Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Energiestrategie Twente (RES Twente)
Categories: Zonder rubriek

In de strategie staat beschreven hoeveel windturbines, zonneparken, windmolens en zon op dak gerealiseerd kan worden. En ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

Raadsvergadering 22-06-2021

Voorzitter:

Ons oordeel over de Regionale Energiestrategie (RES) staat vast. Wij willen als het aan ons ligt, het liefst deze voortdenderende klimaattrein een halt toe roepen. 

Aan het belang van ons als inwoners wordt niet gedacht. Geluidsoverlast, trillingen, dode vogels. Het gaat maar door. Het enige directe belang is dat we als burger de subsidiepotten mogen vullen van handige ondernemers die als bijen op honing af komen. De Partij Vrij Almelo ziet niks in de ontwikkelingen op het gebied van wind- en zonne-energie op landschappen, terwijl nog veel daken onbenut blijven. We hebben het dan over daken van woningen, stallen, bedrijfspanden en andere gebouwen. Een verbod op het gebruik van gas komt ook te vroeg. In plaats daarvan zou er gekeken moeten worden naar moderne Thoriumreactoren, welke schoon zijn en veel energie kunnen produceren.

Voorzitter: U kent ongetwijfeld het verhaal van Don Quichot. Het verhaal over het gevecht tegen windmolens. Zo voelen een groot aantal mensen zich. Zij vechten tegen windturbines, de moderne versie van windmolens, omdat hun aangename leefgebied steeds verder wordt aangetast. Zij mogen pas iets zeggen als er eigenlijk niets meer te zeggen valt. Veel mensen voelen zich gepasseerd en niet serieus genomen.

Klimaat is de nieuwe religie want opvallend zeggen windturbines ook iets over onze prioriteiten. In de middeleeuwen werd een kerk altijd op het hoogste punt gebouwd, waarom? Omdat de kerk centraal stond in het leven van de mens. Waar je ook was, je kon altijd de punt van de kerktoren zien die omhoog wees, naar de hemel, naar God. In Twente is het hoogste gebouw 100 meter hoog, terwijl de nieuwe windturbines 250 meter hoog worden. De proporties zijn zoek. De klimaat ideologie verheft zich met deze turbines boven de hoogste kerktoren in Twente. 

Waarom een oogje dichtknijpen voor deze enorme milieuschade?  De tegenstanders van windmolens protesteren luidruchtig. Dan maar de hulp van de provincie inroepen denken een aantal partijen. Mooi want de provincie zoekt al lange tijd inwoners die het beter kunnen. Inwoners stellen andere eisen aan politiek en bestuur constateert Commissaris van de Koning Andries Heidema. Ze zijn mondiger geworden en willen meer betrokken worden bij hun eigen leefomgeving. Maar helaas ook de provinciale coalitie is en blijft doof voor de belangen en argumenten van inwoners en omwonenden.

Naar de mening van de partij Vrij Almelo moeten de Statenleden en Gedeputeerden, en natuurlijk ons eigen college maar eens leren luisteren naar de mensen door wie zij gekozen zijn. Eerst gaan praten. Eerst kijken wat het voor de mensen betekent.

Voor hoe naïef en dom houdt men onze inwoners eigenlijk?

Een democratie kan alleen bestaan als je ook nee kunt zeggen

De Provincie gaat zich er mee bemoeien. Niet nu direct, maar later als de provinciale Omgevingsverordening eind dit jaar wordt aangenomen. Deze verordening gaat boven de gemeentelijke.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/beleid-windenergie-op-land/provinciaal-beleid

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.