Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen inzake brandveiligheid pand Stegehuis

 

Henk Stegehuis staat bij zijn (door een poort) afgesloten voordeur

 

 

Geachte heer De Olde,

U hebt schriftelijke vragen gesteld omtrent het verzoek om handhaving zoals dat is ingediend door de heer Stegehuis, Haven Noordzijde 21a, te Almelo. Hieronder beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

 

Vraag 1

In een brandgang mogen geen containers staan die gevaar opleveren bij calamiteiten. De brandgang moet vrij zijn. Waarom wordt hier niet gehandhaafd?

Reactie:

Wij hebben het handhavingsverzoek van de heer Stegehuis ontvangen. Bij elk ontvangen handhavingsverzoek wordt er door ons een onderzoek ingesteld. Dit houdt in dat er een toezichthouder ter plaatse een controle uitvoert. Het verzoek van de heer Stegehuis hebben we versneld opgepakt. Deze controle is inmiddels uitgevoerd. De regionale brandweer heeft gelijktijdig een controle uitgevoerd en heeft geconstateerd dat de steeg geen vluchtweg is in de zin van het Bouwbesluit 2012; de steeg is dus geen brandgang. Bij de eerste controle is door onze milieutoezichthouder geconstateerd dat er op grond van de milieuregelgeving één gasfles te veel aanwezig was. Bij de hercontrole was de gasfles verwijderd. Er is nu geen sprake meer van overtredingen. Het handhavingsverzoek van de heer Stegehuis zal beantwoord worden met de mededeling dat er geen sprake meer is van overtredingen. Het verzoek zal hierom worden afgewezen.

 

Vraag 2

Op grond van voorschrift 3.18 PGS 15 is het niet noodzakelijk om gasflessen tegen weersinvloeden te beschermen, maar er moet tenminste 1 buitenwand zijn en dient in die wand tenminste 1 deur aanwezig te zijn. Er staan in de brandgang meerdere gasflessen los tegen het pand van H. Stegehuis. Bent u ervan op de hoogte dat dit wettelijk niet is toegestaan?

Reactie:

Zoals hierboven al gezegd heeft onze toezichthouder een controle uit gevoerd. Onze toezichthouders zijn goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en kunnen zich een goed beeld vormen van of er sprake is van overtredingen. De voorschriften van hoofdstuk 6 van de PGS15 zijn pas van toepassing als er meer dan 125 liter gas aanwezig is. In de inrichting is na de hercontrole minder dan 125 liter gas opgeslagen.

 

Vraag 3

De brandweer kan voorkomen dat de brand van het ene bedrijfspand naar het andere bedrijfspand kan overslaan. Goed onderhouden en vrije brandgangen zijn daarom dus van levensbelang. Waarom is er geen contact gezocht met Dock 19, aangezien dit bedrijf zich niet aan deze voorwaarden houdt?

Reactie:

Onze toezichthouder kan in eerste instantie beoordelen of er sprake is van een overtreding. Wanneer noodzakelijk kan hij daarbij de hulp van de regionale brandweer inschakelen. De regionale brandweer heeft gelijktijdig een controle uitgevoerd en geconstateerd dat de steeg geen vluchtweg is in de zin van het Bouwbesluit 2012. Er gelden dan ook geen speciale eisen voor de opslag van in dit geval gasflessen. Dock 19 is gelijk na ontvangst van het handhavingsverzoek op de hoogte gesteld van het verzoek en daarmee ook op de hoogte gesteld van het onderzoek wat wij hebben uitgevoerd.

 

Vraag 4

Op 1-11-2016, pas 11 jaar later na de eerste controle is er weer een controle uitgevoerd door een ambtenaar van de gemeente Almelo. Deze ambtenaar kwam ter plekke kijken en was zeer geschokt omdat er sprake was van een brandgevaarlijke situatie. Er is een rapport opgemaakt met foto’s en tot onze verbazing wordt hier (nog steeds) niets mee gedaan. Waarom niet?

Reactie:

De eerste controle is uitgevoerd bij de inrichting van de heer Stegehuis, de antiekhandel. Deze inrichting is aan te merken als een type A inrichting. Dit houdt in dat hier de minste milieubelasting is te verwachten. Deze inrichtingen zijn in 2016 eenmalig gecontroleerd. Vanwege de lage milieubelasting hebben controles op dit type inrichtingen zeer lage prioriteit, dit is ook vastgesteld in het jaarprogramma 2016 van het team Regelgeving en Handhaving van de sector Stad en Economie. Uit het rapport dat naar aanleiding van de controle van Antiekhandel Stegehuis door onze toezichthouder is opgemaakt blijkt dat hij heeft aangegeven dat de heer Stegehuis van mening is dat er sprake is van een brandgevaarlijke situatie. Navraag bij onze toezichthouder heeft geleerd dat hij van mening was dat er geen sprake was van een spoedeisende situatie. Hiermee was er voor ons geen sprake van zwaarwegende redenen om onmiddellijk op te treden. Desondanks is het verzoek versneld opgepakt. De controles zijn inmiddels uitgevoerd.

 

Vraag 5

Wij zagen dat de brandgang met een poort is afgesloten. In dit geval is afsluiten mogelijk niet toegestaan. Waarom is hier nooit op gehandhaafd en is de brandweer en/of de politie hiervan op hoogte?

Reactie:

De regionale brandweer heeft een controle uitgevoerd bij de inrichting. Zij hebben getoetst aan de regelgeving en daar is uit gekomen dat voor wat betreft de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 de steeg geen dienst doet als vluchtweg en daarmee afgesloten mag worden.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

Veel drukwerk

Er is veel drukwerk aanbesteed, de poort affaire. De heer Stegehuis wordt al jaren gewoon dwars gezeten door de gemeente Almelo. Het pand Dock 19, nu een restaurant, was vroeger een garage, gebouwd door Schiphorst toenmalig DAF dealer. Later maakte Citroen dealer Kemperink gebruik van het pand. Tijdens de herstructurering van de markt verdween de garage naar de Henriëtte Roland Holslaan. In al die jaren hebben medewerkers van de firma Abeln en de eigenaar van het gebouw gebruik gemaakt van de voordeur in de steeg. De nu beruchte poort is de ingang naar het woonhuis, waar zich ook de voordeur van het Stegehuis pand bevind. De rol van de gemeente is dubieus. De gemeente heeft al een kapitaal aan arbeidsuren van ambtenaren gebruikt om hun gelijk te halen. Dock 19 gebruikt de gang als opslagplaats.

Nog een keer: In naam van Oranje doet open de poort…….

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Beantwoording raadsvragen inzake brandveiligheid pand Stegehuis”

  1. […] 46.  De fysieke leefomgeving controleren op veiligheid en leefbaarheid. In Almelo willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld van de chemische industrie. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk beperken. Beantwoording raadsvragen inzake brandveiligheid […]