Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vergunning voor Dekker voor 19.000 varkens vernietigd!

 

Schout Doddestraat Aadorp (Gemeente Almelo)

 

 

Schriftelijke vragen aan het college van B&W  Almelo

 

Betreft: Maatschap Dekker aan de Schout Doddestraat 60, Aadorp

 

Geacht college,

De PVA is het spoor bijster geraakt voor wat betreft het dossier Dekker Agron Schout Doddestraat 60 te Almelo. Dekker zou een claim hebben op de gemeente Almelo van 10 miljoen Euro?  

In de schriftelijke vragen van 29 augustus 2019 heeft PVA u gevraagd welke stukken er inmiddels liggen voor betreft de veiligheid van mens en dier?

Daarbij heeft u geantwoord  dat er een MER in concept ligt waarin uitgebreid wordt ingegaan hoe om te gaan met gezondheidsrisico’s in relatie tot de omgeving en dat de stallen moeten voldoen aan een tweetal NEN normen.

En dat voor nieuwbouw van een stal Dekker een omgevingsvergunning moet aanvragen waarin o.a. de onderdelen bouwen en milieu aandacht wordt gevraagd voor aspecten  m.b.t. het voorkomen van dierenleed. Niet heeft u beantwoord dat ook een NBW-vergunning noodzakelijk is.

 

 De vragen:

  1. Waarom is PVA niet geïnformeerd over het feit dat voor de 19.000 varkens ook een vergunning voor de stikstof-uitstoot noodzakelijk is, de zogenaamde vergunning Wet Natuurbescherming (WNB-vergunning)?

 

  1. Sinds wanneer wist uw college van het bestaan dat op 12 december 2017 de provincie aan Dekker een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming had verleend?

 

  1. Waarom heeft u het bestaan van die WNB-vergunning niet bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van 29 augustus 2019 aan PVA medegedeeld?

 

  1. Deelt u de mening van PVA dat u informatie achter heeft gehouden?

 

  1. Wist uw college dat tegen de WNB-vergunning van 12-12-2017 een beroepschrift was ingesteld, zo nee waarom niet?

 

  1. Heeft uw college vóór 20 oktober 2019 kennis genomen van/zich in het bezit gesteld/laten stellen van een kopie van het beroepschrift dat gericht is tegen de WNB-vergunning van 12-12-2017? Zo nee waarom niet?

 

  1. De WNB-vergunning van 12-12-2017 voor 19.000 varkens is op 24 oktober 2019 vernietigd. Nu die WNB-vergunning is vernietigd, vraagt PVA zich af waarom de gemeente Almelo dan nog steeds 10 miljoen aan Dekker zou moeten betalen.

Hoe zit dat in elkaar. Kan Dekker nu wel of geen aanspraak maken op die 10 miljoen?

 

  1. PVA heeft vernomen dat er een notariële akte of overeenkomst is opgesteld tussen Dekker en de gemeente. Wat is er nu precies afgesproken?

 

  1. PVA wil graag een afschrift van die afspraken. Kunt u die aan PVA in afschrift doen toekomen?  

 

  1. Nu de WNB-vergunning is vernietigd, wat is nu de kans dat Dekker de varkensstal voor 19.000 varkens  wel of niet kan realiseren? En wat is nu de kans dat de gemeente de 10 miljoen moet betalen.

 

Graag zouden wij de gestelde vragen beantwoord willen zien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

TCTubantia 20 oktober 2019

 

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.