Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De voedselbank Almelo

De Voedselbank Almelo heeft z’n bestaansrecht na twee jaar, met 125 cliënten bewezen, aldus voorzitter Marinus Trommel.

Hij hoopt nog op meer steun van bedrijven en particulieren.

‘Natuurlijk wil je je cliënten ook iets kunnen bieden. En dat is er niet gemakkelijker op geworden. Soms moeten we noodgedwongen een schamel pakket meegeven.

89 euro voor boodschappen

Een gezin met twee volwassenen en drie kinderen mag maximaal 89 euro netto besteedbaar inkomen per week hebben om in aanmerking te komen voor steun door de Voedselbank Almelo. Het gaat om een criterium dat landelijk wordt gehanteerd.

Voedselbank kent geen overvloed

Ongetwijfeld treffen de 125 cliënten komende vrijdag iets extra’s in hun wekelijkse ‘pakket’ aan. Maar overvloed is een woord dat in het vocabulaire van de Voedselbank Almelo niet voorkomt. Ook niet met het oog op kerst

ACHTER DE SCHERMEN

Bedrijven en instellingen bereiden zich voor op Kerst en Oud en Nieuw. De komende twee weken op deze plek verhalen over wat er achter de schermen gebeurt.

door Jos Oude Nijhuis

Eigenlijk, stelt Marinus Trommel vast, wordt het steeds lastiger om wekelijks een beetje een fatsoenlijk pakket samen te stellen. „Je merkt wel degelijk dat het crisis is. We krijgen minder aanbod; bedrijven hebben minder over”, zegt de voorzitter van de stichting Voedselbank Almelo. Enerzijds kan hij dat toejuichen, want de gezamenlijke voedselbanken stellen zich ook ten doel om de vernietiging van voedsel tegen te gaan. „Maar natuurlijk wil je je cliënten ook iets kunnen bieden. En dat is er niet gemakkelijker op geworden. Soms geven we noodgedwongen een schamel pakket mee.”

Tegelijkertijd constateert Trommel dat het aantal cliënten van de Voedselbank Almelo groeit: van 35 bij aanvang in 2008 tot 125 nu. „En mijn indruk is dat het aantal meldingen toeneemt. Ik verwacht met name uit de groep van de middeninkomens meer aanmeldingen.

Vooral door werkloosheid en het opraken van de eigen reserves. Afgezet tegen de ervaringen in Hengelo en Enschede, moeten we rekening houden met een verdubbeling van het aantal cliënten.” Voor Trommel reden Kerstmis 2010 aan te grijpen om vooral lokale supermarkten en andere voedselleveranciers nog eens op te roepen om niet verkochte producten gratis be-schikbaar te stellen aan de Voedselbank Almelo. „Juist ook om ons bij de samenstelling van de pakketten minder afhankelijk te maken van onze landelijke en regionale depots.” Hij kondigt aan dat de voedselbank ook actief bedrijven, instellingen, maar ook bijvoorbeeld volkstuinverenigingen gaat benaderen voor extra aanvoer. In en rond Almelo. „Want we kennen inmiddels ook cliënten uit omliggende gemeenten.” Hij stelt in dit verband de zelfbakkende bakkers in Almelo ten voorbeeld.

„Brood is het enige product waarvan we genoeg ontvangen. Dat is aan een viertal bakkers in de stad te danken. Ik heb zelfs de indruk dat ze met het oog op de noden van onze cliënten extra bakken…”

‘Het is geen vetpot, maar het helpt wel degelijk’

Thomas maakt er geen geheim van. Zonder de Voedselbank Almelo zou er in zijn gezin niet veel op tafel komen. En dat niet alleen met kerst, maar dag in dag uit. Ruim een half jaar geleden maakten ze voor het eerst de gang naar het afhaalpunt van de Voedselbank Almelo. „We zijn door Sjoerd Visser van de Partij Vrij Almelo op het spoor gezet, want we wisten niet van het bestaan. Toch hebben we eerst wel sterk getwijfeld of we zouden gaan”, zegt Thomas, 32 jaar, en werkzaam in de bouw. Schaamte weerhield hem en zijn vriendin Claudia (29) er naar eigen zeggen van om de gang te maken. „Je hebt je altijd zelf, zonder hulp van anderen kunnen redden. En dat wil je natuurlijk ook graag zo houden. Maar wat schiet jezelf, en vooral: wat schieten de kinderen daarmee op?”

Thomas en Claudia, die in de thuiszorg werkzaam is, hebben de zorg voor vijf jonge kinderen; een van henzelf en elk twee uit de vorige relatie. Als gevolg van hun beider echtscheidingen zijn ze met hoge schulden blijven zitten; Thomas heeft zich failliet laten verklaren, waardoor zijn eigen huis op De Schelfhorst gedwongen wordt verkocht. Inmiddels is hij met z’n gezin verhuisd naar een huurappartement in de stad. Door het faillissement komt hij in de gedwongen schuldsanering. Wekelijks resteert er dan zo’n zestig tot zeventig euro als netto besteedbaar inkomen. „Weliswaar verblijven vier van onze kinderen ook regelmatig bij onze ex-partners, het is niet genoeg om van rond te komen.” Het pakket van de Voedselbank Almelo bezorgt zijn gezin wekelijks een besparing van 30 tot 35 euro, schat hij. Geen vetpot, zo stelt hij vast, maar ’t helpt wel degelijk. En met kerst, zo heeft hij begrepen, komt er nog iets extra’s mee. „Naar ik gehoord heb, wordt het een rollade.

Een mooi gebaar, vind ik.” Vanwege de privacy zijn de namen Thomas en Claudia gefingeerd.

Voedselbank Almelo

De Stichting Voedselbank Almelo bestaat sinds 18 december 2008.

De voedselbank is gevestigd in een voormalige supermarkt aan ’t Wethouder E. van Dronkelaarplein 4. Momenteel telt de voedselbank 125 cliënten. De organisatie werkt met circa 45 vrijwilligers. Cliënten mogen bij een eenpersoonshuishouden maximaal 40 euro netto besteedbaar inkomen hebben en bij een gezin met drie kinderen maximaal 89 euro.

 

NAWOORD:

En daar blijft het niet bij:

Ik ben spaarzaam met complimenten geven, vooral als het naar de Gemeente gaat. Dat schijnt bekend te zijn, merkte ik persoonlijk ook al.

Maar: na ettelijke vergeefse pogingen die wij als Partij Vrij Almelo ondernamen om te zorgen dat dit gezin in deze winter niet op straat kwam te staan, (door bijvoorbeeld tevergeefs naar beide woningstichtingen gaan, adviezen zónder garanties te geven wat verder eventueel mogelijk was en waar men nog naar toe kon gaan, b.v Almelo Sociaal + Kliëntenraad Almelo in Het Kolkje, plus het laatste advies om dan maar rechtstreeks emails naar de desbetreffende Wethouders en de Burgemeester te sturen (wegens ontbreken van op tijd komende kordate effectieve hulp…iets met ijzer met handen breken enzo: je kunt niet toveren als je Gemeentelijk afgeknepen wordt!)…:

kwam er na de emails binnen 2 dagen hulp !!!!!

Je raad het nooit:………vanuit de Gemeente ZELF !!!

Kordate hulp ook nog, met vervolgtoezicht erbij.

Tot onze grote verbazing en met stomheid geslagen, dat kunt u wel begrijpen neem ik aan, kregen wij eindelijk, na bijna 9 maanden, dat BELANGRIJKE positieve telefoontje.

Dus Gemeente: eerlijk is eerlijk: BEDANKT.

Voor deze incidentele effectieve, kordate en (normaliter) ZEER menselijke hulp…en nog wel op zo’n korte termijn.

De Partij Vrij Almelo hoopt daarbij dan ook dat dit STRUCTUREEL mag worden, zodat mensen niet buiten de boot blijven vallen.

TEVENS ONZE GROTE DANK NAAR:

Alle mensen die zich geheel belangeloos op de achtergrond anoniem hebben ingezet met TIJDELIJK KORDATE spontane bijdragen in vele vormen. (Maar waarvan de positieve effecten en indrukken enorm langdurig en waardevol zijn).  Waarbij ik met name de eigenaren van de Inbrenghal De Brug ÉN Dolle Pret wil bedanken voor hun inspanningen voor mensen die het erg slecht hebben!!!

Die daardoor allen samen zorgden dat de kinderen van dit gezin een GRATIS sinterklaasfeest inclusief -met Sinterklaas op de foto-, en lekkernijen in de schoenen alsmede cadeautjes en broodnodige spullen. KLASSE ALLEMAAL. Onze dank.

Het kan dus wel snel en goed, als de wil en de inzet er maar is !

Deze mensen wilden al die tijd anoniem blijven en niet de krant erbij hebben, wat wij uiteraard als eerste al aangeboden hebben/gezegd hadden. Wij kwamen daar niet voor, maar voor hulp aan te bieden. Een m,ens schaamt zich nu eenmaal om te erkennen dat hij/zij het toch niet kon redden, toch niet waar kon maken wat hij/zij zelf dacht wel te kunnen. (Ik moet de politicus nog leren kennen die dat ook eens toegeeft en zijn/haar conclusies trekt, het zal mij benieuwen of ik dat tijdens mijn leven nog mag meemaken, ook in Almelo !) Vandaar dat ik ook nog eens langs deze weg de nu veel blijere mensen “Thomas & Claudia” hartelijk wil bedanken dat ze TOCH, zonder enige druk, dit droevige maar gelukkig nu goed afgelopen levensverhaal wilden vertellen aan TCTubantia.

Vooral omdat zij niet alleen zijn met deze ellende, maar dat er meer mensen regelmatig op een muur van onbegrip of zelfs ontmoedigingsbeleid opbotsen, en de weg niet weten of zich ervoor schamen.

 Persoonlijk weet ik 1 ding wel:

Je wordt veel wijzer in het leven als je je fouten durft toe te geven en daarnaast nog effectief je leven gaat veranderen daarnaar.

Mocht je je ingeslopen fouten en misère willen verhullen met dromen (aangevuld met drugs, drank of prestigieuze bouwwerken te ere van…?),  dan sloop je meer in jouw en andermans leven dan dat je opbouwt!!!

Groeten, Sjoerd

Stem of voeg toe aan:

3 Comments to “De voedselbank Almelo”

  1. Merle Germann schreef:

    Een beste vriend van mij controleert uw weblog frequent en adviseerde mij om ook eens te kijken. Uw stijl is betrouwbaar en de inhoud is inzichtelijk. Dat garandeerd leesgenot voor uw bezoekers. Heel veel succes !!

Leave a Reply