Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Kans op forse financiële tegenvaller gemeente Almelo

 

Afkoop en aanpak bodemverontreiniging Grotestraat 97b en omgeving.

 

Geachte raadsleden,

Op de locatie Grotestraat 97b en omgeving is sprake van een bodemverontreiniging. Tot 2013 was textielreiniging Citycleaning Aveskamp BV (Citycleaning), als huurder, op de locatie Grotestraat 97b gevestigd. Vanwege deze (textiel gerelateerde) bodemverontreiniging had Citycleaning een overeenkomst gesloten met stichting Bosatex. Stichting Bosatex zou de zorgen, plichten en de aanpak van de bodemverontreiniging over nemen van Citycleaning. Citycleaning is in 2013 failliet gegaan en de eigenaar, Vastned BV, heeft hiervoor in de plaats de overeenkomst met Bosatex overgenomen. Onderhandelingen met Bosatex Vanwege de betrokkenheid van Bosatex hebben wij ons tot enige tijd terug terughoudend opgesteld.

Bosatex heeft lange tijd weinig bereidheid getoond om haar verantwoordelijkheid op te pakken. Wij zijn uiteindelijk in 2016 actiever in gesprek gegaan met Bosatex om tot een gewenste aanpak te komen.

Tijdens deze gesprekken bleek er verschil van inzicht over de (oorzaak van de) bodemverontreiniging. Bosatex was van mening dat wij, als beheerder van de openbare ruimte, verantwoordelijk zijn voor de aanpak van de (verspreide) bodemverontreiniging. Bosatex verlangde een aanzienlijke – meer dan 50% – financiële bijdrage van ons voor de uitvoering van de bodemsanering. Om een rechtsgang te voorkomen hebben wij contact gezocht met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) om te bemiddelen in deze kwestie.

Door bemiddeling van het ministerie is een acceptabele oplossing gevonden voor beide partijen, zonder verdere verspilling van tijd, geld en energie in een te voeren (gerechtelijke) procedure. Maximaal onderhandelingsresultaat Bosatex koopt de (volledige, robuuste) sanering af bij ons af voor een totaal bedrag van € 132.000,- exclusief BTW. Door de afkoop wordt Bosatex en de huidige eigenaar privaatrechtelijk en publiekrechtelijk gevrijwaard en nemen wij de aanpak (saneren en beheersen) over van de bodemverontreiniging. Gebiedsgerichte aanpak Wij kunnen met ons gebiedsgerichte beheer van grondwaterverontreinigingen deze locatie robuust en efficiënt aanpakken. Wij gaan zelf de bodemsanering uit laten voeren en werk met werk maken.

De bodemsanering wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 uitgevoerd in combinatie met het renoveren van het aanwezige riool ter plaatse.

 

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

Partij Vrij Almelo (PVA) verwacht forse financiële tegenvaller voor gemeente Almelo

 

Tijdens de gesprekken met Bosatex bleek er verschil van inzicht over de bodemverontreiniging. Bosatex stelt zich op het standpunt dat in het openbaar gebied (Werfstraat) zich een bronzone met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) bevindt. Deze bronzone zou ontstaan zijn vanuit een niet goed functionerend riool ter plaatse. Volgens Bosatex zou de gemeente aldus moeten opdraaien voor de aanpak van de bodemverontreiniging. De Gemeente Almelo is van mening dat de bron te relateren is aan de bedrijfsvoering van Citycleaning (Grotestraat 97b). Het lozen van verontreinigde stoffen op het riool heeft het riool aangetast, waardoor verspreiding in de omgeving (gebied Werfstraat) is ontstaan. De gemeente Almelo is aldus van mening dat Bosatex verantwoordelijk is voor de aanpak.

Bosatex verlangde een financiële bijdrage van de gemeente (eerst 50% later zelfs 65%!) voor de uitvoering van de bodemsanering. Om een rechtsgang te voorkomen heeft de gemeente contact gezocht met het ministerie om te bemiddelen in deze kwestie. Door bemiddeling van het ministerie is een acceptabele oplossing gevonden voor beide partijen, zonder verdere verspilling van tijd, geld en energie in een te voeren (gerechtelijke) procedure. Bosatex wil de (volledige, robuuste) sanering afkopen voor een totaal bedrag van € 132.000,-. Door de afkoop wordt Bosatex en de huidige eigenaar privaatrechtelijk en publiekrechtelijk gevrijwaard van verdere aansprakelijkheden vanwege de bodemverontreiniging.

Volgens de Partij Vrij Almelo (PVA) krijgt de  gemeente Almelo dit jaar te maken met een forse financiële tegenvaller. Een bodemsanering kost bovendien veel geld. Bedragen die lopen in de tonnen zijn geen uitzondering. De bodemverontreiniging bestaat uit vluchtige chloorkoolwaterstoffen, inclusief afbraakproducten en minerale olie. De verontreiniging wordt aangetroffen in 2 bron/bronzones ter plaatse van de openbare weg Werfstraat nabij het riool. De verontreiniging is naar verwachting het gevolg van lozingen door de voormalige chemische wasserij op een lek riool. De verontreiniging reikt tot in het diepe grondwater op circa 10 á 15 meter minus maaiveld. Aanvankelijk werd gedacht aan geringe verontreiniging, maar intussen is komen vast te staan dat deze zich via het grondwater in een grote vlek heeft verspreid. Gelet op de situering van de verontreiniging in de openbare weg nabij het lekke riool hadden Bosatex en de gemeente Almelo een gezamenlijke afspraak die dus nu niet doorgaat.

Wij maken ons grote zorgen over de verregaande bodemverontreiniging die gevaarlijk is voor mens en dier temeer omdat de eerder afgesloten saneringsovereenkomst met Bosatex op 5 december 2017 niet openbaar is op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wob. 

 

Hans van der Burg (wet en regelgeving)

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply