Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
PVA schriftelijke vragen aan B&W over winkelleegstand Almelo

 

Almelo, 12 mei 2017

 

Geacht college,

Op woensdagavond 10 mei 2017 was de gedeputeerde mevrouw Monique van Haaf (VVD) van de provincie Overijssel aanwezig in ons gemeentehuis om de problemen waar Almelo mee kampt te bespreken met de fractievoorzitters.

PVA vroeg tijdens het beraad aan haar wat de provincie concreet doet om winkelleegstand (intussen 144 winkels) te voorkomen en aan te pakken en/of daar beleid voor wordt gemaakt.

De provincie heeft namelijk een belangrijke taak op het gebied van ruimtelijke ordening, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Wij vinden de oplopende winkelleegstand een groot maatschappelijk probleem dat de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving aantast. Als te veel winkels in een bestaand winkelgebied leeg staan, verliest dit gebied zijn aantrekkelijkheid en functionaliteit. Dat heeft zijn weerslag op de economische vitaliteit van een gebied en op de leefbaarheid. Leegstand leidt tot verloedering en sociale onveiligheid.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

Vraag 1.

Mevrouw van Haaf bevestigt dat leegstandbestrijding hoog op de agenda staat van de Provinciale Staten van Overijssel.

Bent u hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 2.

Omdat gemeenten niet altijd voldoende zicht hebben op het grote plaatje of dat niet willen vanwege concurrentiemotieven, vindt de provincie dan ook dat zij een actieve rol moet spelen bij de aanpak van winkelleegstand.

Is die actieve rol er intussen? Zo ja, hoever is de ontwikkeling van de samenwerking gevorderd?

 

Vraag 3,

Op de vraag van PVA aan mevrouw van Haaf of zij wist dat de leegstand in Groningen in positieve zin afwijkt van het landelijk gemiddelde bevestigde ze met ja. Tevens vermeld ze dat de provincie Groningen leegstand en herbestemming op creatieve wijze in de stad Groningen heeft aangepakt door een investering te doen van 10 miljoen euro.

Bent u of was u hier, net als mevrouw van Haaf op de hoogte van dit positieve gebeuren?

 

Vraag 4.

De PVA diende op 18 juni 2013 een Motie in om het college opdracht te geven op korte termijn in overleg te treden met verhuurders. Grote leegstaande winkelpanden zouden bijvoorbeeld na een kleine verbouwing in kleinere units kunnen worden opgedeeld zoals in Groningen is gebeurt.

Waarom hebt u tot op heden niets gedaan met de (aangenomen) PVA-Motie aanpak leegstand d.d. 18 juni 2013?

 

Vraag 5.

Bent u gezien het bovenstaande van plan om op korte termijn in overleg te treden met de provincie Overijssel om de gigantische winkelleegstand (per 1.000 inwoners heeft Almelo in Overijssel de meeste winkelleegstand) nu eindelijk eens aan te pakken?

Wij zouden deze vragen graag op korte termijn beantwoord willen zien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD ALMELO

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.