Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Het belang van meer bomen in de stad Almelo
Categories: Zonder rubriek

Wonen in een goed ingerichte wijk met mooi en functioneel groen is het recht van iedere burger.

Het geeft woonsfeer, leef- en woongenot en het daagt uit tot “buiten zijn”. De aanwezigheid van groen heeft een positieve invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen, en geeft ruimte voor ontspanning en beweging. 

Almelo is de gemeente waar inwoners de minste bomen tot hun beschikking hebben: een schamele 1,5 per inwoner. Ook Oldenzaal (1,7) en Hengelo (1,9) kunnen volgens boom/mens verhouding wel iets meer groen gebruiken.

Op woensdag 25 november 2020 was er een presentatie van de onafhankelijke organisatie AtelierOverijssel met als titel “De boom in Overijssel”. De bijeenkomst ging over hittestress, biodiversiteit, klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit en schone lucht: uitdagingen die we samen met bomen aan kunnen gaan.

Om de stad leefbaar te houden hebben we veel en grote bomen nodig. Ze produceren zuurstof, verkoelen de omgeving, vangen fijnstof af en slaan CO2 op. Daarnaast geven bomen sfeer en dragen ze bij aan de biodiversiteit. Om deze functies allemaal te kunnen verrichten, hebben bomen water nodig. Sterker nog, wanneer bomen voldoende water tot hun beschikking hebben, dragen ze maximaal bij aan een leefbaar klimaat in de stad.

Over het belang van bomen in de stad gaat de film ‘De stad als bos’ van de Bomenstichting. Op een heldere manier wordt in korte tijd de werking van bomen zichtbaar gemaakt en dat ze hun functies alleen goed kunnen verrichten als ze over voldoende water beschikken.
Bomen, en juist ook grote en oude bomen, leveren een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de klimaatproblematiek. Met behulp van de moderne technieken krijgen jonge en oude bomen de ruimte om beter te groeien en ontwikkelen. Zorgvuldig omgaan met bomen en hun groeiplaats is een belangrijke en noodzakelijke investering in de toekomst.

In de gemeente Almelo staat 1,5 boom per inwoner en daarmee bungelt Almelo onderaan het lijstje van gemeenten. “Te lang zijn bomen echter opgevat als slechts een garnering van de infrastructuur en als een sluitpost van projecten. Voor een gezond leefklimaat in de gemeente Almelo, nu en in de toekomst, zijn bomen onmisbaar. Het is dan ook hoog tijd om het belang van bomen uit te dragen en daaraan een ambitieuze en gedurfde doelstelling te koppelen”, 

Staan er veel of weinig bomen in onze gemeente?

Almelo
111.385 bomen
72.883 mensen
1,5 bomen per pers.

Gemeente Almelo, aantal bomen per wijk

GemeenteWijkAantal bomen
AlmeloWijk 21 Bornerbroek25.932
AlmeloWijk 19 Windmolenbroek19.541
AlmeloWijk 17 Hofkamp17.206
AlmeloWijk 14 Wierdense Hoek9.857
AlmeloWijk 20 Aadorp8.666
AlmeloWijk 12 Noorderkwartier8.447
AlmeloWijk 13 Sluitersveld6.185
AlmeloWijk 18 Schelfhorst6.168
AlmeloWijk 11 De Riet4.600
AlmeloWijk 16 Ossenkoppelerhoek2.337
AlmeloWijk 10 Binnenstad1.800
AlmeloWijk 15 Nieuwstraat-Kwartier646
Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.