Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijk vragen Partij Vrij Almelo inzake vluchtelingenkinderen
Categories: Zonder rubriek

AZC Almelo

Meer dan 2500 kinderen verdwenen in de afgelopen tien jaar uit Nederlandse asielzoekerscentra, ‘met onbekende bestemming’. 134 van hen leefden in het azc in Almelo. Een deel van de kinderen valt in handen van mensenhandelaren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Recentelijk bemerken wij een beweging in de maatschappij die pedofilie als seksuele voorkeur, in plaats van een geestesstoornis, wil erkennen. Vervolgens worden op 27 augustus jongstleden door de kamerleden Kuiken
(PvdA) en Van Nispen (SP) vragen aan Minister Grapperhaus (D66) gesteld aangaande een radiouitzending van Argos over ritueel kindermisbruik.

Door deze ontwikkelingen maken wij ons nog meer zorgen over de veiligheid van onze kinderen, alle kinderen in de Gemeente Almelo.

Aan de raadsfractie van de Partij Vrij Almelo:

Op 1 september 2020 heeft u ons vragen gesteld met betrekking tot verdwenen en mishandelde kinderen uit het AZC.

Uw vragen beantwoorden wij hierna als volgt.

Vraag 1.

Was het College op de hoogte van de 134 verdwijningen ten tijde dat ze geschieden?

Antwoord:

Voor zover we kunnen nagaan zijn in de afgelopen 10 jaar bij ons geen gevallen bekend.

Vraag 2.

Wat heeft de Gemeente Almelo gedaan om actief deze verdwenen kinderen op te sporen?

Antwoord:

De verantwoordelijkheid voor de opvang en begeleiding van (alleenstaande) minderjarige kinderen ligt bij het COA en de voogdijinstelling NIDOS (kinderen tot 15 jaar). De gemeente heeft hierin geen (wettelijke) taak.

Vraag 3.

Welke veiligheidsmaatregelen neemt de Gemeente Almelo voor deze zeer kwetsbare kinderen?

Antwoord:

De gemeente Almelo voert geen specifiek veiligheidsbeleid met betrekking tot het voorkomen van vertrek met onbekende bestemming van in het AZC verblijvende jongeren. Het COA en NIDOS voeren hierin hun eigen beleid. Er is hier een probleem aan de orde dat landelijk al vele jaren bestaat, en waarbij sprake is van een open opvang waardoor vertrek van jongeren, om uiteenlopende redenen, niet altijd te voorkomen is.

Vraag 4.

Hoe kunnen de kinderen in het asielzoekerscentrum aan de Vriezenveenseweg nog beter beschermd worden?

Antwoord:

Zoals reeds is aangegeven bij het antwoord op vraag 3 ligt de verantwoordelijkheid voor maatregelen ter voorkoming van vertrek van jongeren met onbekende bestemming bij het COA en NIDOS.

Vraag 5.

Is de Gemeente Almelo bereid actief naar betere oplossingen te zoeken in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en Kinderrechtenorganisatie Defence for Children?

Antwoord:

Wij zijn niet in de positie en daarmee niet voornemens om op deze specifieke problematiek actief beleid te gaan voeren gericht op oplossingen, waarmee het vertrek met onbekende bestemming van deze kinderen uit het AZC wordt voorkomen. Initiatieven hiertoe en facilitering hiervan liggen bij het COA en het Rijk.

Vraag 6.

Zijn er in de Gemeente Almelo incidenten geweest met kenmerken van rituele mishandelingen, waarvan de College reeds akte heeft genomen?

Antwoord:

Dergelijke incidenten zijn bij ons niet bekend.

Vraag 7.

Is er in de Gemeente Almelo, dan wel de regio Twente, een team opsporingsambtenaren zoals de Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) actief? Zo ja, is het College geïnformeerd over aantallen en soorten bijzondere zaken die dit team behandelt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

District Oost van de politie kent een team zedenzaken. Dit team kan een beroep doen op de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In die zin vormt de LEBZ een hulpmiddel voor opsporingsambtenaren om bijzondere zedenzaken beter te kunnen duiden
en beoordelen. Wij worden door team Zedenzaken niet standaard geïnformeerd over aantallen en soorten bijzondere zaken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.