Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Mensenrechten verplichten de overheid ertoe de woonwagencultuur te beschermen
Categories: Zonder rubriek

Standplaatsen woonwagens: gemeente ontwikkeld eindelijk beleid

Geboren en getogen op het kamp, al die tijd met alle familie bij elkaar. Ze kunnen zich geen ander leven voorstellen, maar de standplaatsen zijn schaars. En dus blijven ze noodgedwongen bij de ouders in hun wagen wonen. Of in het uiterste geval, verkassen ze toch maar naar een ‘stenen’ woning. Maar eigenlijk daar willen ze niet aan denken.

Na afschaffing van de landelijke Woonwagenwet in 1999 werden gemeenten via de Huisvestingswet en de Woningwet verantwoordelijk voor de huisvesting van woonwagenbewoners. Daarmee verviel de bescherming van de rechten van deze bevolkingsgroep. Dat leidde ertoe dat een groeiend aantal gemeenten een uitsterfbeleid ging hanteren: de woonwagenkampen langzaam ontmantelen, waar mogelijk een andere woonbestemming aan de plek geven en de voormalige bewoners een andere vaste woning aanbieden. Met dit beleid is echter lange tijd voorbijgegaan aan de eigen cultuur van de woonwagenbewoners. 

Tot die laatste conclusie kwam het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In 2018 werd het Nederlandse beleid naar de prullenmand verwezen, omdat het niet in overeenstemming is met het mensenrechtelijk kader uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Woonwagenbewoners hebben het recht om te leven naar hun eigen culturele waarden en normen.  

Met dit voornemen geeft het stadsbestuur eindelijk gehoor aan een het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De afgelopen jaren gold er ook in Almelo een uitsterfbeleid waarbij vrijgekomen standplaatsen niet meer zouden worden gebruikt. Daar is nu dus een einde aangekomen.

https://www.tubantia.nl/almelo/almelo-krijgt-extra-woonwagenlocaties-jennie-en-willem-kijken-uit-naar-de-verhuizing~ad3333a8/

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.