Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W. BESTRATING VOORTUINEN
Categories: Zonder rubriek

Schriftelijke vragen aan college B&W

Almelo, 8 oktober 2020

Betreft: bestrating voortuinen

Geacht college,

In steeds meer voortuinen liggen stenen. In 38 gemeenten is zelfs gemiddeld meer dan de helft van de (voor)tuinen betegeld of bebouwd. Het riool wordt daardoor overbelast en dieren en planten zien hun leefgebied slinken. Een groene tuin is ook beter voor de leefbaarheid. In de zomer houdt steen de warmte vast. Hittestress in de stad ontstaat. Voor dier en mens is dat uitermate onwenselijk. Bomen en planten werken juist verkoelend.

Het is een van de redenen dat het in steden zomers veel warmer is dan in landelijke gebieden. Ook in Almelo merken we daarvan steeds meer de gevolgen. We bereiden ons voor om met elkaar Almelo nog groener en gezonder maken en zorgen ervoor dat de temperatuur niet te hoog oploopt en het water van hevige regenbuien op natuurlijke wijze in de grond kan wegzakken.

Gemeenten in het hele land houden groen acties met name als ‘operatie steenbreek’ om ervoor te zorgen dat tuinen een groener karakter krijgen.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte dat steeds meer bewoners in Almelo hun voortuin laten betegelen? Zo ja, hoeveel procent van de tuinen binnen de bebouwde kom is voor meer dan 50% van de oppervlakte van verharding voorzien?
  2. Deelt het college de mening van de Partij Vrij Almelo dat actief tegengaan van verstening van voortuinen en stimulering van vergroening wenselijk is?
  3. Wat doet het college op dit moment om verstening van voortuinen tegen te gaan en vergroening te stimuleren?
  4. De gemeente Almelo stimuleert de aanleg van groene daken. Gezien de vergroeningsopgave van de gemeente Almelo kan het college een nieuwe groen actie in het leven roepen om versteende particuliere tuinen helpen te “ontstenen” en dus te vergroenen? Is het college daartoe bereid? Zo nee waarom niet?
  5. Bent u het met ons eens dat prestatieafspraken tussen gemeenten en de woningcorporaties uitermate geschikt zijn om vergroening van de tuinen toebehorend aan corporatiewoningen te verwezenlijken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hebt u hier al eens eerder afspraken met de woningcorporaties over gemaakt? Indien ja, aan welke afspraken denkt u om het versteningspercentage in de tuinen van corporatiewoningen fors naar beneden bij te stellen?
  6. Ziet u nog andere mogelijkheden om de woningcorporaties en particulieren ertoe te bewegen hun tuinen te vergroenen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u dat dan aanpakken?

Wij zouden bovenstaande vragen graag beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.