Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo over was en strijkservice
Categories: Zonder rubriek

Aan fractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 12 september 2020 ontvingen wij uw vragen over de centrale was- en strijkvoorziening.

Hieronder vindt u onze antwoorden.

Vraag 1.

Hoeveel budget heeft de Gemeente Almelo gereserveerd voor de huishoudelijke ondersteuning?

Antwoord:

Er is voor 2020 een budget begroot van 7,2 miljoen euro voor de huishoudelijke ondersteuning. In 2019 was hiervoor een budget begroot van 6,5 miljoen euro. Uiteindelijk vielen de kosten hoger uit en bedroegen in totaal 6,6 miljoen euro.

Vraag 2.

Welk deel van dit budget wordt gespendeerd aan de was en strijk taak? (Hoeveel manuren per maand voor de gehele gemeente à hoeveel euro per uur?)

Antwoord:

In de gemeente Almelo hebben ongeveer 950 inwoners een indicatie, waarvoor zij ondersteuning krijgen bij hun wasverzorging door een huishoudelijke hulp aan huis. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 65 euro per inwoner per 4 weken. De totale kosten hiervoor bedragen 800.000 euro. Het aantal manuren dat hiermee gepaard gaat, is bij ons niet bekend noch de salariskosten per uur. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieders.

Vraag 3.

Hoeveel gaat de centrale was en strijkvoorziening straks in zijn totaliteit kosten op basis van de in 2019 totaal geleverde manuren aan deze huishoudelijke deeltaak?

Antwoord:

Voor de opdrachtwaarde van de aanbesteding wordt vooralsnog uitgegaan van het huidige kostenniveau. Afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding kan hier nog enige wijziging in optreden voor de daadwerkelijke uitgaven. De verwachting is dat door het centraliseren van de was- en strijkservice uiteindelijk een besparing te realiseren is van 200.000 euro.

Vraag 4.

Wat zijn de financiële opbrengsten voor de Gemeente Almelo om deze deeltaak uit het WMO-pakket te verwijderen en over te brengen naar een private instelling (middels aanbesteding)?

Antwoord:

Met de ombuiging van een individuele maatwerkvoorziening naar een collectieve voorziening beogen wij een structurele besparing te behalen van 200.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van een maximale gemeentelijke compensatie van 11 euro per wasbeurt en een afname van het aantal gebruikers met circa 25 procent, zoals dat in andere gemeenten gebeurde waar een centrale was- en strijkvoorziening werd ingevoerd.

Vraag 5.

Hoeveel dragen rechthebbenden nu bij aan deze deeltaak via de huishoudelijke ondersteuning?

Antwoord:

Een rechthebbende draagt momenteel 19 euro per maand bij (eigen bijdrage, Wmo- abonnementstarief). Deze bijdrage is ongeacht het aantal indicaties van een inwoner. Het kan dus om meerdere indicaties gaan zoals begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, een scootmobiel, etc. Daarnaast zijn er voor een inwoner de reguliere kosten die verbonden zijn aan een was (gemiddeld 1 euro per was inclusief kosten voor elektriciteit, water,
waspoeder, etc. – bron Nibud).

Vraag 6.

Hoeveel extra kosten gaan zij straks met de private instelling middels de centrale voorziening tegemoet zien?

Antwoord:

Het is nog onbekend wat de definitieve kosten worden. De kosten per wasbeurt en de hoogte van de gemeentelijke compensatie worden gebaseerd op de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure. Inwoners met een Wmo-indicatie worden door de gemeente Almelo gedeeltelijk gecompenseerd om de kosten voor deze groep inwoners zo laag mogelijk te houden.

Vraag 7.

Wat als een rechthebbende financieel niet bij machte is om de eigen bijdrage voor de centrale was en strijkvoorziening op eigen kracht te voldoen? Heeft de gemeente hier een vangnet voor? Zo ja, hoe ziet dat vangnet er dan uit? Zo nee, overweegt de Gemeente dan een vangnet in te richten?

Antwoord:

Als gemeente dragen we zorg voor deze kwetsbare groep inwoners. Consulenten uit het werkveld proberen zo goed mogelijk in beeld te brengen om welke en hoeveel inwoners/huishoudens het gaat. In de definitieve uitwerking van de was- en strijkservice werken we hiervoor scenario’s uit inclusief de mogelijke kosten.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.