Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Huize Alexandra….uitbreiding aantal asielzoekers in Almelo
Categories: Zonder rubriek

 

??????????????

Huize Alexandra

 

Dit was het dan die dinsdagavond die me nog lang zal heugen. Het leek een regelrecht feestje, voor 34 raadsleden dan, die zich voelden als redders van onze armlastige gemeente waar ik als raadslid ook toe behoor! De stemming vermelde niet het (on)heugelijke nieuws dat Almelo deze avond veranderde van een oranje naar een knalrode kleur. Nee, de uitslag van de stemming gaf trots aan hoe sociaal deze raadsleden zich wel niet voelden toen ze het ja knopje indrukten dat aangaf dat ze hadden gestemd voor uitbreiding van het aantal asielzoekers in Almelo. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) doet een beroep op de gemeente om een extra bijdrage te leveren in (tijdelijk) opvang van 189 asielzoekers. Met Huize Alexandra als beoogde plek in de directe omgeving van het al bestaande asielzoekerscentrum. Daar zouden dan de tijdelijke onderkomens worden gebouwd. De PVA voelt echter niets voor dat plan. ‘Genoeg is genoeg’ is het motto en stemde tegen. De asielzoekers die er nu zitten zorgen al voor de nodige problemen want alleen in 2015 waren er 100 incidenten. Een uitbreiding zorgt hoe dan ook voor nog meer druk in de directe omgeving. Van enkele omwonenden hebben we de eerste reacties al binnen. Zij vrezen voor meer overlast.””

De vele mensen die zich verzetten tegen de komst van asielzoekers, behoren zo wordt vaak gezegd tot de onderlaag van de bevolking, waarvan alleen laag geschoolden op Wilders stemmen, allemaal dorpsgekken, allemaal onderlaag van de bevolking types. Ja, dit is wat ze u graag doen geloven. Maar het zijn er wel veel dan. Maar… als ik u nu in vertrouwen meedeel dat ik ook, toch erg tegen de komst van tienduizenden vluchtelingen ben en die ik zelfs beschouw als een ramp, wat voor conclusie trekt u dan? Geeft u het maar toe want ik tob er al jaren over. Ik vind dat velen erg lichtzinnig doen over die tienduizenden asielzoekers.

In de drie dagbladen die ik dagelijks lees, een lokale en twee die landelijk afkomstig zijn vind ik maar weinig terug van de zorg die mij kwelt. Kan ik het helpen dat ik in de gedragslijn van die nette media enig van boven gestuurd overleg bespeur? Je kunt met de asielzoekers op dit niveau niet doorgaan, zegt Rutte. Het raakt allerlei zaken, zoals de betaalbaarheid en de sociale voorzieningen. Hij erkent dat de mogelijkheid bestaat dat Nederland grensbewaking krijgt om de toestroom van asielzoekers in te dammen. Bij de grens aangekomen heb ik nog geen camera waargenomen. En waar de media zodoende voortdurend naar verre gebieden afreizen om daar gewapend met camera en microfoon verslag te doen van de grote volksverhuizing, is er praktisch niemand die laat zien wie er hier allemaal in ons land verschijnt. Hoogstens zijn er wat beelden van een opvangcentrum of is er een interviewtje met een zojuist aangekomen asielzoeker. Maar een journalist die een asielzoekerscentrum betreedt, desnoods clandestien, heb ik nog niet mogen zien. Het was alleen bij toeval dat we er getuige van waren hoe boze vluchtelingen rechtsomkeert maakten nadat ze een blik hadden geslagen op de sobere opvanglocatie en de maaltijd die ze aangeboden kregen. Maar nergens krijg ik te horen waar de vluchtelingen precies vandaan komen, wat hun achtergrond is en hun status. Hoe vaak zijn het echtparen met kinderen? Hoe vaak jonge mannen? Welk deel komt echt uit Syrië? Wat is hun opleiding? In plaats daarvan krijg ik geregeld te horen dat de vluchtelingen goed zijn voor onze economie en dat de Oost-Europese landen die hen weigeren ze juist het hardst nodig hebben. Oost-Europese politici daarentegen hebben aangevoerd dat hun landen vluchtelingen weinig te bieden hebben – werk noch sociale voorzieningen.”Wij moeten onze burgers beschermen en hun veiligheid garanderen”, aldus de Hongaarse premier Viktor Orban…..Die woorden verwacht ik dus nooit uit de mond van Rutte.

Een artikel in de Volkskrant rekende voor wat de met de vluchtelingen verbonden kosten zijn en kwam op het naar mijn idee tamelijk bescheiden bedrag van rond de 25.000 euro. Per persoon uiteraard. De overheid was vorig jaar in totaal ruim 860 miljoen euro kwijt aan asielzoekers. Het zijn er in werkelijkheid natuurlijk miljarden. En nee, niemand kan me ervan overtuigen dat het niet zo is. Ik geloof om te beginnen dat het in de meeste gevallen niet gaat om door de nood gedreven asielzoekers. Ik vermoed dat een omvangrijk deel helemaal niet uit Syrië komt. En ik vermoed ook dat het in de meeste gevallen evenmin gaat om hoogopgeleiden, maar juist om degenen die om te beginnen al weinig te verliezen hadden. Het overgrote deel bestaat naar ik vermoed uit jonge mannen die door hun familie alvast vooruit zijn gestuurd. Ze hebben her en der al vrienden en bekenden in het westen. Het geld voor de reis is door de hele familie bijeengebracht of ze beschikten er gewoon over. Velen van hen zullen binnen korte tijd gaan streven naar gezinshereniging. In de toekomst zullen hun kinderen daarmee doorgaan, door huwelijken te sluiten met anderen uit het moederland, die daar trouwens flink voor zullen gaan betalen, precies zoals Turken en Marokkanen ooit deden aan de hier woonachtige landgenoten. Aan de stroom vluchtelingen zal nooit meer een eind komen, integendeel, die zal alleen omvangrijker worden. In elk geval zal de Nederlandse regering er op een gegeven moment toe over moeten gaan de grenzen te sluiten omdat er geen keus meer is.

Tegen die tijd hebben we, zo vermoed ik, in één jaar tijd tussen de 60.000 en de 100.000 mensen toegelaten die, ongeacht de uitslag van hun aanvraag, hier niet meer zullen vertrekken. Voor een klein land waar het economisch gezien toch al slecht gaat, mag je dat best een ramp noemen. De bevolkings-samenstelling van de grote steden zal nog onevenwichtiger worden dan ze nu is. Als je maar genoeg asielzoekers opneemt, ga je vanzelf lijken op de landen waar ze vandaan komen. De vluchtelingen allemaal werk verschaffen, zal onmogelijk blijken, waarmee we aan een klasse die sociaal problematisch is en waarbij het vooral om niet-westerse allochtonen gaat, een andere toevoegen. De salarissen in de onderste regionen van de arbeidsmarkt zullen nog verder omlaag worden gedrongen. Nu al staat regelmatig de tolerantie die eigen was aan onze samenleving onder druk. We krijgen nog meer zwakke scholen, nog meer huisvestingsproblemen, nog meer zorgkosten. Want geld kosten zal het, zeer veel geld. Echt geld bovendien, dat je niet kunt uitgeven aan zaken die ook nodig zijn, terwijl de staatsinkomsten teruglopen. Het zal de welvaartsstaat verder aantasten, want de vluchtelingen zullen er nauwelijks aan bijdragen. Zij zullen bijna alleen maar geld kosten. Wij laten ons als klein land te vaak behandelen alsof we een echt land zijn en dat is dom. Het is trouwens geen vanzelfsprekendheid dat mensen die hier ternauwernood zijn gearriveerd, dezelfde rechten krijgen als degenen die ze in generaties hebben opgebouwd. Dat kun je je alleen permitteren in uitzonderlijke gevallen, maar als de uitzonderingen regel worden, is het misschien goed daar eens over na te denken.

Dat Wilders iets zegt, wil niet per se zeggen dat het onwaar is. We krijgen meer overvallen op winkels, meer ongevallen met verkeersdoden, meer geweld in het openbaar vervoer, meer uitkeringsfraude, meer terroristische dreiging en een hardere georganiseerde criminaliteit. Ook moeten agenten zich meer gaan bezighouden met het aanpakken van criminaliteit onder de migranten. Vooral in Oost-Nederland, waar een aantal opvangcentra zijn was dat de afgelopen tijd nodig, veelal voor winkeldiefstal. Het kabinet zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw moeten bezuinigen. Zonder ingrepen zal het begrotingstekort de komende jaren namelijk weer verslechteren. En wie nu de asielzoekers omarmt, moet niet meer klagen over bezuinigingen op gevangenissen, op ouderenzorg, op armoedebestrijding en over de kwaliteit van het onderwijs. U moet helemaal nergens meer over klagen.

Ik wil u ten slotte nog wel iets laten weten. Stiekem denk ik dat veel politici,  ja ook de Almelose voorstemmers het van harte eens zijn met wat ik hier allemaal schrijf, al zouden ze het niet durven om het hardop te zeggen.

Over een aantal jaren misschien.

Harry de Olde

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.