Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

Uit: TCTubantia 7 juli 2022 De provincie Overijssel liet onderzoek doen naar de komst van een Hornbach in Almelo. Uit dit onderzoek zou zijn gebleken dat er voor een Hornbach geen plaats is in Almelo ondanks dat de gemeente Almelo met Hornbach al zeer nauw hebben samengewerkt en op detailniveau al afspraken hebben gemaakt.  Ontwikkel- […]

Stem of voeg toe aan:

Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo Titel amendement: alleen raadsleden in Presidium Betreft raadsvoorstel: 16 Verordening presidium gemeente Almelo 2022Voorstel Verordening Presidium Gemeente Almelo van 14 Juni 2022 De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2022 Besluit:Artikel 1 BegripsomschrijvingenIn deze verordening wordt verstaan onder:a. raad: de gemeenteraad van de gemeente Almelo;b. presidium: […]

Stem of voeg toe aan:

Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo (PVA) Titel amendement: opheffen voorwaarden vragenuurtjeBetreft raadsvoorstel: 16.1 Verordening reglement van orde gemeenteraad Almelo 2022 De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2022 Besluit:Artikel 40 Vragenhalfuur 3. Het presidium bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenhalfuur aan de orde worden gesteld. Vragen worden slechts […]

Stem of voeg toe aan:

Gemeentehuis Almelo Mondelinge vragen De raad heeft drie rollen: kaderstellen, controleren en het vertegenwoordigen van inwoners. Voor het uitvoeren van deze rollen heeft het raadslid verschillende wettelijke instrumenten tot zijn beschikking. Voorbeelden daarvan zijn het vragenrecht, het recht om moties en amendementen in te dienen en het recht om een initiatiefvoorstel in te dienen. Hij/zij […]

Stem of voeg toe aan:

In Aadorp (gemeente Almelo) zijn plannen voor een nieuwe stal voor maar liefst 20.000 varkens. Een megaproject dat leidt tot megadierenleed en megavervuiling. Alleen grote boerderijen kunnen de stikstofregels van het kabinet overleven. De boer is bang dat kleine landbouwbedrijven ophouden te bestaan. De kosten voor de kleinere boerderijen zijn veel te hoog. Alleen grote […]

Stem of voeg toe aan:

Waarom loopt dit woonwagenbeleid in de gemeente Almelo zo stroef? Want het is in sommige gevallen onduidelijk wanneer de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen Raadsvergadering, 28 juni 2022 Punt van orde Voorzitter, De vragen die de Partij Vrij Almelo ruim op tijd heeft ingediend zijn volledig, kort en bondig geformuleerd en zeer actueel. Het weigeren […]

Stem of voeg toe aan:

Vluchtelingen zijn dankbaar en blij met hun tijdelijke nieuwe thuis De bewoners van Huize Alexandra organiseerden op zaterdag 25 juni 2022 een Bazaar om aandacht te vragen voor wat er op dit moment in het centrum van Europa gebeurt en te laten zien wat Oekrainers kracht geeft in deze ongelijke oorlog. Alle opbrengsten van de […]

Stem of voeg toe aan:

Megastal De intensieve veehouderij heeft de menselijke maat allang uit het oog verloren. Het feit dat het niet mogelijk is om op deze schaal dieren te houden zonder hen vol te pompen met antibiotica zegt genoeg. Toch blijft men schaalvergroting prediken, en dat terwijl van steeds meer kanten (onlangs nog door het Ministerie van VROM […]

Stem of voeg toe aan:

TCTubantia 22 juni 2022 Beantwoording schriftelijke vragen over maatschap Dekker, Schout Doddestraat 60 te Aadorp Vergunning voor Dekker voor 19.000 varkens vernietigd! Nieuwe strijd tegen komst megastal Aadorp Partij Vrij Almelo (PVA) zegt nog steeds ‘NEE’ tegen megastal Laks vergunningsbeleid megastallen Een ruime meerderheid van de raad (22 tegen – 8 voor) stemde tegen het […]

Stem of voeg toe aan:

https://www.abnamro.com/nl/nieuws/bijna-helft-huizenbezitters-wil-woning-verduurzamen-maar-ziet-geen-mogelijkheden

Stem of voeg toe aan: