Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo aan B&W over crimineel geld

 

Behandeld door Team Veiligheid

 

Aan de fractie van de Partij Vrij Almelo (PVA),

Hieronder treft u de beantwoording aan van de door u gestelde vragen over het afpakken van crimineel verkregen geld.

 

Vraag 1.

Bent u bekend met het artikel ‘Geef criminele opbrengst terug aan de buurt’ ?

Antwoord:

Ja.

 

Vraag 2.

Is het College het met de Partij Vrij Almelo eens dat criminaliteit niet mag lonen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

Ja. Financieel gewin is de drijfveer achter veel vormen van ondermijnende criminaliteit. Het afpakken en ontnemen van dit gewin is een belangrijk onderdeel van de integrale aanpak van ondermijning (misdaad mag niet lonen).

 

Vraag 3.

Wat vindt het College van het idee om, samen met het Openbaar Ministerie (OM), geld en goederen die van criminelen worden afgepakt in ieder geval gedeeltelijk terug te laten vloeien naar de wijken die het meest lijden onder deze vorm van criminaliteit? Graag een toelichting.

Antwoord:

Wij vinden dit, gelijk de beantwoording van de vraag door het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, een goed idee. Met name als er een verband kan worden gelegd met de veiligheid en leefbaarheid in een wijk en de inspanningen van de gemeente bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

 

Vraag 4.

Is het College bereid om een pilot op te starten in samenwerking met de politie Almelo (Noordoost-Twente) en het OM om werk te maken van het idee zoals genoemd in punt 3? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

Op dit moment kunnen wij dit initiatief nog niet nemen. Het college volgt de ontwikkelingen op dit terrein op de voet, zoals onder meer de open brief van regioburgemeesters en de recente brief van de G4 burgemeesters aan de Minister van Justitie en Veiligheid over dit onderwerp.

Zoals bekend vloeien tot nu toe de baten van het zogeheten afpakken van crimineel vermogen naar het Rijk. Vandaar dat de Minister van Justitie en Veiligheid het initiatief heeft bij de uitwerking en het starten van pilots annex business cases. De Minister heeft bovengenoemde brieven met een positieve grondhouding ontvangen en onderzoekt thans de mogelijkheden om het afpakken van crimineel verkregen vermogen te intensiveren en is daarbij voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het afpakken van crimineel verkregen vermogen een impuls te geven.

Wij staan in ieder geval open voor het idee van een “revolverend” fonds waarbij de opbrengsten van ondermijnende criminaliteit worden geherinvesteerd in de wijken waar het criminele vermogen is vergaard en waar de leefbaarheid en veiligheid is aangetast als gevolg van deze criminele activiteiten.

 

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply