Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie PVA Oormerken overschotten Wmo gelden

 

logo

 

De raad van de gemeente Almelo in de vergadering bijeen op 30 juni 2016.

 

Overwegende dat:

 

 1. Er een motie van de 2e kamer van Groen Links (motie 23235-158), gesteund door PvdA, SP, CDA, D66, PVV, CU, SGP, PvdD, GrKö, en 50PLUS, waarbij de gelden die zijn bespaard op Wmo beschikbaar blijven voor het sociaal domein, met meerderheid is aangenomen.
 2. Almelo in 2015 heeft “verdiend” aan gelden voor Wmo.
 3. ANBO 30 december spelregels heeft opgesteld voor Wmo voor gemeenten
 4. De 2e kamer zich op 25 augustus al negatief heeft uitgelaten over het gebruik van deze gelden door gemeenten
 5. De NPCF constateerd dat de meeste gelden worden overgehouden aan Wmo
 6. Gemeenten in 2015 minstens 310 miljoen aan Wmo gelden hebben overgehouden.
 7. Staatssecretaris van Rijn op 19 mei jl heeft aangegeven gemeenten te dwingen gelden in lijn te brengen met de Wmo 2015.

 

Verzoekt het college om: 

 

 1. De gelden die overgebleven zijn in 2015 voor Wmo te oormerken voor het sociaal domein.
 2. Toekomstige “overschotten” op Wmo te oormerken voor het sociaal domein.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening door de Fracties van:

     LAS        CDA  
     D66        PvdA  
     SP        VVD  
     CU        Lijst Çete  
     PVA        Almelo Centraal  
     LA        GroenLinks  
     Democraten.nu        PPA  
     Minimapartij    

 

Voor de motie stemden: PVA, LAS, GroenLinks, Leefbaar Almelo  (9 stemmen)

Tegen de motie stemden: CDA, VVD, PvdA, SP, CU, D66, Democraten.nu, Minimapartij, Lijst Cete, Almelo Centraal, PPA  (25 stemmen)

 

De stemming geeft meteen aan hoe (A)sociaal Almelo wel niet is.

De PVA heeft zich sinds de invoering van de Wmo op het standpunt gesteld dat het geld wat we er voor binnen krijgen er ook voor moet worden uitgegeven. Geld dat op de plank blijft liggen, is wellicht goed nieuws voor de gemeentebegroting maar slecht nieuws voor mensen die een beroep doen op de Wmo.

Het geld is namelijk niet over omdat het niet nodig is, het geld is over omdat het niet op de juiste plaats terecht is gekomen.

 

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Motie PVA Oormerken overschotten Wmo gelden”

 1. […] Motie PVA Oormerken overschotten Wmo gelden | Partij Vrij Almelo […]

 2. […] Motie PVA Oormerken overschotten Wmo gelden | Partij Vrij Almelo […]