Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Slechts 22 gemeenten gaven zorgbudget volledig uit

 

nurse or helper in residential home giving food to senior man

 

371 van de 393 gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden van het budget dat ze van het rijk kregen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Voor twee op de drie gemeenten was het rijksbudget voor de uitvoering van de Participatiewet onvoldoende.

Lees verder:

Krap 20 gemeenten maakten zorgbudget op

 

De Motie Oormerken Wmo gelden ingediend door de PVA haalde het niet. De meeste partijen in de raad stemden tegen.

Wij vinden dat zorggeld aan zorg besteed moet worden en niet terecht mag komen in de pot algemene middelen. Wanneer dit in de private sfeer zou gebeuren, zou er sprake zijn van diefstal, oplichting of verduistering.
Maar aangezien het in de publieke sfeer plaatsvindt, noemen we het gewoon herverdelingsbeleid.

 

Motie PVA Oormerken overschotten Wmo gelden | Partij Vrij Almelo

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.