Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
OPENBARE TOILETTEN VERPLICHT VANWEGE VN-VERDRAG

Beste lezer,

Steeds meer gemeenten hebben een ‘toiletbeleid’. We lezen het in de media en we merken dit uit ons dagelijks contact met diverse gemeenten. Recent onderzoek van de Continentiestichting Nederland onderstreept dit. Hopelijk heeft ook jouw gemeente toiletbeleid?

Maar, beleid hebben is één, dat beleid uitvoeren is twee. Hoe pak je het handig aan? En als je geen toiletbeleid hebt, waar moet je dan op letten bij het opstellen van beleid?

Speciaal daarom organiseren we als Toiletalliantie voor de tweede keer voor gemeenten (ambtenaren én raadsleden) een symposium over openbare en opengestelde toiletten. Dit Toiletsymposium vindt plaats op donderdag 21 november van 9:30 tot 14:00 (met netwerklunch) bij de Maag Lever Darm Stichting, Stationsplein 123 te Amersfoort. Daar hoor je goede voorbeelden van lokale initiatieven, kun je met collega’s oefenen op een casus en krijg je handvaten om het beleid concreet vorm te geven. Mocht je mensen bij provincies, vervoerders, recreatieschappen en dergelijke kennen die ook met toiletten aan de slag willen, stuur deze uitnodiging vooral door. Een unieke kans om toiletvoorzieningen te realiseren in je gemeente. Zo kun je een verschil maken voor inwoners die nu thuis blijven en tegelijkertijd gastvrij zijn voor bezoekers en toeristen.

Je kunt je kosteloos inschrijven voor het Toiletsymposium door uiterlijk 15 november te mailen naar info@toiletalliantie.nl. Kun je toch niet komen, dan kan je je plekje doorgeven aan een ander.

Hopelijk zien we je donderdag 21 november! Mocht je voor die tijd met vragen over toiletten zitten, schroom dan niet die te stellen aan Sietske van der Vijgh: info@toiletalliantie.nl.

Bijgevoegd vind je vast het Stappenplan voor gemeenten – Naar meer openbare toiletten. We hebben dit speciaal opgesteld voor gemeenteambtenaren. Het helpt je alle stappen te doorlopen om te komen tot een goed toiletbeleid.

Met vriendelijke groet namens de Toiletalliantie,

Bernique Tool
Directeur Maag Lever Darm Stichting

Stappenplan op naar meer toiletten

 

Stelt u zich eens voor: u heeft te kampen met een chronische darmaandoening en het kan zomaar zijn dat u plotseling naar het toilet moet. Heel dringend, ophouden is eigenlijk geen optie. Het zweet breekt u uit, want u staat in de binnenstad van Almelo en er is nergens een toilet te bekennen. De aloude V&D is niet meer en het centrale marktplein en winkelstraat zijn niet voorzien van een openbare toiletvoorziening. Op uw vraag aan een winkelmedewerkster van de plaatselijke kledingzaak of u even gebruik mag maken van het toilet volgt een negatief antwoord, want zomaar van het toilet gebruik maken: dat is toch asociaal? Wat nu, de tijd dringt …

Vergis u niet, voor een op de negen Nederlanders is dit scenario dagelijkse praktijk. Volgens de Maag Lever Darm Stichting kampen circa twee miljoen mensen met buikklachten.

In Almelo werd op 3 november 2016 (bijna) met algemene stemmen de Motie openbare toiletten aangenomen.

 

Partij Vrij Almelo wil snel meer openbare toiletten in binnenstad

 

TCTubantia

 

 

Mail van 16 juli 2019

Beste Harry,

Dank voor het sturen van het bericht. Wat een teleurstelling dat de gemeente niet over wil gaan tot meer openbare toiletten. Goed dat jij met Partij Vrij Almelo (PVA) tegengas geeft!

Hopelijk gaat de gemeente dan wel echt werk maken van het bewegen van horecaondernemers en winkeliers om hun toiletten open te stellen. Misschien lijkt het belastend voor de ondernemers, maar onze ervaring is dat de toeloop niet ineens veel groter wordt en bovendien kan het juist leiden tot meer verkoop. Ondernemers in andere gemeenten werken er veelal graag aan mee. Naast stickers (wat niet iedere ondernemer fijn vindt), is het aanmelden bij de HogeNood-app van belang om mensen te laten weten waar de toiletten zijn. Mocht de gemeente daar belangstelling voor hebben, kom ik graag eens langs om te bespreken hoe op een minder kostbare manier Almelo ook een toilet gastvrije gemeente kan worden. In november komen wij met nieuwe cijfers naar buiten over hoe toiletvriendelijk gemeenten zijn en het zou toch niet best zijn als Almelo nog verder zakt. ☹

Wellicht is het een idee om bij de begroting voor 2020 nog eens een motie in te dienen en het college op te dragen om de 500 meter-norm aan te nemen, zoals Amsterdam, Utrecht en Weert inmiddels hebben gedaan? Dan gaat het niet meer om de kosten van openbare toiletten, maar om het bereiken van meer toiletvoorzieningen, zodat mensen met buikproblemen de straat op durven in Almelo en Almelo gastvrij is voor toeristen.

https://www.trouw.nl/home/hoge-nood-in-utrecht-en-amsterdam-is-de-redding-straks-nabij~ab20c408/

Hoe dan ook, ik hoor het graag als wij nog iets kunnen doen!

Met vriendelijke groet,

Sietske van der Vijgh – Dhondt
Projectmedewerker Toiletalliantie

 

Continentie Stichting Nederland inventariseert beleid gemeenten

Op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn gemeenten wettelijk verplicht te zorgen voor voldoende openbare toiletten voor mensen met incontinentie. Dit stelt de Continentie Stichting Nederland (CSN) in een brief die vandaag is verzonden aan alle gemeenten. De Stichting wijst erop dat incontinentie een gevolg is van een lichamelijke en/of cerebrale handicap. Veel mensen met incontinentie durven niet of nauwelijks de deur uit omdat zij bang zijn niet tijdig een toiletvoorziening te kunnen bereiken. Dit is in strijd met het VN-verdrag dat beoogt dat iedereen op voet van gelijkheid kan meedoen aan de samenleving. CSN vraagt gemeenten haar te laten weten of in het gemeentelijk beleid ter uitvoering van het VN-Verdrag is opgenomen dat er toiletvoorzieningen moeten zijn of komen voor mensen met incontinentie en zo ja, hoeveel voorzieningen op dit moment zijn gerealiseerd of gepland. Zo nee, dan wil CSN weten of de gemeente voornemens is voorzieningen voor mensen met incontinentie in haar beleid te gaan opnemen. CSN wil de resultaten bekend maken op de jaarlijkse Nationale Plasdag, dit jaar donderdag 20 september.

In Nederland hebben ruim 3.5 miljoen mensen, mannen en vrouwen, plasklachten. Van hen heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent voor urine. Op basis van een onderzoek uit 2017 ondervindt naar schatting een derde van de mensen met plasklachten hierdoor sociale beperkingen, soms in zo’n mate dat sprake is van isolement en eenzaamheid. CSN heeft zich eerder dit jaar geschaard achter de petitie van de Maag Lever Darm Stichting waarin bij de Tweede Kamer is aangedrongen op een wettelijke norm voor openbare toiletten. Volgens CSN gaat het hierbij dus om een wettelijke verplichting op grond van genoemd VN-Verdrag. Recent hebben Rijk, VNG en MKB-Nederland aangekondigd ernst te gaan maken met de implementatie van dit Verdrag. Continentie Stichting Nederland gaat in overleg met andere belangenorganisaties van en voor mensen met incontinentie bepleiten dat ook die belangen hierin worden meegenomen.

…………………………………..Artikel 1 van genoemd VN-verdrag luidt:

Doel van dit Verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.