Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen gladheidsbestrijding
Categories: Zonder rubriek

Aan raadsfractie Partij Vrij Almelo t.a.v. de heer De Olde
Uw brief 11 februari 2021

Behandeld door Zaaknummer
A.A.J.M. Roosendaal

Geachte heer De Olde,
In uw brief van 11 februari 2021 heeft u ons een aantal vragen gesteld over de gladheidsbestrijding binnen de gemeente Almelo. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.


Vraag 1.

Bent u op de hoogte dat bij gladheid het oppassen is geblazen op het fietspad. En dat mensen om vallen te voorkomen met de fiets aan de hand moeten lopen?

Antwoord:

Bij gladheid is het altijd zaak de nodige voorzichtigheid in acht te nemen als men de weg opgaat. Het is allereerst dan ook belangrijk om de (landelijke) weerswaarschuwingen ter harte te nemen en hier, voor zo ver mogelijk, gehoor aan te geven.

Vraag 2.

Waarom rijden ook kleine trekkers voorzien van borstels, schuivers en zoutstrooiinstallatie niet of vrijwel niet op fietspaden en stoepen)

Antwoord:

Deze worden wel degelijk op fietspaden ingezet. Trottoirs worden niet sneeuwvrij gemaakt. Wij hebben grote waardering voor onze medewerkers van de buitendienst en van Twente-Milieu die deze periode niet alleen de wegen maar ook de fietspaden schoonmaken.

Vraag 3.

Niet alleen grote maar ook kleine trekkers rijden op wegen voor auto`s zodat het weggeschoven sneeuw op de fietspaden deels op de stoep terecht komt. Waarom is dat?

Antwoord:

Om de wegen en fietspaden bij extreme sneeuwval goed schoon te krijgen, moet gebruik worden gemaakt van een type sneeuwschuiver waarbij de sneeuw zijdelings wordt weggeschoven. Vaak kan de sneeuw dan in de berm worden geschoven. Er zijn echter ook situaties waarbij de
inrichting van de weg dit niet toelaat. In dergelijke gevallen is het onvermijdbaar dat de sneeuw op het trottoir terecht komt.

Vraag 4.

Door de vorst wordt het op de stoep en fietspaden aanwezige sneeuw keihard zodat het voor fietsers en voetgangers een gevaarlijke onderneming ís om ín tijden voor de avondklok om 21.00 uur thuis te zijn. Wat is de reden dat autowegen wel perfect sneeuwvrij worden gemaakt en
fietspaden en voetgangerspaden niet)

Antwoord:

Dit heeft te maken met de prioritering die aan het strooien van wegen in gemeentelijk beheer zijn toegekend:

– prioriteit hoog: gebiedsontsluitingswegen en doorgaande wegen. Deze worden gestrooid binnen 2 uur na melding van gladheid. Daarnaast vallen hier de fietspaden en busbanen onder. Deze worden gestrooid binnen 3,5 uur;

-prioriteit middel: wegen op bedrijventerreinen en buurtontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. Deze worden bij aanhoudende gladheid gestrooid binnen 48 uur;

-prioriteit laag: wijken, woonerven en parkeervoorzieningen. Deze worden bij aanhoudende gladheid in extra strooiroutes opgenomen indien de gladheid op wegen met prioriteit hoog en middel afdoende zijn bestreden.

Daarbij willen wij nog opmerken dat de provincie Overijsel en Rijkswaterstaat hun eigen beleid en prioriteit kennen voor de gladheidsbestrijding van wegen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dit kan ook een ander beeld geven ten opzichte van de wegen die wij strooien.

Vraag 5.

Welke wijzigingen gaat het college in het beleid en het draaiboek g/adheidbestrijding nemen om deze problemen in de toekomst te voorkomen?

Antwoord:

Geen. Wel kunnen wij u aangeven dat voor dit jaar een evaluatie en actualisering van het gladheidsbestrijdingsbeleid staat geagendeerd. Dit beleid wordt door ons college vastgesteld en vervolgens wordt uw raad hierover geïnformeerd.

Vraag 6.

De beleving van veel mensen is dat er bezuinigd wordt op het strooien van zout. Klopt dat?

Antwoord:

Nee, dit klopt niet. Het huidige budget is niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren en voorziet er in om het huidige gladheidsbestrijdingsplan conform uit te voeren uitgaande van een
‘gemiddelde’ winterperiode.

Hoeveel kilometer heeft het collegebestuur de afgelopen week met de fiets afgelegd sinds de sneeuwval? En vond u het fietsen gemakkelijk op de Almelose fietspaden?

Antwoord:

Dit hebben we niet bijgehouden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

De secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.