Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen over wettelijke taak opvang zwerfdieren

 

Behandeld door G.B.M. Peterman

 

Onderwerp: wettelijke taak opvang zwerfdieren.

 

Geachte heren De Olde, van den Burg,

Op 2 september jl. heeft u ons een aantal vragen gesteld over het onderwerp de ‘wettelijke taak opvang zwerfdieren’. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Is het College bekend met de bepaling in het Burgerlijk Wetboek over de wettelijke plicht voor de opvang en verzorging van gevonden dieren?

Antwoord:

Ja.

 

Vraag 2.

Kan het college aangeven of de kosten voor de eerste opvang van zwerfdieren van 14 dagen worden vergoed en zo ja voor welk percentage?

Antwoord:

De kosten van de eerste opvang – de wettelijke verplichting – worden door de gemeente vergoed en zijn verdisconteerd in de jaarlijkse bijdrage die de gemeente verstrekt aan het Noordbroek.

 

Vraag 3.

Kan het college aangeven of de kosten vanwege het eigenaarschap van rechtswege van zwerfdieren na de eerste 14 dagen worden vergoed en zo ja voor welk percentage?

Antwoord:

De gemeenten moeten een dier dat binnenkomt als zwerfdier tenminste veertien dagen bewaren, zodat de eigenaar de gelegenheid krijgt het dier op te eisen. Na de periode van 14 dagen zoekt het Noordbroek voor de zwerfdieren een goed tehuis. Voorop staat dat het Noordbroek de oorspronkelijke eigenaar tracht te vinden.

 

Vraag 4.

Wie betaalt de medische kosten voor zwerfdieren die naar een spoedkliniek moeten worden gebracht? Wie betaalt de medische kosten van zwerfdieren die niet in een spoedkliniek worden behandeld?

Antwoord:

In principe worden zwerfdieren door de dierenambulance naar het Noordbroek gebracht en het Noordbroek betaalt de te maken medische kosten. Zwerfdieren zijn dieren met een kennelijke eigenaar. De eigenaar is derhalve verantwoordelijk voor medische kosten. Als zwerfdieren weer met hun eigenaren herenigd worden, worden de opvangkosten en gemaakte medische kosten in rekening gebracht.

 

Vraag 5.

Bij welke medische complicaties wordt besloten dat een dier geëuthanaseerd wordt? Op grond van welke overwegingen wordt deze keuze gemaakt? (Overlevingskansen, pijngrens, financiële grens).

Antwoord:

Het Noordbroek beschikt over een professioneel Euthanasieprotocol. In voorkomende gevallen wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het Noordbroek voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn onvermijdelijk is.

 

Vraag 6.

Kan het college aangeven of men wil overgaan tot volledige vergoeding van de wettelijke plicht ten aanzien van opvangen van zwerfdieren?

Antwoord:

De gemeente voldoet met de huidige bijdrage aan de voorwaarden van de wettelijke taak en de afspraken die hierover met het Noordbroek zijn gemaakt.

 

Vraag 7.

Indien de wettelijke plicht niet voor de volle 100 % wordt vergoed, kan het college dan aangeven wat hiervoor de motivering is?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 6.

 

Vraag 8.

Het Noordbroek ontvangt van de gemeente jaarlijks een vaste financiële bijdrage in de kosten van de wettelijke taken van de gemeente. Zijn er afspraken gemaakt als de (wettelijk) gemaakte kosten de financiële bijdrage overschrijden?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 6.

 

Vraag 9.

Hoe hoog is de bijdrage? Hoe wordt die bijdrage berekend? Graag ontvangen wij een financieel overzicht.

Antwoord:

Het Noordbroek ontvangt in de kosten van de wettelijke taak jaarlijks een gemeentelijke bijdrage van 46.600 euro. Hieraan ligt een dienstverleningsovereenkomst ten grondslag.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply