Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo aan college B&W Almelo Betreft: Landelijke wapen inzamelingsactie
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 28-09-2021

Geacht college,

De samenleving is de laatste 1,5 jaar regelmatig opgeschrikt door een toename van steekincidenten met jongeren. Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico’s zij voor zichzelf en voor hun omgeving opleveren door het dragen en gebruiken van een wapen. Het merendeel van de jongeren blijkt uit onderzoek een wapen bij zich te hebben voor het geval er iets gebeurt. Ze zeggen er alleen in uiterste nood mee te willen dreigen. Maar de aanleiding is vaak klein.

Ruim 200 Nederlandse gemeenten hebben zich opgegeven om mee te doen met de landelijke wapen inzamelingsactie. Alleen vragen wij ons af waarom Almelo niet meedoet aan deze wapen inzamelingsactie die tijdens de week van de veiligheid van 11 tot en met 17 oktober georganiseerd wordt. Niemand zou zonder vergunning een steekwapen of ander wapen moeten bezitten en al helemaal niet bij zich moeten dragen. Daarovindt de Partij Vrij Almelo het onverstandig dat de gemeente Almelo toch besloten heeft geen veiligheid signaal af te geven.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

1, Bent u het met ons eens dat deze campagne op de eerste plaats tot doel heeft om de onveiligheidsgevoelens weg te nemen?

2, Vindt u niet dat deze actie mogelijkheden biedt om zicht te krijgen op groepen jongeren met wapens?

3, Hoe registreert de politie momenteel het illegaal bezit van steekwapens en geweldsdelicten met steekwapens en is deze registratie voldoende? Zo ja, kunt u de cijfers geven? Zo nee, wat is er nodig om deze registratie te verbeteren en hoe en per wanneer gaat u dat doen?

4, Hoe wordt nu opgetreden in Almelo tegen jongeren die een mes of ander steekwapen in bezit hebben en hoe zijn de ouders hierin betrokken?

5, Ziet het college van B & W wellicht mogelijkheden om harder op te treden, ook tegen ouders van jongeren, met een mes of ander steekwapen op zak?

6, Als dit niet het geval is, zou het college van B & W, dan wellicht onderzoek willen doen naar andere mogelijkheden om het op zak hebben van messen of andere steekwapens terug te dringen?

7, De veiligheidscijfers laten een ongunstige ontwikkeling zien ondanks dat Almelo een relatief veilige gemeente wordt genoemd met betrekking tot wapenbezit. Waarom geeft dit geen aanleiding om de actie te ondersteunen?

Graag willen we deze vragen beantwoord zien.

Met vriendelijke groet,
Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

TCTubantia 2 oktober 2021

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.