Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording College B&W aanvullende vragen over vuurwapens

 

 

Veel burgemeesters van grote steden vinden dat leden van schietsportverenigingen niet langer thuis wapens moeten bewaren maar op de schietclub. Verder zeggen ze dat er standaard een geneeskundige verklaring moet worden afgegeven bij aanvraag en bij verlening van een wapenvergunning.

Jaap Timmer, docent aan het centrum voor politie- en veiligheidswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het met de burgemeesters eens dat er beter naar de psychische gesteldheid van de aanvrager van een wapenvergunning moet worden gekeken. Maar de opslag van wapens bij schietclubs vindt hij geen goed idee. ,,Er ontstaan enorme wapendepots en die zullen het doelwit worden van criminelen.”

Laten we even voorop stellen dat we geen tegenstander zijn van wapenbezit per sé. Er zijn erg veel sportschutters in Nederland, en over het algemeen zorgen die niet voor zo gigantisch veel problemen dat wij daar iets aan zouden willen doen. Waar we WEL tegen zijn, is het dermate versoepelen van de wapenwet dat elke idioot een wapen kan krijgen.

De politie voert vaak zijn taken niet goed uit. Als burger kun je daar niet omheen, je haalt je beurten, je vult de formulieren in etc… en dan krijg je wat je toekomt. Maar de politie heeft geen tijd om langs te komen, kijkt niet naar je kluis, is soms onzorgvuldig met de administratie en de agent aan de deur kijkt ook alleen naar nummertjes. Gelukkig is er op veel schietsportverenigingen goede onderlinge controle en reguleert dat zichzelf.

 

 

Onderwerp: Vragen over vuurwapens

Behandeld door G.B.M. Peterman

 

Geachte heer De Olde, Bij brief van 6 mei jl. heeft u aanvullende vragen gesteld over vuurwapens. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Zou het (ook) niet verplicht moeten zijn dat wapens uitsluitend “op slot” (wapenslot) mee naar huis worden genomen en dat de sleutels op de club blijven? Doel is het schietklaar maken van het wapen te verlengen en zo de man of vrouw, die handelt in een vlaag van verstandsverbijstering, de tijd geven weer tot bezinning te komen.

Antwoord:

De voorschriften waaraan een wapenvergunninghouder moet voldoen en de wijze waarop en de plaats waar hij zijn wapen(s) en munitie dient te bewaren zijn vastgelegd in landelijke regelgeving gebaseerd op de Wet wapens en munitie. De afwegingen die ten grondslag liggen aan deze regelgeving (en dus ook die met betrekking tot het bewaren van een wapen) worden gemaakt door de centrale overheid. De gemeente heeft daarin geen rol. Uw vraag is weliswaar politiek en maatschappelijk interessant, maar het is bestuurlijk niet relevant wat hierbij de opvattingen van een lokaal college zijn. Bij de beantwoording van uw eerdere vragen over dit onderwerp (onze brief van 23 april 2019) konden wij u voorzien van feiten en cijfers, maar hebben wij ook al aangegeven dat de gemeente bestuurlijk geen betrokkenheid heeft bij de materie.

 

Vraag 2.

Zou het niet verplicht moeten zijn dat munitie voortaan opgeslagen wordt in wapenkluizen op de schietvereniging en alle verkochte munitie wordt geregistreerd? Ieder wapenvergunninghouder bergt zijn eigen munitie thuis op. Door verenigingen wordt aan schutters munitie verkocht. De schietvereniging is niet verplicht de transactie te registreren, het geen de controle op gebruikte munitie daarom niet of nauwelijks mogelijk maakt. Bij onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en- Documentatiecentrum (WODC) naar illegale vuurwapens bleek dat, hoewel er bij schietverenigingen nauwelijks sprake is van doorverkoop van vuurwapens aan het illegale circuit, er wel aanwijzingen zijn voor het weglekken van munitie aan leden. Gezien het feit dat het sportschutters niet is toegestaan hun wapens thuis te gebruiken is er geen reden om hen toe te staan de munitie voor hun wapens thuis te bewaren.

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 1.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply