Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De politiek is er voor de burger en niet andersom
Categories: Zonder rubriek

De Raad op straat

Partij Vrij Almelo is al 12 jaar lang aanwezig in de lokale politiek. In 2010 werd de Partij Vrij Almelo opgericht. De partij ging zich steeds meer profileren als een voorvechter voor directe inspraak van omwonenden bij plannen en projecten binnen de gemeente Almelo. Proberen de kloof tussen u als burger en de politiek te dichten. Nog steeds houden uw bestuurders zich alleen maar met zichzelf bezig.

Politici die echt hun oor te luisteren leggen bij u, volksvertegenwoordigers die werkelijk begaan zijn met het wel en wee van hun kiezer, zijn met een zaklamp te zoeken. De Partij Vrij Almelo wil voor ú spreken in de gemeenteraad. In uw belang. Sterker nog, dat zijn wij aan u verplicht. Wij nodigen u van harte uit om via onze website rechtstreeks aan ons te laten weten wat u binnen het publieke domein bezig houdt. Ook in uw oplossingen voor bepaalde problemen zijn we geïnteresseerd.

Wij merken nog steeds dat er inwoners zijn die niet serieus worden genomen, dat er niet naar ze geluisterd wordt en dat er belangrijke beslissingen worden genomen die ons allemaal rechtstreeks zullen gaan raken. Mensen komen hiertegen in verweer, maar worden nog steeds niet gehoord. De politiek is nauwelijks zichtbaar. Wij constateren duidelijk dat de volksvertegenwoordigende rol van raadsleden nog steeds maar moeizaam uit de verf komt.

Als je in Almelo aan iemand vraagt wie de baas van hun stad is dan hoor je meestal de burgemeester noemen. Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente. In de rol van burgervader probeert de burgemeester te luisteren naar alle burgers en mee te leven als er feestelijke of juist heftige dingen gebeuren in de gemeente. De burgemeester is echter niet de baas van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. De burgemeester legt, net als de wethouders, verantwoording af aan de gemeenteraad over hoe de burgemeester zijn taken uitvoert.

Inspraak betekent dat inwoners van een gemeente hun mening kunnen geven over een plan. In een aantal gevallen is die inspraak zelfs wettelijk verplicht. Inspraak kan allerlei vormen hebben, al naar gelang het karakter van de beslissing die moet worden genomen. Meestal wordt dan besloten om omwonenden in een te vormen planteam op te nemen. Onder de voorwaarde dat alleen gesproken mag worden over hoe het eruit komt te zien. Bezwaar maken tegen de komst zelf mag pas als het bestemmingsplan er ligt en alle besluiten al vastliggen.

Het is duidelijk: de politiek en de inwoners van Almelo staan nog steeds mijlenver bij elkaar vandaan. Het woord volksvertegenwoordiger is in Almelo volledig misplaatst. De politiek is er voor de burger en niet andersom. De misleiding gaat maar door. Als voorbeeld zijn de plannen voor uitbreiding van het Businesspark. Dat zegt ons weer genoeg  over de gehele gang van zaken. In onze ogen is woningbouw de enige optie en niet de bouw van al die verschrikkelijke blokkendozen die voor ernstige overlast gaat zorgen door toenemende drukte. Steeds meer natuur en landbouwgrond wordt opgeofferd aan deze immense gebouwen. Mensen willen genieten van de natuur, het platteland, maar nu regeert het geld.

Duidelijke taal van de bewoners is voor ons dan ook de reden om met argusogen hier naar te kijken. Burgers kunnen geen enkele invloed uitoefenen op politieke beslissingen die genomen zijn door het college.
 
Met vriendelijke groeten,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.