Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo over jeugdzorg in azc
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 8 januari 2020

Geacht college,

Kinderen in het azc hebben soms jeugdzorg nodig. Dit werd tot 1 januari 2019 bekostigd door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en is nu vanaf die datum een verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Partij Vrij Almelo heeft tijdens het politieke beraad van dinsdag 7 januari mondelinge vragen hierover aan het college gesteld. Naar onze mening zijn deze vragen niet volledig beantwoord vandaar dat wij ze alsnog (wat uitgebreider) gaan stellen.

Als het om kinderen in een kwetsbare situatie gaat en daar waar echt jeugdzorg noodzakelijk is, moet dit goed geregeld zijn. Daarbij kan het gaan om kinderen met trauma’s en instabiele omstandigheden waar ze in opgroeien. De extra zorg voor kinderen in een azc betekent een enorme toename van de druk op de jeugdzorg en dat is in onze gemeente toch al een punt van zorg.

De Partij Vrij Almelo vraagt daarom wat de concrete financiële en beleidsmatige effecten zijn voor de gemeente Almelo. ‘Als het Rijk die taak bij de gemeente neerlegt, moet dit ook goed geregeld zijn.’ De tekorten zullen dan ook door het Rijk aangevuld moeten worden zodat onze gemeente lees: de burgers daar niet voor moeten opdraaien.

De vragen:

1. Kan inzicht gegeven worden in het extra budget (100.000 euro) dat de gemeente Almelo krijgt? Is deze toereikend? Zo nee, waarom niet?

2. Wie heeft vanaf 1-1-2019 de regie in de (toegang naar) jeugdhulp: COA of de gemeente?

3. Is er een meetbare toename van de hulpvraag, alsmede van de urgente hulpvraag en behandeling vanuit de bewoners van het azc Almelo?

4. Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van COA, gezondheidszorg asielzoekers, jeugdgezondheidszorg en Nidos?

5. Hoe zit het met de financiering als er sprake is van vrijwillige plaatsing in een pleeggezin op indicatie van een gemeentelijk jeugdteam om een maatregel te voorkomen?

6. Wie is voor het gemeentelijk jeugdteam het aanspreekpunt op een COA lokatie?

7. Hoe is de verwijzing naar specialistische jeugdhulp geregeld, wat zijn de goede punten en wat zijn de knelpunten?

8. Zijn er preventieve activiteiten in het kader van jeugdhulp voor asielzoekerskinderen? Zo ja, zijn die voldoende effectief, zo nee waaruit blijkt dat dan en wat is er aan de hand?

9. Hebben alle asielzoekerskinderen een BSN nummer? Zo nee waarom niet en waarom regelt de gemeente Almelo dat niet?

Zou u deze vragen voor ons kunnen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.