Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
HET GEVECHT TEGEN DE MACHT(IGE WINDMOLENS)…

 

Snelweggebruikers die dagelijks over de A1 bij Deventer rijden zien ze in de verte staan

 

Een megastal ten noorden van Almelo, een zonnepark of toch maar windmolens? De meest uiteenlopende ideeën komen langs. In deze fase van het onderzoek is geen idee te gek. De raad gaat in de komende maanden alle ideeën bekijken en terugbrengen tot een te realiseren doel om het verlies op de gemeentegrond zo gering mogelijk te krijgen. De grond die is aangekocht voor de wijk Waterrijk moet een nieuwe bestemming krijgen nu de wijk er niet gaat komen. Dit houdt in dat de grond die bedoeld was om duur te verkopen als bouwgrond voor woningen in verhouding niets meer waard is. De miljoenen verlies die de gemeente dit oplevert moet zo minimaal mogelijk worden door de grond een bestemming te geven die meer opbrengt dan wanneer het weer als landbouwgrond verkocht zou worden.

Snelweggebruikers die dagelijks over de A1 bij Deventer rijden zien ze in de verte staan. In het donker zie je alleen ritmisch de rode lampjes knipperen. Twee windmolens die er onder veel protest zijn neergezet. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn zeven nieuwe plekken gevonden waar de gemeente Deventer windmolens zou willen plaatsen. Of de windmolens er ook echt komen is aan de lokale politiek. Ook de mogelijkheden voor een maximaal duurzame ontwikkeling van het XLbusinesspark bij Almelo worden momenteel onderzocht. Daarbij zal onder meer gekeken worden naar de installatie van innovatieve windturbines. Waarbij niet gedacht moet worden aan de bestaande windmolens die bijvoorbeeld vlak over de Duitse grens te vinden zijn. Die kunnen in Almelo volgens (demissionair) wethouder Javier Cornelissen (milieu) niet geplaatst worden in verband met de aanwezigheid van laagvliegroutes van Defensie boven de stad. 

Maar nu blijkt uit onderzoek dat er geen problemen verwacht mogen worden als gevolg van de plaatsing van windmolens. Ook in de toekomst is er geen sprake van een onveilige situatie voor het vliegverkeer. De Inspectie van Transport en Leefomgeving, het bevoegd gezag namens de rijksoverheid, zou deze conclusie hebben bevestigd in een brief.

Al eerder waren er plannen voor grote windmolenparken in Almelo-Twenterand in/nabij Oosterweilanden bij de zandwinning of de noordkant van het mislukte Waterrijk, voormalig NAVO terrein Bedrijvenpark Twente, Regionaal Bedrijventerrein Enschede en de geplande windmolens langs de A-1, knooppunt Buren. Plannen die gelukkig door het gezonde verstand bijtijds werden afgeschoten.

De gevolgen zijn onomkeerbaar:

  • Geluidsoverlast
  • Slagschaduw
  • Knipperlicht overlast
  • Waardevermindering huizen
  • Subsidieslurper
  • Gezondheidsklachten

Niet alleen mensen ondervinden veel hinder van windmolenparken. Ook voor dier en klimaat zorgen windmolens voor de nodige problemen, met een veranderende natuur als gevolg.

Het is lastig tegenwoordig om nog waarheid boven tafel te krijgen. Maar toch willen we weer een poging wagen hier nog een aantal zaken van het fenomeen wind energie te verduidelijken. De onderstaande video begint met troosteloze beelden van een gezin op het platteland, wandelend door een woud van windturbines. Aanvankelijk waren zij voorstander van windenergie. Maar inmiddels herkennen zij hun oorspronkelijke landschap niet meer. Binnenkort worden zij bedreigd door de plaatsing van windturbines die hoger zijn dan de Dom van Keulen – op 600 meter afstand van hun huis. Zij begrijpen niet waarom er nog meer windturbines moeten worden gebouwd. In het Noorden produceren zij reeds meer stroom dan het net kan afnemen. Er zijn geen mogelijkheden voor opslag en geen leidingen naar het Zuiden.

Ook in het Zuiden worden steeds meer windturbines geplaatst op locaties waar er onvoldoende wind is. Dat betekent dat de betrokken installaties met miljoenenverlies draaien. Economisch gezien is dat onverantwoord. En de verbruiker en de belastingbetaler betalen het gelag.

De video  laat een vertegenwoordigster van de tegenstanders, Sybille Büttner, aan het woord, die in korte duidelijke bewoordingen uitlegt waarom dat waanzin is. 

Lees verder: 

ARD onthult machinaties Duitse windenergielobby – Climategate.nl

Onder de invloed van een enorme lobby van belanghebbenden uit zeer verschillende sectoren van onze maatschappij, die niets gemeen hebben, maar op het gebied van klimaat en energie als verdienmodel elkaar feitenvrij gevonden hebben, neuzelt ons kabinet echter met welhaast kamerbrede steun vrolijk mee in het valse koor van de proponenten van allerhande deelbelangen. De gewone burger? Hij mag de gigantische rekeningen van de wind– ongein ophoesten. …

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.