Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Raadsvragen PVA aan college B&W over schuldhulpverlening

 

 

Beantwoording raadsvragen Partij Vrij Almelo over schuldhulpverlening.

 

De gemeente Almelo kent veel inwoners met een laag inkomen. Een aantal mensen kampt met risicovolle schulden doordat zij veelal de controle kwijt zijn geraakt over het financiële overzicht. Er bestaat ook een groep mensen wiens persoonlijke beperkingen het niet toelaten dat zij hun financiën zelf kunnen beheren.

Deze groepen mensen kunnen dan zgn. beschermingsbewind aanvragen waarbij een bewindvoerder ( aangewezen door de Kantonrechter) de financiën voor hen gaat beheren en  tevens het aanspreekpunt kan zijn bij eventuele schulden.

 

Aan de raadsfractie PVA T.a.v. dhr. De Olde

Behandeld door R. Leverink-Borkent.

 

Geachte heer De Olde,

Op 1 april 2019 stuurde u schriftelijke vragen. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Heeft de gemeente Almelo inzage in het aantal mensen dat in Almelo onder beschermingsbewind staat ?

Antwoord:

Voor het deel van de mensen dat hiervoor bijzondere bijstand ontvangt hebben wij hier inzicht in. Het gaat om 998 unieke cliënten bij 126 bewindvoerders (aantallen februari 2019).

 

Vraag 2.

Hoeveel commerciële instellingen telt de gemeente Almelo die als bewindvoerder optreden voor deze kwetsbare groep mensen?

Antwoord:

Zoals aangegeven hebben wij geen overzicht van het totale aantal commerciële bewindvoerders maar wel gegevens van de mensen die via bijzondere bijstand gebruik maken van bewindvoering. Zie het antwoord op vraag 1. Bewindvoering is geen taak van de gemeente en mensen kunnen zelf een bewindvoerder kiezen.

 

Vraag 3.

Worden de kosten die in rekening worden gebracht door deze commerciële instellingen vergoed (indien nodig) door de bijzondere bijstand en hoeveel bedragen deze?

Antwoord:

Wanneer mensen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor bewindvoering dan worden deze kosten vergoed. Voor bewindvoering gelden in Nederland “eenheidstarieven” die voor elke bewindvoerder gelden. Deze tarieven worden bepaald door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Eenvoudige bewinden dragen de lasten van ingewikkelde bewinden: voor alle werkzaamheden kan geen extra bijdrage worden gevraagd. Het tarief gaat uit van een vaste gemiddelde tijdsbesteding en all-in uurprijs voor verschillende klantcontexten (1/2 persoons, met/zonder schulden, opstarttarieven e.d.). Tarief bewindvoering 2019: – standaard beloning (17 uur) 1.132 p.j. – beloning in bewind met schulden (22 uur) 1.464 p.j. Het uursalaris bedraagt in 2019 € 66,50 per uur. In de jaren 2014-2018 was het uurtarief zo’n € 65 per uur (voor het eerst in 2019 “geïndexeerd”).

 

Vraag 4.

Is er een stijgende lijn waarneembaar in de kosten die bewindvoerders in rekening brengen?

Antwoord:

De kosten die bewindvoerders in rekening brengen zijn conform de geldende eenheidstarieven.

 

Vraag 5.

Stijgt het aantal inwoners dat een beroep doet op beschermingsbewind?

Antwoord:

Er is een stijgende lijn zichtbaar in het aantal mensen dat in bewindvoering zit en hier bijzondere bijstand voor krijgt en dus ook de kosten die hiermee verbonden zijn. In 2015 kregen zo’n 690 mensen bijzondere bijstand voor bewindvoering en dat steeg tot 998 mensen begin 2019. De kosten stegen in die jaren van ongeveer € 730.000,- tot ongeveer € 1.300.000,-.

 

Vraag 6.

Heeft de gemeente Almelo een zorgplicht ten aanzien van haar kwetsbare burgers?

Antwoord:

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) hebben gemeenten de plicht om inwoners met schulden te helpen.

 

Vraag 7. Welke hulp biedt de gemeente Almelo momenteel aan deze kwetsbare groep burgers?

Antwoord:

Via De Toegang bieden schuldenspecialisten in samenwerking met (professionele / vrijwilligers) organisaties in het schuldhulpverleningsveld (genaamd SUS: Samen Uit de Schulden) hulp aan mensen met financiële problemen en / of schulden. De Toegang is de brede toegang tot ondersteuning op alle leefgebieden. Het gaat daarbij dus niet alleen om “geïndiceerde” dienstverlening die nu via Werkplein, Wmo-loket, Sociale wijkteams, Cimot, Stadsbank, e.a. ontsloten wordt. Het gaat ook om toegang naar algemeen toegankelijke ondersteuning zoals maatschappelijk werk, welzijn en informele zorg en om ondersteuning die door anderen wordt geboden zoals huisartsen, wijkverpleging en zorgkantoor. In twee pilotwijken wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van werken. De SUS samenwerking bestaat uit de beide woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph, de KRA, de Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje, de Stadsbank en de schuldenspecialisten van De Toegang. Daarnaast wordt gestart met het project Vroeg Eropaf. Met deze aanpak willen we samen met de betrokken partijen problematische schulden, afsluitingen en uithuiszetting voorkomen. Kerndoelstelling is herstel van tijdige en regelmatige betaling van vaste lasten, zoals huur, energie, water en ziektekostenverzekering. Uiteindelijk beogen we een duurzame zelfredzaamheid van de betreffende huishoudens te realiseren. We borgen het project in De Toegang en werken regionaal samen.

 

Vraag 8.

Is het mogelijk dat de gemeente zelf een project gelijkend op beschermingsbewind op kan starten, in navolging van andere gemeentes zoals Tilburg, Deventer, Groningen?

Antwoord:

Dat kan een mogelijkheid zijn. We onderzoeken of een vorm van meer gemeentelijke regie op bewindvoering.

 

Vraag 9.

Beschikt de gemeente Almelo over de expertise om deze mensen te helpen zoals voorgesteld in vraag 8?

Antwoord:

De gemeente Almelo is nu niet voldoende toegerust op uitvoering van bewindvoering. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning zal worden bepaald hoe dit in te richten.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.