Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Raadsvergadering ‘Gedeeltelijk dempen tweede insteekhaven Dollegoor’

 

Het bedrijf All-in Containers

 

Raadsvoorstel:

Punt 6 op de agenda raadsvergadering: vaststelling bestemmingsplan ‘Gedeeltelijk dempen 2-de insteekhaven Dollegoor’

Om de gewenste uitbreiding van de bedrijven Van der Bosch Beton b.v. en Kroon-Oil b.v. op het bedrijventerrein Dollegoor mogelijk te maken wordt een deel van de tweede insteekhaven gedempt. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hiertegen is een zienswijze ingediend. Deze heeft niet geleid tot een aanpassing. Uw wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

 

Voorzitter,

Wij verzoeken u om punt 6 van de agenda te halen en op een later tijdstip te behandelen omdat wij vinden dat de Raad niet voldoende is geïnformeerd/cq op de hoogte is van wat zich daar afspeelt.

Voor dit voorstel stemde Partij Vrij Almelo, PVV, GroenLinks

 

Het toegenomen maatschappelijk en economisch belang bij vervoer over water geeft steeds meer de voordelen aan van het vervoer over water. Niet alleen de transportkosten maar ook het ontlasten van het vervoer over de weg. Voorzitter, deze woorden komen niet alleen van de indiener van de zienswijze All-in Containers maar ook van één van de grootste transportondernemers die Almelo rijk is, de firma Bolk.

Voorzitter, u geeft zelf aan dat vervoer over water gestimuleerd moet worden vanwege betere milieuprestaties, om aan lagere uitstoot van CO2 te voldoen. Dit gebeurt nu ook al op het XL Businesspark Almelo. Waarom moet dan nu de tweede insteekhaven gedempt worden?

All-in Containers maakt in toenemende mate gebruik van het laden en lossen via een aangemeerd schip vanaf zijn perceel. De heer Nijhuis geeft aan hier foto’s van te hebben en deze ook te hebben laten zien tijdens de hoorzitting. Waarom staat er dan in het verslag dat de heer Nijhuis geen foto’s beschikbaar had tijdens de hoorzitting? Wordt de raad wel goed geïnformeerd?

All-in Containers is een groeiend bedrijf. Veel container vervoer gaat in de toekomst over het water, vandaar dat het behoud van de insteekhaven van groot commercieel belang is voor dit bedrijf.

Het dempen van de 2-de insteekhaven zou volgens u noodzakelijke zijn om tegemoet te komen aan de uitbreidingsmogelijkheden van Van den Bosch Beton in verband met werkgelegenheid. Van den Bosch Beton B.V. heeft de grond nodig voor opslag en voor het drogen van beton. Dit heeft niets met werkgelegenheid te maken. Daar zijn zeker andere oplossingen voor zoals er aan de overkant nog een groot stuk grond is waar niets mee gedaan wordt. Wij vragen ons af waarom hier nooit naar gekeken is.

De Gemeente Almelo heeft de overdracht van het recht van erfpacht en de verkoop van de betreffende percelen aan Van den Bosch Beton B.V. aangeboden. Wij zijn van mening dat dit in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het verbod van willekeur. All-Inn Containers heeft de huidige bedrijfslocatie in juli 2007 gekocht en heeft toen al die tijd gevochten om de erfpacht te krijgen omdat de percelen grond eigenlijk bij All-in Containers behoren (zie tekening). All- In Containers is van deze transactie nooit op de hoogte gesteld door de gemeente Almelo. Hiermee wordt dus direct de schijn van partijdigheid gewekt. All-In Containers wilde de erfpacht altijd al hebben wegens laden en lossen van schepen.

Voorzitter, de toekomst van het goederenvervoer ligt op het water. Het ontlast het wegennet en levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid en economie. De voordelen van vervoer over water liggen vooral bij de totale kosten en bij de betrouwbaarheid. De kosten zijn meestal lager dan voor wegtransport, en de betrouwbaarheid is groter omdat schepen niet in de file komen. Dat maakt een meer nauwkeurige planning mogelijk. Daarnaast speelt het milieuaspect. Met vervoer over water is de uitstoot van CO2 lager.

Voorzitter, wij zullen tegen het voorliggende plan stemmen.

Wij betreuren het ten zeerste dat steeds meer (kleine) ondernemers cq burgers van Almelo naar de rechter stappen als zij het oneens zijn met een besluit van de gemeente Almelo.

 

Het kruis geeft de All-in Containers  locatie (tweede insteekhaven) aan.

 

 

Onderstaande zienswijze werd op het laatste moment aan de raadsagenda toegevoegd.

Vaststelling bestemmingsplan Gedeeltelijk dempen 2e insteekhaven Dollegoor – Bijlage 4 – 20181004 Advocatuur Kötter – All-ln Containers-Advies

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply