Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Uiterlijke schijn in Almelo

furious

http://www.tubantia.nl/regio/almelo/koos-van-de-hofkampstraat-zorgde-al-vaak-voor-overlast-1.4332133

De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. Hij of zij moet overlast en ordeverstoringen streng aanpakken en ook voorkomen dat er overlast ontstaat.

De Partij Vrij Almelo heeft regelmatig aangegeven dat het mis gaat in Almelo. We hebben dit meermaals aangegeven bij het hoofd beveiliging Almelo, bij de burgemeester en bij de diverse wijkagenten. Een paar weken geleden zelfs nog in de raad en wat krijg je dan voor antwoord?… het valt allemaal wel mee, daar hebben wij mensen voor die daar speciaal voor zijn opgeleid, nu…wij zien ze niet. Wat we wel zien is dat dit onderwerp van burenruzies al jaren geleden zou worden behandeld in de raad. Ondanks dat wij steeds maar weer tegen dezelfde muur oplopen is dit probleem op aandrang van de PVA in het raadsprogramma opgenomen. Een spelletje voetbal ( Ajax/ Heracles) blijkt  belangrijker te zijn dan dat een buurman de buurt terroriseert en misschien een andere buurman neersteekt of dood schiet. Dan wordt iedereen wakker en weten ze het allemaal weer zo goed. We zitten intussen met (slappe) bestuurders opgescheept die er alleen maar zijn ( zoals nu weer blijkt) voor de uiterlijke schijn. Maar doortastend zijn ze niet. En dat geldt ook voor de politie. Het is en blijft een slappe hap. Maar we zitten er wel mee.
Namens de Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde (fractievoorzitter)

https://www.vrijalmelo.nl/2011/09/nogmaals-hufterhutten-of-aso-containers-in-almelo/

Aan: Partij Vrij Almelo
Geachte heer de Olde,

Naar aanleiding van uw vragen in uw mail van 21 september 2011 delen wij u het volgende mee.

Heeft de burgemeester als hoofd van de politie kennis van deze problemen die steeds vaker in Almelo voorkomen en kan de burgemeester de raad informeren over haar kijk op de toedracht van het een en ander?

De burgemeester heeft wekelijks overleg met de politie. Daarbij worden eventueel ook conflictsituaties in buurten besproken. Inhoudelijke kennis van de dossiers is noodzakelijk om het handelingsperspectief te kunnen bepalen voor het oplossen van het probleem. De politie, in de meeste gevallen de wijkagent, wordt regelmatig gevraagd te bemiddelen in conflicten met betrekking tot b.v. geluidsoverlast. Maar dat geldt ook voor andersoortige hinder zoals parkeeroverlast, hondenpoep, rommel op straat, vandalisme, vernielingen, te hard rijden, e.d.  Bij conflicten in de buurt gaat het vaak om langslepende problemen, maar ook om zaken van incidentele aard.  Wij constateren overigens geen negatieve trend met aantoonbaar meer (ernstige) gebeurtenissen. Dat blijkt ook bijgevoegd overzicht van de burenruzies in Almelo en Twente.

Bent u het met ons eens dat we de hufters in Almelo geen ruimte meer moeten gunnen?

Wonen is een grondrecht voor een ieder, zonder aanzien des persoons. De gemeente neemt haar zorgplicht voor de huisvesting van alle inwoners serieus. Daarin past niet dat de gemeente mensen vooraf gaat screenen om bepaalde personen te kunnen weren.

Hoe luidt de instructie voor medewerkers van de politie hoe op te treden bij trammelant tussen buren?

De buurt mag wat van de wijkagent verwachten als er problemen zijn. Dit is een kerntaak van de wijkagent. De wijkagent zal daarbij ook een beroep op de bewoners zelf doen. De politie is namelijk niet de enige die zich in moet zetten voor een veilige en leefbare wijk. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen (bewoners, ondernemers, gemeente, politie, enz.) die allemaal belang hebben bij een veilige en leefbare wijk.  De politie wil weten wat er leeft en speelt in de wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten.  

Waar en hoe kunnen betrokken buren verhaal halen om zo gauw mogelijk tot een oplossing te komen?

Zie hiervoor onder 3. De stelregel is dat buren er zelf voor moeten zorgen dat problemen worden uitgesproken en opgelost. Lukt dat niet dan kan de wijkagent worden ingeschakeld.  Als de politie tegen strafbare feiten wil optreden dan  moeten overtredingen wél moet worden aangetoond.

Heeft de burgemeester zich al eens persoonlijk met een zaak bemoeid?

De burgemeester heeft zich meer dan eens persoonlijk bemoeit met buurtconflicten.

Wat is de opvatting van de burgemeester in al deze zaken?

Er zijn buren die het echt te bont maken op de meest ongelegen tijden. Mensen raken dan getergd door de overlast. Sommige buren weten niet eens dat ze overlast veroorzaken. Andere buren gaan er zonder meer vanuit dat ze wel wat van hun buren zullen horen zodra zij overlast veroorzaken.

Overlast van buren moet bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. Het gaat vaak te ver om politie of andere instanties meteen in te schakelen. In dat geval kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. De gemeente zal het initiatief nemen voor het introduceren van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. De methode die de bemiddelaars gebruiken, werkt drempelverlagend en maakt gelijkwaardige communicatie mogelijk. Vrijwilligers kunnen veel aandacht besteden aan herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing.

Deelt de burgemeester met de PVA de inschatting dat het politieoptreden bij burenruzie vaak niet goed gaat, en dat achter het uit de hand lopen van het conflict over het politieoptreden misschien wel eens een structurele oorzaak of oorzaken zou kunnen liggen. Zo ja, welke zouden die oorzaken kunnen zijn?

De huidige APV op grond van artikel 2.60 biedt voldoende mogelijkheden om handhavend op te treden. Daarnaast kunnen burgers een civiele procedure starten in het kader van artikel 5.37 BW.  De functie van wijkagent is juist mede bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid op wijk- en buurtniveau te bevorderen en in stand te houden.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                  de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Uiterlijke schijn in Almelo”

  1. Sjoerd Visser schreef:

    De uiterlijke schijn ophouden is in de politiek prioriteit nr 1 ! Al het andere moet helaas daarvoor plaats maken !!!

Leave a Reply