Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
FUNCTIONEREN POLITIEK EN DEMOCRATIE
Categories: Zonder rubriek

Pak goede projecten niet af van de burgers, maar toon waardering voor wat het oplevert


Lage opkomstpercentages bij verkiezingen, verminderd aantal insprekers bij raadsvergaderingen, weinig animo voor bezoek aan raadsvergaderingen zijn signalen van een groeiende kloof tussen burgers en de politiek/overheid. Signalen die in ieder geval de Partij Vrij Almelo serieus wil oppakken.


Al jaren zijn door goedwillende burgers talloze pogingen ondernomen om de relatie met de gemeente te verbeteren. Zij vragen om een overheid die zich anders gedraagt. Die in nauw contact staat met de samenleving, weet wat er speelt en samen met de maatschappij problemen definieert en oplossingen bedenkt. Bestuurders moeten luisteren, eerlijk zijn en hun eigen belangen loslaten. Pak goede projecten niet af van de burgers, maar toon waardering voor wat het oplevert. Mag een raadslid namens de Almelose burgers vragen: Hoe wordt ons geld besteed? Waarom worden externe adviseurs ingehuurd voor zeven ton? Mag ik daar alsjeblieft over praten! 


Je hoort de politiek in te gaan uit overtuiging, uit idealisme. Dat is de bedoeling. Niet omdat je graag wilt vergaderen. Bevlogenheid, idealen en verbondenheid met de lokale gemeenschap, vandaaruit moet je raadslid worden. Proberen verbindingen te leggen. Daar geloven wij als partij in. Wilt u als burger een specifieke partij of raadslid uit de gemeenteraad benaderen, dan kunt u hem of haar persoonlijk benaderen via de partijwebsite of via de telefoon van de gemeente Almelo.

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Om hun werk goed te kunnen doen, moeten zij weten wat er leeft onder de inwoners. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Als gemeenteraad moet je vooral luisteren naar inwoners. Voordat dit zo is zal er nog veel werk verzet moeten worden.


De Partij Vrij Almelo zal nooit bij geheime vergaderingen aanwezig zijn en wil ook geen vertrouwelijke informatie ontvangen die niet ook openbaar is voor Almelose burgers. Uitvoer van projecten voordat er besluitvorming heeft plaatsgevonden is zeer onwenselijk.  Achterkamertjespolitiek is heel erg kwalijk en zeer ongewenst.

Openbaar bestuur heet tenslotte niet voor niets openbaar bestuur…!!

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.