Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Kanaal Almelo-Nordhorn, een monument van grote waarde

 

??????????????

 

In de 19-de eeuw is lang gesproken over het graven van een kanaal tussen Almelo en Nordhorn.  Men wilde n.l. op deze manier profiteren van de handel met Duitsland.  Uiteindelijk is het er van gekomen en kon het kanaal in 1889 worden geopend.  Het kanaal is dus gegraven in een periode dat Twenthe één groot natuurgebied was; kaarten uit 1900 laten veel heidevelden zien rondom het kanaal.

Het kanaal was nooit een groot succes, o.a. door de komst van snellere spoorverbindingen.  Uiteindelijk is de scheepvaart officieel in 1963 gestopt.  Door de kleinschaligheid van het kanaal heeft het altijd het karakter behouden zoals Noordoost Twente rond 1900 was.

Het landschap is sindsdien op veel plaatsen sterk veranderd, maar het kanaal veel minder.  Vooral de vegetatie geeft ons nog een beeld van de vroegere natuurwaarden.  Die zijn nog steeds groot.  Hier hebben een aantal factoren aan meegewerkt.  Allereerst is er de doorsnijding van west naar oost met steeds weer andere (kleinschalige) landschappen.  Nabij Denekamp wordt de Dinkel gekruist, waardoor typische rivierplanten als Steenanjer en Langbladige ereprijs zich langs het kanaal konden uitbreiden.  De noordoever staat in volle zon, dus droogteminnende vegetatie, maar de zuidoever is juist schaduwrijk en daarom veel vochtiger.  Die afwisseling wordt ook weerspiegeld door b.v. de vele soorten vlinders.  Het kanaal Almelo-Nordhorn is geleidelijk aan een belangrijk natuurgebied geworden, dat ook nog eens vrij toegankelijk is!  Op sommige plaatsen wordt het kanaal omzoomd door waardevolle natuurgebieden als het Agelerbroek, Voltherbroek en het Singraven.

Doordat het kanaal bijna over het gehele traject omzoomd wordt door houtwallen, zijn de daarvoor karakteristieke vogels ook aanwezig: Nachtegaal, Grasmus, Geelgors en Appelvink.  Door de natuurgebieden komt daar nog een veelheid aan bosvogels, waaronder veel spechten bij.

Veel van de natuurwaarden zijn afhankelijk van een goede waterbalans.  Die waterbalans wordt ernstig verstoord als er t.b.v. gemotoriseerde vaart flink ingegrepen moet worden.  Dit maakt dat de natuurbescherming tegen dergelijke kanaalplannen zijn.  Ook andere instanties als het Waterschap Regge en Dinkel  zetten grote vraagtekens bij ontwikkelingen waarbij het natuurlijke waterbeheer geweld wordt aangedaan.

Dit betekent dan ook dat de Partij Vrij Almelo tegen dergelijke kanaalplannen zijn.

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

Foto’s, PVA

 

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply