Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Er is een mismatch op de arbeidsmarkt
Categories: Zonder rubriek

Nog niet eerder was de arbeidsmarkt zo krap als nu. Voor het eerst zijn er meer vacatures dan werklozen.

Na elke gemeentelijke verkiezing is er wel weer een wethouder die de heisa onder langdurig werklozen weer aankaart met prachtige beloftes. Zo dacht een goedwillende wethouder in 2018 dat klusje wel even te zullen klaren door alle bijstandsgerechtigden uit de Almelose kaartenbak in het fors uitgebreide XLpark aan het werk te krijgen.

De terleurstelling bleek groot te zijn, dus is het logisch dat iedereen zich dan afvraagt: waarom moeten we ze uit het buitenland halen terwijl ze hier in de bakken zitten? Duidelijk is dat de werkgelenheid onder de vele werklozen in het ambitieuze bedrijvenpark XL volledig flopt. Ondernemers hebben grote problemen bij het invullen van vacatures op het regionale bedrijventerrein XL Businesspark. Het vinden van geschikt personeel blijkt een groot probleem te zijn.

Oost-Europese arbeidsmigranten hebben sinds hun toetreding tot de Europese Unie in 2007 vanwege het vrij verkeer van werknemers geen arbeidsvergunning meer nodig om in Nederland te kunnen werken. Werkgevers kunnen deze groep werknemers dus heel eenvoudig inzetten.

In Almelo wonen en werken veel Poolse arbeidsmigranten. Ze komen geheel vrijwillig deze kant op en kiezen er bewust voor om ver van huis op deze manier hun gezinnen financieel te onderhouden. En ze nemen, net als de toenmalige textielarbeiders, een bescheiden slaapplek, gedeelde huisvesting en goedkope invulling van de vrije uurtjes voor lief. 

Duidelijk is dat de Nederlandse industrie in de lift zit. De groei van de economie, maar vooral structurele ontwikkelingen hebben een positief effect op industriële investeringen. Hierdoor stijgt de vraag naar bedrijventerreinen.

Terwijl veel prognosemodellen een krimp voorspelden, ging 20 tot 30 procent van de nieuwe bedrijfsgrond in de afgelopen vier jaar naar industriebedrijven. Uit het rapport ‘Langetermijnbehoefte industrie’ blijkt dat 70 procent van de bedrijven verwacht ook komende jaren nieuwe investeringen te doen.

Bedrijven zouden de klik wel eens kunnen maken om sterk te investeren in robotica. Hierdoor zou het bedrijf kunnen blijven draaien indien werknemers niet in staat zijn te werken.

De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet en dat er in 2025 meer dan vier miljoen commerciële robots in vijftigduizend magazijnen staan. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau ABI Research. De coronacrisis kan nog eens voor een extra versnelling zorgen, want uit onderzoek onder CFO’s van onderzoeksbureau Gartner blijkt dat digitaliseren en automatiseren zijn gestegen op de prioriteitenlijst. 

Er wordt nog smakelijk gelachen om het idee dat robots mensen overbodig maken. Dat wordt afgedaan als science-fiction. Maar CPG Grey laat in een goed gedocumenteerde video zien dat robots wel degelijk het werk van mensen kunnen overnemen. In de video “Humans Need Not Apply” laat Grey overtuigend zien hoe in de nabije toekomst bijna de helft van de beroepsbevolking vervangen kan worden door robots.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/33/meer-vacatures-dan-werklozen-in-tweede-kwartaal

https://www.bciglobal.nl/nl/robotisering-bespaart-de-komende-15-jaren-35-000-arbeidsplaatsen-in-nederlandse-distributiecentra

https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeid/arbeidsmarkt/robots-nemen-werk-van-mensen-over

https://www.vrijalmelo.nl/2019/10/schriftelijke-vragen-aan-college-van-bw-almelo-betreft-robotisering-op-distributiecentra/

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Er is een mismatch op de arbeidsmarkt”

  1. Hendrik schreef:

    In tegenstelling tot Jesse Klaver, de voorman van GroenLinks die een nòg grotere overheid wil, dus nòg meer en hogere belastingen, spreken we over het feit dat er al op lokaal, provinciaal en landelijk niveau 970.000 ambtenaren op kosten van belastingbetaler leven wat in totaal jaarlijks 34,2 miljard kost. Bij meer robotten, die al jaren zelfs hele auto’s op de lopende band produceren, kunnen we enorme kosten besparen en zal de vergrijzing dan ook geen probleem meer zijn. Ook kost een ambtenaar nú, inclusief overhead, vanaf de 1e salarisschijf al 56 euro per uur, terwijl een robot slechts 6 euro per uur kost.

    Tel uit je winst, zouden we zeggen!!

Leave a Reply