Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Ouderen moeten de kans krijgen om zelfstandig te blijven wonen. Er is namelijk een groot probleem met de woonruimte van ouderen Op donderdag 3 november 2022 was de Partij Vrij Almelo aanwezig op het symposium over Wonen en Zorg voor senioren. De COSBO, waarin de drie seniorenorganisaties, KBO, PCOB en OVA samenwerken, behartigt de belangen […]

Stem of voeg toe aan:

Aan: Fractie Partij Vrij AlmeloDatum 25 oktober 2022 Uw brief van 26 augustus 2022. Behandeld door M. van Poorten. Onderwerp: beantwoording schriftelijke vragen fractie Partij Vrij Almelo over bomenkap. Geachte heer De Olde, Uw fractie heeft vragen gesteld over bomenkap. In deze brief leest u onze antwoorden. Wij hebben uw vragen hieronder genummerd en cursief […]

Stem of voeg toe aan:

Johan de Ruyter (Wijkplatform) opent de vergadering Woensdag 26 oktober was er weer een wijkplatform avond in wijkcentrum de Driehoek aan de Jan Tooropstraat. Dit platform beheert de Beeklust, Ossenkoppelerhoek en het Groeneveld. Wijkcentrum de Driehoek is een accommodatie waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, vergaderen en actief met elkaar bezig kunnen zijn. Bij deze ontmoetingsavond […]

Stem of voeg toe aan:

Gemeente Almelo – pagina 62 in de begroting – dierenwelzijn Reactie Partij Vrij Almelo Het College geeft weliswaar een paginagrote opsomming van werkzaamheden en taken op, doch uitgaven ter zake ontbreken, Dit terwijl dit niet zou mogen ontbreken voor de Almelose belastingbetaler en lokale dierenvriend. Wat is hiervan de reden en kunt U dit alsnog […]

Stem of voeg toe aan:

Het aantal laaggeletterden groeit nog steeds Ondanks alle inspanningen en vele goede initiatieven om hier iets tegen te doen. Iets moet er dus anders, maar wat? Voldoende budget om (taal)lessen in te kopen, is natuurlijk belangrijk. Net als goede docenten en vrijwilligers. Maar dit blijkt niet genoeg! De groei is pas te stoppen als we […]

Stem of voeg toe aan:

Stadhuis Almelo Voorwoord: Dit begrotingsvoorstel bestaat uit 194 pagina’s met een relatief kleine lees-letter. Met name dit laatste is jammer en is wellicht te wijten aan tijdsdruk voor de zeer gewaardeerde architecten van deze begroting. Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te voorzien van commentaar. Zoals U bekend ontvluchten steeds meer inwoners de overbevolkte […]

Stem of voeg toe aan:

HET WATER RAAKT NIET OP Dus de tuin sproeien, twee keer per dag douchen, de auto wassen, het kan allemaal. Maar door de extra vraag kan de waterdruk soms een beetje wegvallen. Regen valt naar beneden en vloeit via beken en rivieren terug naar zee. Onderweg verdampt een deel van dat water door de hitte […]

Stem of voeg toe aan:

 De slimme meter registreert dagelijks hoeveel stroom en gas u verbruikt Een jaar of 6 geleden werd het plan bedacht om Nederland aan de slimme meter te krijgen. Alleen de mooie kant van de slimme meter werd belicht. De slimme meter zou energie besparen en op elk moment van de dag zou je dan inzicht krijgen […]

Stem of voeg toe aan:

TCTubantia De wijk-GGD’er legt daarbij een verbinding tussen openbare orde en veiligheid. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en regelt dit. Het maakt daarbij niet uit of de persoon in kwestie al in behandeling is van een zorg- of GGZ instantie. Dit voorkomt […]

Stem of voeg toe aan:

De bosoppervlakte in Nederland is in de afgelopen vier jaar met 1925 hectare (0,5%) verder afgenomen. Dat blijkt uit een recente analyse van Wageningen Environmental Research (WENR), gepubliceerd in het vakblad Natuur, Bos en Landschap. De onderzoekers zien minder netto-ontbossing dan in de jaren daarvoor, maar vooral de aanplant van nieuw bos blijft achter: in […]

Stem of voeg toe aan: