De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Poolse landdag in raadszaal te Almelo over roep steun voor Ambon

Poolse landdag in raadszaal te Almelo over roep steun voor Ambon

ALMELO – De gisteravond na het ostentatief weglopen van drie van de vier coalitiefracties geschorste vergadering van de gemeenteraad van Almelo zal volgende week worden hervat. De ‘regeringsfracties’ van VVD, CDA en LAS vonden ‘het niet kunnen’ dat ze in een hoek werden gezet als partijen die zich niet solidair verklaarden met het door een aardbeving getroffen Ambon. Ze hadden aangegeven tegen een motie van Leefbaar Almelo te stemmen om een bedrag per inwoner over te maken, mede gezien de banden die er zijn vanwege de Molukse gemeenschap in de stad.

Het voorstel van Leefbaar-raadslid Hümmels was één euro per inwoner beschikbaar te stellen. Dat zou een kleine 75.000 euro zijn. Hümmels zei na overleg en ampele overweging tot dit bedrag te zijn gekomen. ‘Omdat drie ton onhaalbaar is en drie euro zinloos.’ Twee weken geleden, brak was er politiek rumoer over de kwestie, maar kwam het niet tot een stemming. Hümmels probeerde het nu weer. ‘Omdat het de bedoeling is mensen te helpen die hulp nodig hebben en binding met de bevolking van onze stad.’ Namens het college van burgemeester en wethouders ontried burgemeester Gerritsen de motie. Hij wees erop dat Almelo volgens afspraak alleen in actie kan komen indien het nationale gironummer 555 open is gesteld en dat het bij uitvoering van de motie onduidelijk zou zijn waar het geld terecht komt. Daar bracht het CDA-raadslid Zielman tegenin dat het ook lastig is als Almelo iets wil doen, maar giro 555 voor de rampspoed op Ambon niet is geopend. Deze spagaat zat hem duidelijk dwars. Het was voor Gerritsen een jammer-maar-helaas-verhaal. En de burgemeester vervolgde met: ‘Ik zou geen knip voor neus waard zijn als ik dit de raad dit niet voor zou houden.’

De burgemeester gaf eerder in het debat al aan dat ‘de ondertoon van het debat geen pas' gaf. De sfeer in de raadszaal was net als twee weken terug gespannen en de soep kookte over toen het raadslid De Olde van PVA op stemming aandrong ‘om laten zien wel raadslid solidair is en welk raadslid niet.’ Dat was te veel voor met name de fractievoorzitters Kampman (‘Ik werp dit verre van mij’) en Pauwels (‘Dit kan echt niet’) van de coalitiefracties LAS en VVD. Ze liepen verbolgen weg, met in hun kielzog hun fracties. Ook het CDA zocht de uitgang, maar opmerkelijk niet de vierde (en kleinste) coalitiepartij ChristenUnie. Ook het LAS-raadslid Van Doorn zag geen reden de zaal te verlaten.

Deel dit nieuws!