Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Nederlandse Grondwet binnenkort misschien niet meer buiten spel gezet
Categories: Zonder rubriek


Artikel 120 van de Grondwet zegt, eenvoudig weergegeven, dat B&W en rechters etc. hun beslissingen niet aan de Grondwet mogen toetsen. B&W en rechters moeten zich aan de wetten houden. Ook als die wet een fout bevat en in strijd is met de Grondwet.

En dat is raar. Het is een maas in de rechtsbescherming. Het niet aan de grondwet mogen toetsen, leidde tot de kindertoeslagaffaire en nog veel meer andere ellende. Rechters mochten geen evenredigheidstoetsing uitvoeren. Ook al was een beslissing van B&W erg onevenredig, toch mocht een rechter dat niet in zijn uitspraak meenemen omdat deze zelfs zeer foute wetten niet aan de Grondwet mocht toetsen.

Vrijwel uitsluitend boevenlanden als Cuba, Saoedi Arabië, Irak en Noord Korea toetsen ook niet aan de grondwet. En Nederland hoort in dat rijtje thuis. De VVD weigert al jaren achtereen, in te stemmen met opheffing van toetsingsverbod.

Door de kindertoeslagaffaire is het intrekken van het toetsingsverbod nieuw leven ingeblazen tijdens de formatiebespreking onder de mom van nieuwe bestuurscultuur. Maar het is nog maar de vraag of de VVD overstag gaat. De VVD is bang dat de rechter op de stoel van de politiek gaat zitten zodra het toetsingsverbod wordt opgeheven.

Marcel Middelkamp

https://www.advocatenblad.nl/2021/11/11/schrapping-artikel-120-gw-iedereen-is-om-behalve-de-vvd/

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply