Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W van Almelo Onderwerp: Statushouders aan het werk

 

Schriftelijke vragen aan college B&W van Almelo

 Onderwerp: Statushouders aan het werk

20 september 2018

 

Geacht college,

 In een eerder bericht vermeldt u dat ex-vluchtelingen niet moeten verpieteren achter de geraniums. Daarom trok de gemeente Almelo een miljoen uit voor intensieve begeleiding naar werk. Het gaat om zogeheten statushouders, vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Almelo neemt ongeveer 100 van deze mensen per jaar op. Een groot deel lukt het echter niet om aan de slag te komen en is aangewezen op een bijstandsuitkering.

 Landelijke cijfers geven aan dat slechts 11 procent van de statushouders binnen twee jaar betaald werk vindt, en vaak is dat nog maar een parttime baantje. Ook na tien jaar liggen werkloosheidspercentages nog heel hoog, rond de 50 procent.

 Wij vragen ons af of deze cijfers ook voor Almelo gelden.

 

 Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat zijn volgens u de oorzaken van het grote aandeel uitkeringsontvangers onder nieuwkomers? 

 

2. Bent u met ons van mening dat deze nieuwkomers (statushouders) verplicht een bijdrage (in ruil voor een uitkering) aan onze maatschappij moeten leveren? (voort wat hoort wat)? 

 

3. Hoeveel procent van de statushouders in de gemeente Almelo heeft werk, uitgesplitst naar voltijd en deeltijd? . 

 

4. Hoeveel procent van de statushouders zijn hoogopgeleid en hoeveel procent van de statushouders heeft amper een opleiding?

 

5. Zijn er op dit moment meer statushouders in onze gemeente opgevangen dan door het Rijk is opgelegd?

 

6. In hoeveel gevallen is er onder statushouders sprake van (psychosociale) problematiek?

 

7. Speelt de woonplaats een rol in het gemakkelijk verkrijgen van werk? Zo ja, op welke wijze

 

8. Wat doet de gemeente Almelo er op dit moment aan om dit percentage te verhogen? 

 

9. Wat zijn de resultaten van deze inspanningen? Is dat voldoende? 

  

10. Is het College van Burgemeester en Wethouders ermee eens dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het percentage werkende statushouders sneller te verhogen? 

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Hans van der Burg (raadsvolger)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply