Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Studenten verlichten stadspark met hondenpoep

poo

 

Amerikaanse studenten hebben een manier bedacht om in de praktijk elektriciteit te creëren uit een van de grootste ergernissen ter wereld, hondenpoep. Inmiddels kunnen ze de verlichting van een stadspark erop laten draaien.

De studenten maakten gebruik van een bijeffect dat plaatsvindt bij zogenaamde anaërobe vergisting. Hierbij wordt biomassa in een zuurstofloze omgeving zoals een septic tank afgebroken door micro-organismen en komt er onder andere biogas vrij, zo meldt de universiteit van de studenten.

De studenten ontwierpen een systeem dat ook in de zomer van toepassing was. Door de septic tanks onder de grond te plaatsen blijft het systeem op een ideale tempratuur en blijft de akelige geur weg bij de wandelaars.

Door het park heen staan nu opvangsystemen waar hondeneigenaren de ontlasting van hun huisdieren kwijt kunnen. De studenten hebben een ‘interactief element’ toegevoegd. Bezoekers kunnen het proces helpen door van buiten af in de septic tank te roeren.

 

poep2

 

Reactie:

Als de wil er is dan zijn er diverse mogelijkheden om overlast van hondenpoep daadwerkelijk aan te pakken!!

De plannen voor het winnen van energie uit hondenpoep zijn namelijk niet uniek.

Ook in het buitenland zijn vergelijkbare plannen opgesteld, en in Stiens kan het lokale zwembadwater sinds kort verwarmd worden met energie uit koeienpoep.

In Leeuwarden is zelfs al praktijkervaring opgedaan met het proces. In de Friese hoofdstad wordt jaarlijks al ongeveer 64 ton hondenpoep omgezet in biogas; genoeg om een enkel huishouden een jaar lang van energie te voorzien.

De ervaringen in de andere gemeenten laten zien dat ze in positieve zin bijdragen aan duurzaamheid, leefbaarheid, hygiëne en de bereidheid om hondenpoep op te ruimen.

 

De participatiesamenleving: burgers aan het werk zetten. We maken een hondenspeeltuin, dat is leuk voor de buurt. Nu nog de gemeente die een idee wil ‘omarmen”.  Hoezo burgerparticipatie?

De vele initiatieven van inwoners, dagelijks komen er nieuwe bij, ontstaan meestal uit angst, bezorgdheid of boosheid.

Daar de grote partijen het meestal nalaten, nemen we vaak noodgedwongen het heft in eigen hand: om lokaal goede ideeën naar voren te brengen, om zorg veilig te stellen voor ouderen, om de buurt leefbaar te houden, om ouderen en buurtcentra open te houden, om wat te doen aan de benarde situatie opvang zwerfdieren……………………….

Bij participatie gaat het om samen nadenken en samen werken aan verbetering van onze leefomgeving en onze economie in onze stad.

 

Harry de Olde

 

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply