftig jaar een genocide plaats, wat betekend dat elke generatie een genocide heeft meegemaakt. Het Iraakse leger en Koerdische en Arabische rebellen hebben tussen 7 en 11 augustus in 1933 zo’n drieduizend Assyrische mannen, vrouwen en kinderen vermoord in de Iraakse stad Simele. Assyriërs herdenken deze gebeurtenis op 7 augustus.

In 2014 viel de herdenking samen met de vervolging en het extreme geweld tegen de Assyriërs in Irak. De acties van de Islamitische Staat (IS) worden nu zelfs door velen genocide genoemd.

12-02-2017

STADSBEZOEK SCHELFHORST 11 FEBRUARI 2017

?

Genodigden: Gemeenteraad Huub Oude Vrielink (Woningstichting St Joseph) Wim Bramer (Politie) Karin Fakkert (Gemeente Almelo) Leonie Diepenmaat (Sociaal wijkteam) Wim Izaks (Gemeente Almelo) Leonie Schippers (Scoop Welzijn) Wijkcommissie Schelfhorst Raadsgriffie

Na een kopje koffie of thee, vertrekken we vanuit het Wijkcentrum De Schelf voor een rondleiding door de buurt. Onder leiding van Wim Izaks (Gemeente Almelo) worden de verschillende aandachtspunten in de wijk voorgelegd aan de aanwezige raadsleden. Vooral wil het buurtcomité laten zien dat ze erg trots zijn op hun wijk en wat er in de loop van de jaren ten goede is veranderd. 

Allereerst staan we even stil bij de Skatebaan / Colckhof wat in een kort verleden een overlastgevende hangplek was geworden voor overlast gevende jeugd tot in de late uren van de avonden. Het is vooral de taak van raadsleden om het onderwerp jeugd en veiligheid op de agenda te houden en dat de gemeente voldoende (preventieve) maatregelen neemt of onder andere de overlast te verminderen of te voorkomen. 

We lopen een stukje door naar de Cruyff Court, een sportveld dat een prachtige uitstraling geeft aan de wijk. Het veld in de Schelfhorst is een van de totaal honderd velden die de stichting Cruyff Foundation in Nederland aan gaat leggen. De gemeente Almelo, die voor de aanleg een overeenkomst over aanleg en onderhoud met de stichting sloot, moest in 2005 wel het nodige geld op tafel leggen. 

We vervolgen onze weg richting de Schoolzone met haar parkeerproblematiek. De gemeente Almelo creëerde‘schoolzones’ in de Schelfhorst om de veiligheid te vergroten tijdens de piektijden in de ochtend en de middag. De Almelose automobilisten moeten zodoende op tijd weten dat ze in de buurt van een school zijn. Dit onderstreept opnieuw dat blijvende inzet op het gebied van veiligheid nodig is. 

Na een wandeling langs de binnenring van de Havezathe komen we aan bij het Milieuplein waar op hetzelfde moment iemand bezig is haar meegenomen huisvuil te dumpen naast de containers.  De gemeente Almelo doet een dringend verzoek aan de inwoners om geen afval te dumpen bij of naast het Milieuplein. Afvaldump is vooral voor omwonenden vreselijk irritant; het is vies en het is ontsierend. De gemeente wil de mensen bewust maken van het probleem en hopen op die manier samen tot een oplossing te komen.”  

De wandeling eindigt in het winkelcentrum “De Schelf” waar gemeenteraadsleden in gesprek gingen met de inwoners en bezoekers  van het centrum. De overheid moet de burger weer opzoeken. Op veel fronten in de stad horen wij dat er behoefte bestaat aan een (h)echte vorm van samenwerking met de raad. Wij vangen geluiden op als: de raad is moeilijk benaderbaar, je krijgt er moeilijk ‘vat’ op. De raad is te veel een passieve, afstandelijke toehoorder in plaats van actieve deelnemer in de dialoog. Dat het te vaak eenrichtingsverkeer is. Dat leidt er toe dat burgers zich niet meer interesseren en inzetten voor de stad. Deze tendens willen wij als partij doorbreken, wat heet: 180 graden draaien. 

Het programma werd met de deelnemers afgesloten in het wijkcentrum met een lunch.

Harry de Olde

13-01-2017

HET GROTE ONGENOEGEN; OVER DE KLOOF TUSSEN BURGERS EN POLITIEK

De 9 populieren aan de Sesadwarsstraat

Wij als VVE tuinstraat zijn benaderd door een tijdelijk ambtenaar inzake z.g. inspraak in het bomen kappen Sesadwarsstraat. Na er in 1e instantie 2 versies naar keuze werden ingesteld bleek na 2 weken dit nog maar 1 keuze (oftewel geen) over te blijven. Zie onze website over het verloop van de procedure. Wij hebben de indruk dat de gemeente Almelo een loopje met ons neemt door eerst 2 keuzes voor te stellen en vervolgens met geen keuze te komen. Deze strategie volgen meer gemeentes maar dat maakt de burger wel monddood. De burger vragen over zijn mening en vervolgens zijn eigen zin doordrijven. Vraag dan die burger überhaupt niet naar zijn mening als het er toch niet toe doet.

Wij verwijzen naar onze correspondentie zie onze website: vvetuinstraat.nl, lees ook oude bestanden in http://vvetuinstraat.nl/oudnieuws.html

Wij willen serieus en niet bij de neus te worden genomen. Kortom, uw fractie kan dit verwoorden dus wij wachten met spanning op uw reactie.

Vve Tuinstraat Almelo

Hans van der Burg, fractiemedewerker wet- en regelgeving PVA heeft intussen contact gezocht met de omwonenden. Op zeer korte termijn zal er wederom een gesprek plaatsvinden waarbij dit keer de PVA ook aanwezig zal zijn.

Luisteren naar de burger. Het klinkt zo eenvoudig, maar blijkt in de politieke praktijk erg moeilijk te zijn. Voorbeelden te over waarbij de politiek aangerekend wordt niet te luisteren naar de wensen en behoeften van de burger. Elke burger die een verzoek heeft, een vraag of een opmerking, wil dat er naar hem geluisterd wordt. Als die burger het gevoel heeft dat hij niet gehoord wordt, ontstaat er een spanningsveld.

De een noemt dat de kloof tussen de burger en bestuur, de ander een verhardende samenleving. Slecht luisteren naar elkaar kan enorme gevolgen hebben. Goed luisteren naar elkaar gigantische voordelen.

Toch is het (ook) voor onze gemeente een lastig thema, dat luisteren naar de burger. Ikzelf zou, als politicus niets liever willen en ook nastreven te luisteren naar de burger. Ik zou graag willen weten wat hij/zij belangrijk vindt of voor wensen heeft. Ik geloof namelijk in een overheid en daarmee ook in politici die dienstbaar zijn aan de samenleving en haar burgers.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan: