Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
In Almelo heerst een gevoel van zelfonderschatting

 

De Partij Vrij Almelo is verbijsterd over de houding van het college om een extern bureau in te huren om onderzoek te doen naar vier bezuinigingsvarianten om geld vrij te maken die ruimte gaat bieden om in nieuwe projecten te gaan investeren.Taken die onze eigen ambtenaren klaarblijkelijk niet kunnen uitvoeren. Het lijkt zo langzamerhand dat er een gevoel heerst van zelfonderschatting. Dat er gedacht wordt “Wij kunnen het zelf niet, laten we maar iemand van buiten vragen om ons te helpen. Die komt vast overtuigender over.”’
Wij vinden dat dit beeld absoluut geen recht doet aan de werkelijkheid. Uiteraard werken ook bij onze gemeente veel capabele mensen. Er is dus iets mis met de beeldvorming van onze eigen overheidsfunctionaris. Zowel bij hemzelf als bij anderen.’
In een tijd waarin de financiële ruimte van de gemeente beperkt is, de bewoners steeds zwaarder worden belast met verhogingen van gemeentelijke heffingen en belastingen het des te meer geboden is om de lopende kosten en de extra uitgaven van de Gemeente voor de inhuur van externen, te verminderen en te beperken en of af te schaffen, gezien de zeer geringe ontwikkeling van activiteiten op het gebied van uitvoering bij de lopende projecten.
Wij vragen ons af hoeveel externe personen of organisaties intussen door de gemeente Almelo zijn ingehuurd voor werkzaamheden ter ondersteuning van de ambtelijke organisatie en projectbegeleiding?
Ook zijn we benieuwd wat de eigenlijke jaarlijkse kosten voor inhuur van externe personen en organisaties, in het bijzonder voor projectbegeleiding zoals voor het nieuwe gemeentehuis.
Is het niet beter om op korte termijn te stoppen met het inzetten en inhuren van externe personen en organisaties, dit in het belang van de huidige financiële positie van de gemeente Almelo?
Natuurlijk zijn er ook ambtenaren die zichzelf onderschatten; dat is niet zo gek als de meest uitdagende projecten steeds aan je neus voorbij gaan. “Zou het dan toch waar zijn dat ik het niet kan?” Het lijkt er steeds meer op dat het bestuur hun eigen mensen niet vertrouwd. En het probleem dat dat met zich meebrengt is, dat we geen kennis en ervaring opbouwen in de eigen organisaties. Want zo’n externe leert er weer wat van, op onze kosten, en gaat dan weer naar een ander, goeie sier maken met die kennis en vaardigheden. We zagen al eerder dat niet alle projecten goed gaan als het door externen gebeurt.
Ons voorstel is om onze eigen mensen te laten solliciteren naar projecten die ze graag zouden willen trekken en vul de gaten die ze daardoor tijdelijk in hun reguliere werk laten vallen, op met veel goedkopere! inhuurkrachten. Op die manier sla je twee vliegen in één klap; Je biedt je eigen mensen een uitdaging waardoor je ze aan je bindt, je eigen mensen leren veel (vooral als er dingen niet in één keer goed gaan!) en je houdt de kennis in je eigen organisatie. Bovendien kom je via die uitzendkrachten soms aan goeie mensen die je wel zou willen houden. En als er eens een project de mist inging.
Heeft het waarschijnlijk minder gekost dan nu begroot wordt.
 
 
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “In Almelo heerst een gevoel van zelfonderschatting”

  1. […] Toch kunnen bezuinigingen ook een kans zijn. Bijvoorbeeld voor het organiseren van effectieve en efficiënte dienstverlening. Tijdens de presentatie viel ons op dat Hiemstra & de Vries meer mogelijkheden zien in een sobere dienstverlening terwijl wij nadenken hoe we kunnen bezuinigen door een snellere en betere dienstverlening met een kortere doorlooptijd, minder fouten en door een betere beheersing van werkstromen, minder werkdruk en uitval. Als dit nu in alle bestuurslagen wordt doorgevoerd, ontstaat een gemoderniseerd  en meer gestroomlijnd overheidsapparaat dat dienstbaar is aan burgers en bedrijven en tegelijkertijd beter in staat is de publieke belangen te borgen. Een samenleving kan niet functioneren zonder regels, maar teveel regels is onwenselijk. Een hoge regeldruk zorgt voor hoge administratieve en financiële lasten voor overheden die de regels maken en uitvoeren en voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich aan de regels moeten houden. Het gaat echter niet alleen om de hoeveelheid regels, ook is van belang dat de regels die er zijn, goed worden uitgevoerd. De bomen reiken niet (meer) tot de hemel. De gemeente heeft een taak gekregen die ze moet uitvoeren. Het is noodzaak dit zo slim ( effectief en efficiënt) mogelijk te organiseren. We kunnen het ons in tijden van crisis niet veroorloven om geld over de balk te smijten aan onnodige bureaucratie. Dit zijn de ingrediënten voor een kleinere overheid die betere diensten verleent. Dit is de tijd om hier sterk voor in te zetten…… https://www.vrijalmelo.nl/2014/07/in-almelo-heerst-een-gevoel-van-zelfonderschatting/ […]

Leave a Reply