Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Algemene beschouwingen Partij Vrij Almelo (PVA) raadsvergadering Programmabegroting 2019

 

 

Voor ons ligt de programmabegroting 2019. De gemeente Almelo gaat proberen de deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen want het coalitieakkoord 2018-2022 kent de titel ambitie, daadkracht en vertrouwen. We gaan dit doen met vereende krachten, dus samen met alle Almeloërs, alle maatschappelijke partners, de ondernemers en de winkeliers. En niet te vergeten alle hier zittende raadsfracties want de raad zet inhoudelijk de financiële lijnen uit voor het komende jaar. Een uitgewerkt plan voor 2019 op basis van een financieel sluitende begroting. Dit betekend dat we op koers liggen al laat de begroting een negatief saldo zien van 942.000 euro veroorzaakt door structurele knelpunten. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

Al met al betekend dit dat er financiële onzekerheden zijn. Zo zullen de tekorten op de budgetten op het sociaal domein de komende jaren zijn weerslag moeten vinden in het te voeren beleid van de gemeente. Niettemin blijft het college onverkort uitvoering geven aan het financiële herstelplan. Men hoopt dat uiterlijk eind 2020 het preventief zal worden opgeheven. De begroting voorziet hierin zodat wij deze in grote lijnen kunnen onderschrijven.

 

We bladeren de meerjarenprogrammabegroting nog even met u door en noemen  wat opmerkelijke punten:

 

 

Insteekhavens:

 

De Europese Unie heeft een subsidie van in totaal 3,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verruiming Twentekanalen. Hiervan is 1,2 miljoen bestemd voor Almelose havens. De insteekhavens aan het Dollegoor worden gereed gemaakt voor klasse Va-binnenvaart in het kader van geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks. files en CO2- uitstoot. 

De belangrijkste factor is de blik op de toekomst. En in dat opzicht moeten we geen insteekhaven dempen om vierkante meters te realiseren voor bedrijven.

 

 

Zichtbaar verleden:

 

De nieuwe binnenstad schiet uit de grond. Er komt volgens de borden iets moois boven water. Voor een deel beneemt massieve nieuwbouw het zicht op historische panden, zoals de vroegere Ledeboerbank en het gewezen paleis van justitie. Deze gebouwen, die getuigen van het Almelo van ooit verdwijnen nu achter de massieve nieuwbouw op de markt. 

“Er komt iets moois boven water maar wordt er ook niet iets verstopt?” 

 

 

Dierenwelzijn in begroting:

 

De gemeente Almelo heeft haar wettelijke taak in het kader van de opvang en het vervoer van zwerfdieren uitbesteed aan het Noordbroek. Het Noordbroek ontvangt hiervoor jaarlijks een gemeentelijke bijdrage evenals voor de dierenambulance. De bedragen zijn de laatste jaren niet meer geïndexeerd en blijven achter bij landelijke kengetallen voor deze taken. Voor 2019 is 15.000 euro extra beschikbaar en het college werkt aan een actualisatie van de overeenkomst met het Noordbroek. Wij zijn het college en met name de wethouder Dierenwelzijn dankbaar dat er in komende begrotingen aandacht wordt besteed aan koers, doelen en prestaties op het gebied van Dierenwelzijn. De stad profiteert immers van een goed dierenwelzijnsbeleid. 

 

 

Binnenstad leegstand:

 

Leegstaande panden op toplocaties in de stad moet je niet laten leegstaan. In afwachting van een nieuwe bestemming moeten die gebouwen een tijdelijke functie krijgen. Een tijdelijke bestemming als galerie of expositieruimte is ideaal. Kunst voegt echt iets toe in een winkelstraat. De eigenaar is gewaarborgd dat er met zorg gebruik wordt gemaakt van het pand en anderen het pand niet kunnen toe-eigenen. Daarover worden in gesprek duidelijk afspraken gemaakt. Voor omliggende winkeliers en winkelend publiek is het veel beter om een ingerichte etalage te zien en een geopende winkel dan leegstand. Wij dienen in verband met de aanvraag van de stichting “Kiek’n Kost Nix”  (Motiemarkt)  hier een Motie voor in.

 

 

Openbare toiletten:

 

Het centrum moet straks een beleving zijn. Niet alleen op het Marktplein en het aansluitende Waagplein, ook op de Koornmarkt en het Amaliaplein. Via een door de Raad aangenomen  PVA-Motie zal er een uitdrukkelijke wens vervuld worden voor bezoekers omdat er zal worden voorzien in openbare toiletten. Van diverse kanten werd op zo’n voorziening ter opluchting en verlichting van de binnenstadbezoeker aangedrongen. Zelfs de wethouder gaf aan (uit eigen ervaring puttend) hoe belangrijk een sanitaire voorziening in het centrum is. Jammer genoeg lezen wij hier niets over terug in de begroting.

 

 

Veiligheid:

 

Drugs(criminaliteit) brengt enorm veel problemen met zich mee. Dat is geen nieuws. Het leidt tot overlast en verloedering, het is slecht voor de gezondheid en het trekt andere vormen van criminaliteit aan. Wat men zich vaak minder goed realiseert is dat drugscriminaliteit zich wortelt in onze samenleving. Deze signalen zijn er al heel lang. We hopen dat inwoners en ondernemers signalen van criminaliteit en ondermijning steeds meer gaan herkennen en deze melden. Hennepplantages bijvoorbeeld kunnen anoniem worden gemeld. Maar dit kan en moet nog veel beter. Panden die geruime tijd leegstaan moeten bijzondere aandacht krijgen vinden wij. Vaak zijn deze panden een bron van criminaliteit.

De helft van de vmbo’ers voelt zich niet veilig op school, dit ondanks pestprotocollen en veiligheidsplannen die dat moeten verhinderen. Dat blijkt uit een peiling van onder bijna 75.000 scholieren. Veel scholen zijn sinds 2007 verplicht bezig met het opstellen van een Veiligheidsplan. Vaak is het de directeur of de veiligheidscoördinator die het plan schrijft en het onder de teamleden verspreidt. Maar als er vervolgens niets mee gedaan wordt binnen het team? Als leerlingen en ouders niets te horen of te zien krijgen van het Veiligheidsplan? Wordt de school daar veiliger van?

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply