Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W Almelo- Stadsmarinier als breekijzer voor veiligheid
Categories: Zonder rubriek

Schriftelijke vragen aan college B&W Almelo

Onderwerp: Stadsmarinier als breekijzer voor veiligheid
Almelo, 20 november 2021

Geacht college,

Er dreigt rampspoed in politieland: er zijn te weinig mensen om het werk goed te doen. Een noodkreet die korpschefs en burgemeesters in het hele land al vaker hebben laten horen. Agenten worden weggehaald uit de wijk, bureaus moeten dicht. Tijd voor extra handjes.

De fractie van de Partij Vrij Almelo heeft steeds vaker signalen ontvangen van een aantal bewoners in de stad aangaande overlast/ vandalisme veroorzaakt door onbekenden. Terwijl de gemeente Almelo benadrukt dat de criminaliteit in de stad daalt, laten de cijfers van de politie een ander beeld te zien.

De Partij Vrij Almelo maakt zich zorgen over de ontstane situatie en heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de hierboven vermelde problemen? Zo ja, wat zijn de acties die het college heeft ondernomen? Zo nee, wat gaat het college doen om dit probleem het hoofd te bieden?

2. Is het college op de hoogte dat er plaatsen in de binnenstad zijn die slecht verlicht zijn, zodat het voor kwaadwillende figuren gemakkelijker is om criminele activiteiten te ontplooien? Zo ja, worden deze plaatsen aangepakt?

3. Wordt het nu niet eens tijd als gemeente om actie te ondernemen door meer toezicht op strategische plekken en de inzet van handhaving? Zo ja, hoe en wanneer? Zo neen, waarom niet?

4. De politie is er voor u en wil daarom graag bij u in de buurt zijn. Dichtbij, zodat zij snel kan optreden als dat nodig is, maar ook om gemakkelijk contact te leggen. Waarom is een (wijk)agent zelden nog zichtbaar en aanspreekbaar in zijn wijk aanwezig?

5. Agenten worden weggehaald uit de wijk, bureaus moeten dicht. Een structurele versterking van de politiecapaciteit is noodzakelijk. Hoe staat het college tegenover het inzetten van stadsmariniers, naar Rotterdams voorbeeld ? Deze goed opgeleide handhavers dienen zich te richten op het bestrijden van overlast op straat en die zaken waaraan de politie, vanwege gebrek aan mankracht, geen prioriteit kan geven. Graag een uitgebreid antwoord van het college.

6. Een korte check leert dat het aantal geregistreerde misdrijven in Almelo een stijgende lijn laat zien. Kloppen deze cijfers?

7. Bent u op de hoogte dat voor buitengewoon opsporingsambtenaren op jaarbasis 25 miljoen euro door het Rijk wordt gereserveerd om overlast en criminaliteit in de wijken aan te pakken?

Graag ziet de Partij Vrij Almelo de vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo
Harry de Olde

https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/praktijkvoorbeelden/alle-praktijkvoorbeelden/stadsmarinier-rotterdam/

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply