Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Ontmoeting Armoedepact Almelo

 

13

Wijkcentrum “De Goossenmaat”

 

Vandaag woensdag 12 oktober waren wij (PVA) aanwezig op een bijeenkomst van het Armoedepact in Wijkcentrum “De Goossenmaat” Platanenstraat 38 Almelo. Het Armoedepact telt op dit moment 44 leden die gezamenlijk armoede te lijf gaan.

Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo. Als Almelose organisaties gaan zij aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.

De bedoeling van deze middag was om met elkaar te netwerken, onderlinge afspraken te maken en individuele kennis te delen.

Op 7 december houdt de organisatie weer een bijeenkomst waar onder andere ook de doelgroep “Werkende Armen” centraal staat. Het aantal werkende armen groeit in Nederland. De helft van alle mensen die onder de armoedegrens leeft, heeft een baan. Bij kinderen is dit aantal nog hoger: twee derde van alle arme kinderen heeft werkende ouders. In totaal zijn dat er 240.000. Een schrikbarende conclusie die de PVA meerdere keren onder de aandacht bracht.

Huishoudens die rond moeten komen van een laag inkomen groeit, met name onder de groep zzp’ers en flexwerkers lopen risico. Niet alle arme Almeloërs zijn dus bijstandstrekkers. Maar liefst 21 procent van ‘onze’ armen zijn mensen met een baan of een eigen onderneming.

“Werk is geen garantie meer om niet arm te zijn”  

Dus is het goed om het probleem van de werkende armen ook op de agenda van 7 december te zetten. Beleid voor deze groep is er amper. Voor gemeenten en hulpverlenende instanties zijn werkende armen vaak een onzichtbare groep. 

Binnenkort meer info over het hoge en nog steeds toenemende probleem van de werkende armen.

 16

 

?

 

14

 

19

 

15

 

17

 

30

 

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Ontmoeting Armoedepact Almelo”

  1. Pim schreef:

    Hoe komt het toch dat er in Nederland meer werkende armen komen???