Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD (raadsvergadering 18-06-2013)

 

leegstand_-_hiernaast

 

In oktober 2013 is een enquete uitgezet onder het Omnibus panel. Van de bijna 3000 leden heeft 66 procent de vragenlijst ingevuld. Het belangrijkste politiek onderwerp heeft met de binnenstad te maken en vooral de leegstand die door de helft van de panelleden is genoemd en die de gemeente direct moet aanpakken.

De Partij Vrij Almelo diende daarvoor al eerder een motie in om het college opdracht te geven op korte termijn in overleg te treden met verhuurders. Grote leegstaande panden zouden bijvoorbeeld na een kleine verbouwing in kleinere units kunnen worden opgedeeld zoals dat in Groningen is gebeurt.

Tot op heden heeft het college met de door de raad aangenomen motie niets gedaan.

 

Motie PVA inzake leegstand binnenstad Almelo

Constaterende dat de leegstand in de winkelstraten landelijk gemiddeld 6,5% bedraagt en de komende jaren door vergrijzing, ontvolking en toenemend internetgebruik naar alle waarschijnlijkheid zal gaan oplopen tot 9 à 10%

Dat de gemeente Almelo als één van de 415 gemeenten al geruime tijd in de top staat qua leegstand van winkels in de binnenstad.

Dat Almelo landelijk nu zelfs de kroon spant met 25% leegstand.

Overwegende dat langdurige leegstand niet alleen verloedering en criminaliteit in de hand werkt en slecht is voor het imago van Almelo maar ook schadelijk is voor verhuurders qua rendement en marktwaarde.

Overwegende dat juist kleinschaligheid en pluriformiteit een absolute voorwaarde is voor een levendige, aantrekkelijke binnenstad.

Overwegende dat ook Steven Brakman, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen eveneens van mening is dat huren niet marktconform zijn  en juist leegstand en verloedering in de hand werkt.

Verzoekt het College op korte termijn in overleg te treden met verhuurders over meer marktconforme huren dan nu het geval is.

En gaat over tot de orde van de dag.

IMG_0002

De Motie is met ruime meerderheid van 23 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen

 

Het door de Partij Vrij Almelo aangedragen voorbeeld in Groningen.

 

Het Jonge Ondernemers Plan JOP.

Bezuinigen, massaontslagen of het zoveelste faillissement. Vrijwel dagelijks eist de economische crisis nieuwe slachtoffers. Toch zijn er ook sectoren die profijt hebben van de recessie.

JOP staat voor het Jonge Ondernemers Plan. Het doel van JOP is het verzamelen van leegstaande winkelpanden in de Groningse binnenstad om deze vervolgens uit te delen aan jonge, creatieve ondernemers met een fris plan. Bijvoorbeeld het Koffiestation dat zelf gebrande koffiebonen gebruikt, vintage kledingwinkel Flat Iron of  ontwerpstudio Weloveitwhenaplancomestogether. Het belangrijkste criterium is dat je met een initiatief komt dat nieuw is in Groningen. Verder betaal je een tiende van de huurprijs aan pandbeheerder CareX  en moet je rekening houden met een opzegtermijn van twee weken. Voor je het weet heb je de sleutels van een statig pand in handen.

“Dat is natuurlijk een hele verantwoordelijkheid, om ineens zo’n ruimte te mogen gebruiken,” zegt Karina Bakx die tweeënhalf jaar geleden afstudeerde aan de kunstacademie en zich verbaasde over de leegstand in de binnenstad terwijl haar studiegenoten plannen hadden om ateliers en ontwerpstudio’s te beginnen,. “Maar het geeft jonge ondernemers een extra duwtje om er ook echt iets van te maken. Je krijgt de kans, dus je moet er wel iets mee doen.” En dat duwtje is precies wat veel twintigers nodig hebben, volgens Bakx. “Ze willen allemaal heel graag, maar zijn ook bang om zich vast te leggen. Wat als je concept mislukt, je geen geld verdient, maar je wel vast zit aan een huurcontract voor vijf jaar?” Als iedereen die nu via JOP een onderkomen heeft gevonden gewoon naar de bank was gegaan om een starterslening aan te vragen, was maar een tiende van de projecten echt uitgevoerd, denkt Bakx. “Met JOP krijgen jonge creatievelingen de kans om uit te proberen of hun plan in de praktijk ook werkt. Ze kunnen opzeggen wanneer ze willen.”

Maar is JOP daarom een winnaar van de crisis? “Ik denk dat de echte winnaars de jonge, ambitieuze mensen met de initiatieven zijn,” zegt Bakx. “Zij hebben profijt van de leegstand, de verpaupering. Als alles een beetje zoals mest wordt, kunnen daaruit nieuwe dingen opbloeien die zij bedenken.” Volgens Bakx is daarom de crisis ook zo spannend, want er is ruimte voor nieuwe plannen. “Je merkt dat de mensen die niet verder denken niet vooruit komen en afvallen. We kunnen wel gaan zitten wachten tot het over twintig jaar beter gaat, maar wat moet je dan? Dit is onze tijd, hier moeten we het mee doen.”

JOP heeft slim ingespeeld op de leegstand van winkelpanden die de crisis heeft veroorzaakt.

 

De Partij Vrij Almelo zet in op structurele aanpak van leegstand. Er moet een leegstandverordening worden opgesteld die eigenaren moet stimuleren bij het aanpakken van deze leegstand.

Opvallend is dat het college van burgemeester en wethouders geen van onze aanbevelingen overneemt en ze als ‘overbodig’ kwalificeert.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

5 Comments to “MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD (raadsvergadering 18-06-2013)”

  1. Avatar Irene schreef:

    Een college wat een ruime raadsmeerderheid negeert is haar functie als college volstrekt onwaardig en zou 19 maart a.s. direct moeten opstappen.

  2. Avatar Jansema schreef:

    Met een motie kan een raadslid de raad vragen een uitspraak te doen. In deze uitspraak kan het college of de raad worden bewogen tot een bepaalde actie of juist tot het nalaten daarvan. Ook kan met een motie worden gevraagd om instemming of afkeuring van bepaalde ontwikkelingen. Uitvoering van een motie is niet verplicht. Het college kan een motie naast zich neerleggen. Maar de raad kan het college hierover wel ter verantwoording roepen.

    Doel Met een motie maakt de raad zijn gevoelens over bepaalde aangelegenheden kenbaar, eventueel met een oproep aan het college, de burgemeester of de raad om tot actie over te gaan. Maar dit college wil maar niet in actie komen dus hoog tijd voor een nieuw college dat dan moet bestaan uit wethouders die uit de gelederen van de plaatselijke partijen moeten komen. Dan wordt er wat gedaan in Almelo.

  3. […] MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD […]

  4. […] 17.  Het college voert, vanwege een zeer lang geleden aangenomen PVA motie uit 2013, nog altijd actie tegen leegstaande winkelpanden en tracht eigenaren te bewegen voor een bestemmingswijziging Per 1.000 inwoners heeft Almelo in Overijssel de meeste leegstand. Dat is dus een zeer verontrustende gedachte want leegstaande panden zijn natuurlijk niet aantrekkelijk voor de stad. MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD […]

Leave a Reply