Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Meer bewustwording voor dierenwelzijn
Categories: Zonder rubriek

Ik heb mij altijd al afgevraagd waarom dierenwelzijn in de samenleving bijna altijd een ondergeschoven kind is geweest. Wij, als mensen staan al heel lang stil bij ons eigen welzijn, en dat vind ik terecht, dat moeten we blijven doen. Maar waarom niet voor de dieren? Juist dieren kunnen niet vertellen wat ze leuk en niet leuk vinden, ze kunnen hun gevoelens niet uiten. Maar ze maken wel deel uit van onze samenleving. Als wij geen aandacht aan hen geven, wie gaat hen dan bijstaan?

Gelukkig zien steeds meer mensen in dat dieren een intrinsieke waarde hebben, en dat zij bescherming nodig hebben. De landelijke politiek in Den Haag zet het onderwerp steeds vaker op de agenda, maar ook op gemeentelijk niveau komt dierenwelzijn vaker aan de orde. Daarom is het opvallend dat het onderwerp dierenwelzijn lang niet in alle gemeenten evenveel aandacht krijgt, terwijl er overal huisdieren en wilde dieren te vinden zijn. De drie grootste steden zijn het meest vooruitstrevend op het gebied van dierenwelzijn, waarbij Amsterdam de kroon spant.

In 2014 stelde de Dierenbescherming dat er in gemeenten onvoldoende aandacht is voor dierenwelzijn. De organisatie constateerde wel dat de aandacht voor het onderwerp steeds meer toeneemt. Het aantal wethouders dat Dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft groeit en ook het aantal gemeenten dat een Nota Dierenwelzijn heeft neemt toe. In een herziene Nota Dierenwelzijn die de Dierenbescherming heeft opgestuurd naar alle Nederlandse gemeenten, wordt uitgelegd wat hier het belang van is. Gemeenten hebben zelfs een extra zorgplicht, omdat dieren in hoge mate van de mens afhankelijk zijn.

Sinds het aantreden (2010) van de Partij Vrij Almelo in de gemeenteraad van Almelo heeft de partij het dierenwelzijn hoog in haar vaandel staan en vond zij het noodzakelijk dat de gemeente een wethouder met Dierenwelzijn in zijn portefeuille benoemt en een dierenwelzijnsbeleid ontwikkelt voor de komende raadsperiode. Partijen die de verkiezingen winnen komen met een beleidsplan voor de komende vier jaar. Want die partijen vormen samen de meerderheid in de gemeenteraad. De overgebleven partijen, de oppositie kunnen dan alleen kritiek uitoefenen op het gekozen beleid.

Maar na de verkiezingen van 2014 werd er een nieuw plan bedacht om een beleidsplan te maken. Geen coalitieprogramma maar een raadsprogramma. En daarvoor is niet een deel van de raad maar zijn alle fracties nodig om een beleidsplan in elkaar te zetten en zo tot een compromis te komen. En zo ging een lang gekoesterde wens van de Partij Vrij Almelo in vervulling, een wethouder met dierenwelzijn in zijn portefeuille, die door de toenmalige wethouder mevrouw Irene ten Seldam de komende vier jaar concreet zou worden ingevuld en uitgevoerd.

In het coalitieakkoord van de nieuwe Raad (2018-2022) is duidelijk de ambitie uitgesproken om voortvarend met dierenwelzijn aan de slag te gaan. Daar waren wij wethouder Eugéne van Mierlo (CDA) die nu dierenwelzijn in zijn portefeuillle heeft erkentelijk voor. In de begroting 2019 werd voor het eerst aandacht besteed aan het dierenwelzijn, een uitdrukkelijke wens van de Partij Vrij Almelo. Voor de dieren is deze erg belangrijk, hun welzijn wordt niet meer vrijblijvend, maar onderdeel van het gemeentelijk beleid. Net als bij andere begrotingsposten, horen daar niet alleen kosten maar ook doelstellingen en baten bij.

De aandacht die veel landelijke partijen in hun verkiezingsprogramma geven aan dierenwelzijn toont aan dat zij dit een belangrijk onderwerp vinden. Om dit kracht bij te zetten zouden zij hun lokale afdelingen meer moeten aansporen dierenwelzijn op de gemeentelijke agenda te zetten. Dit gebeurt op dit moment in de meeste gemeenten nog te weinig. Het aanstellen van een wethouder Dierenwelzijn en het opstellen van een Nota Dierenwelzijn zouden hier een goede stap in zijn omdat in gemeenten waarin die aanwezig zijn dierenwelzijn vaker op de agenda lijkt te komen.

352 wethouders, zoveel zouden er eigenlijk in ons land moeten zijn. Sinds 1 januari 2021 telde Nederland nog 352 gemeenten. Indien het parlement instemt met alle komende herindelingen, dan komt het aantal gemeenten in Nederland in 2022 op 345. Het streven van de Dierenbescherming is dat iedere gemeente een wethouder benoemt die speciaal belast is met het maken en uitvoeren van gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Dit beleid neemt de aanwezigheid en behoeften van dieren in huis of in het wild serieus.

Op dit moment telt Nederland ongeveer 90 wethouders die dierenwelzijn in hun portefeuille hebben. In de regio Twente zijn dat er 6. Te noemen: Haaksbergen (wethouder Antoon Peppelman PvdA), Oldenzaal (wethouder Evelien Zinkweg-Ankone VVD), Wierden (Burgemeester Henk Robben onafhankelijk), Rijssen-Holten (wethouder Jan Aanstoot Gemeentebelang), Enschede (wethouder Niels van den Berg Burgerbelangen) en Almelo (wethouder Eugéne van Mierlo CDA).

Gelukkig hebben gemeenten steeds meer oog voor het welzijn van dieren. In 2009 telde Nederland volgens de Dierenbescherming 50 wethouders Dierenwelzijn. We zijn dus op de goede weg want elke zichzelf respecterende gemeente zal niet alleen opkomen voor haar burgers, maar óók zorgen voor een goed dierenwelzijnsbeleid.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Meer bewustwording voor dierenwelzijn”

  1. J.H. Pieters schreef:

    Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen haar gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren.

Leave a Reply