Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo over wijkcentrum St. Egbertus
Categories: Zonder rubriek


Wijkcentrum St. Egbertus

Geachte heer De Olde,

Uw fractie heeft vragen gesteld over wijkcentrum St. Egbertus. Met deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Hieronder staan uw vragen en onze antwoorden hierop.

Vraag 1.

Is het college op de hoogte van de financiële positie van wijkcentrum St. Egbertus?


Antwoord:

Wij zijn al sinds 2018 op de hoogte van de financiële positie van St. Egbertus. Dat was naar aanleiding van de mededeling van de huidige eigenaar, de woningbouwcorporatie St. Joseph, richting het bestuur van St. Egbertus dat men huur in rekening ging brengen voor het gebruik van het pand.
Wij hebben toen de toenmalige stadsdeelcoördinator ingezet om het bestuur van St. Egbertus te ondersteunen bij het opzetten van een plan van aanpak voor de toekomstige exploitatie van het gebouw. Ook de betreffende wijkondersteuner van Avedan is destijds hierbij betrokken. De stichting heeft dit plan van aanpak ingediend bij de woningbouwcorporatie en nadien is er geen signaal meer richting ons als gemeente
gekomen.
Op 18 februari jl. heeft de huidige wijkondersteuner van Avedan een
kennismakingsgesprek gehad met één van de beheerders van St. Egbertus. Daarbij is het niet verkrijgen van een gemeentelijke subsidie zijdelings besproken. Tevens was er op 18 maart jl. een gesprek tussen beide beheerders van St. Egbertus en de wijkwethouder gepland. Dit gesprek is echter vanwege de Covid19-pandemie niet door gegaan.

Vraag 2.

Is het college op de hoogte van de sociaal maatschappelijke rol van het wijkcentrum en haar impact op dit vlak?

Antwoord:

Bij het college is momenteel onvoldoende bekend wat de sociaal maatschappelijke rol van St. Egbertus is. Zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven, heeft de gemeente St. Egbertus in 2018 ondersteund bij het opzetten van een plan van aanpak voor de exploitatie van het gebouw. Daarmee hebben wij destijds onze bereidheid tot meedenken laten zien.

Voor zover op dit moment bij ons bekend, verhuurt St. Egbertus zaalruimte voor (onder andere) kaart-, biljart-, dans- en een treinhobbyvereniging, als ook een politieke partij. Echter de sociaal maatschappelijke rol moet blijken uit de meerwaarde die
St. Egbertus voor de wijk heeft en vooral ook hoe er invulling wordt gegeven aan maatschappelijke doelstellingen. Hierover is thans niets bekend.

Vraag 3.

Ziet het college het belang voor behoud van dit wijkcentrum en haar functie in?

Antwoord:

Aangezien de gemeente geen eigenaar van het pand is, is het niet aan ons om te bepalen of dit wijkcentrum als gebouw voor de toekomst behouden wordt. Dat is een zaak voor de eigenaar.

Vraag 4.

Ziet het college ruimte in haar begroting, dan wel in de door het Rijk aangereikte gelden, om dit wijkcentrum te helpen overleven en blijven functioneren?
Het college ziet hiertoe geen ruimte in de begroting. Wel heeft uw raad op 30 juni jl. een motie aangenomen waarbij het college – in het kader van de corona-situatie – is verzocht een tijdelijke subsidieregeling op te stellen voor een (eenmalige) subsidies voor nietgesubsidieerde maatschappelijke instellingen. Om voor een dergelijke bijdrage in aanmerking te komen, moeten deze instellingen dan zelf hun maatschappelijk belang aantonen en het negatieve financiële effect van de coronacrisis onderbouwen.

Het staat St. Egbertus vrij om hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen. Daarna wordt beoordeeld of men hiervoor in aanmerking komt.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.