Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen over winkelleegstand binnenstad
Categories: Zonder rubriek


Leegstaande winkelpanden in Almelo

Almelo 25 mei 2021

Aan: fractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 3 mei 2021 heeft u een aantal vragen gesteld over de winkelleegstand in de binnenstad. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen:

Vraag 1.

Welke initiatieven zijn er momenteel of worden ontwikkeld door de centrummanager om de ontwikkeling van de leegstand een halt toe te roepen?

Antwoord:

In Almelo kennen we een centrummanager die in dienst is van Centrum Almelo Aktief. Hij is de spreekbuis van ondernemers, adviseert het CAA en voert projecten en acties namens het CAA uit. Daarnaast hebben wij zelf een vastgoedregisseur aangesteld. Deze vastgoedregisseur is aanjager van vastgoedtransformatie in de binnenstad, in de gebieden die daarvoor zijn aangewezen, de Grotestraat Noord en Zuid. Daarnaast voert hij de
leegstandgesprekken in het kader van de leegstandsverordening. Overigens heeft hij intensief contact met de centrummanager van CAA en de accountmanager detailhandel/horeca van ons ondernemersloket.

Vraag 2.

Heeft de centrummanager op basis van een prioriteitenlijst met de eigenaren die de leegstaande panden bezitten een gesprek gehad?

Antwoord:


Gesprekken met eigenaren van leegstaande panden worden hoofdzakelijk gevoerd door de vastgoedregisseur, in dienst bij de gemeente. Naar aanleiding van de leegstandsmelding wordt binnen vier weken een leegstandsgesprek gevoerd.

Vraag 3.

Hoe zorgt het college cq de centrummanager ervoor dat de eigenaar zich verantwoordelijk voelt voor de leegstand?

Antwoord:


Tijdens gesprekken tussen de vastgoedregisseur en eigenaren worden de plannen met betrekking tot het leegstaande pand doorgesproken. Eigenaren die gesproken zijn, zijn gemotiveerd leegstand tegen te gaan en/of te transformeren. Indien nodig kan het college, op basis van de Leegstandverordening, handhavend optreden en/of ondernemers aandragen voor een leegstand pand/winkel. Eigenaren worden hierop gewezen. Zo ook wordt tijdens ieder gesprek gewezen op de mogelijkheid van gevelsubsidie, raambestickering of kunst in leegstaande etalages.

Vraag 4.

Voor het bereiken van onwillige eigenaren heeft de gemeente op 1 april 2020 een leegstandsverordening in het leven geroepen. Wat heeft deze leegstandsverordening intussen opgeleverd?

Antwoord:


De leegstandsverordening heeft er voor gezorgd dat wij in contact zijn gekomen met eigenaren van leegstaande panden en goed contact met hen zijn gaan onderhouden. Door de leegstandsverordening en de gesprekken die daaruit volgen merken eigenaren dat Almelo het serieus meent met de aanpak van winkelleegstand en hulpvaardig wil zijn richting eigenaren om bijvoorbeeld een pand om te zetten naar wonen. Ook de dienstverlening door de vastgoedregisseur wordt goed ontvangen. Daarnaast geven we richting door eigenaren in contact te brengen met potentiële huurders en gebruikers, te informeren over kansen in de markt, subsidiemogelijkheden etc.

Vraag 5.

Leegstand van winkelpanden lijkt gunstiger/voordeliger voor vastgoedeigenaren te zijn dan een nieuwe huurder erin met een lager huurbedrag. Het lijkt er op dat er voor vastgoedbedrijven geen enkele financiële prikkel is om leegstand van panden zo kort mogelijk te laten duren. Wat vindt u van deze constatering?

Antwoord:


Over de veronderstelling in uw vraag heeft het college geen mening.

Vraag 6.

In het coalitieakkoord 2018-2022 werd gesproken over het invoeren van een leegstandsbelasting om te zorgen voor die extra financiële prikkel. Kunt u uitleggen wat uw overwegingen op dit punt zijn om wel of niet een dergelijke leegstandsbelasting in te voeren?

Antwoord:


In het coalitieakkoord 2018-2022 is geen melding gemaakt van (het invoeren) een leegstandsbelasting.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

REACTIE:

De Partij Vrij Almelo heeft al in 2018 vragen gesteld aan wethouder financiën Alex Langius over aanpak leegstaande panden binnenstad:

Als het pand niet is verhuurd, maar ook niet bij de eigenaar zelf in gebruik is, bijvoorbeeld omdat het niet lukt om het pand te verhuren, kan het gebruikersdeel van de OZB niet worden geïnd. Ook levert leegstand nog belastingvoordeel op.

College programma 2018 -2022

In te zetten op een blijvend financieel herstel. De ChristenUnie wethouder Alex Langius krijgt de (prestigieuze) portefeuille Financiën.

De binnenstad wordt een mix van wonen, werken, winkelen en recreëren. Verbeteren van de uitstraling van de binnenstad door het instellen van een fonds voor gevelverbetering (in lijn met onze ideeën van de afgelopen periode).

Leegstand verder terugdringen door het instellen van een leegstandsverordening en striktere handhaving daarvan (de leegstandsbelasting zoals opgenomen in het CU verkiezingsprogramma).

Waarom laten ze een winkelpand zo lang leegstaan?

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.