Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Actie is noodzakelijk om leegstand winkels aan te pakken
Categories: Zonder rubriek

Leegstaande winkel in grotestraat

Wat te doen met al die lege panden? Het ligt het meest voor de hand om er een koffietentje of lunchroom in te beginnen. Koffiedrinken of een broodje eten kan immers niet digitaal. Maar er is een grens aan het aantal horecagelegenheden. Wonen dan? Er is immers een schreeuwend tekort aan betaalbare en dus niet al te grote woonruimte.

Wie door de grotestraat van Almelo loopt, kan er niet omheen: steeds meer winkelpanden staan (nog steeds) leeg. Het aanbod van kleine, aparte winkeltjes valt tegen. Het winkelaanbod vervlakt en dat terwijl er al jaren plannen zijn om de grotestraat aantrekkelijker te maken.

De Partij Vrij Almelo maakt zich al vele jaren zorgen over de kwaliteit van de binnenstad en vroeg het college van Burgemeester en Wethouders al meer dan eens met een plan te komen om met name de grotestraat te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat er meer ‘leuke en kleine winkeltjes’ komen, moet er een gebiedsgerichte aanpak komen. Dat betekent er ‘gebiedsprofielen’ moeten komen, waardoor de verschillende delen van de binnenstad herkenbaar worden.

Als duidelijk is welke winkels waar een plek kunnen krijgen, moeten de verhuurders ervoor zorgen dat in de leegstaande panden de juiste winkels komen. Daarvoor moet de gemeente een convenant met de verhuurders gaan afsluiten. Zij moeten dan actiever zoeken naar geschikte winkelformules voor de leegstaande panden. Verhuurders moeten bereid zijn nieuwe winkeliers kortere huurcontracten aan te bieden en eventueel dan een deel van de kosten van de inrichting betalen.

Ondernemers die nu al in de binnenstad zitten worden dan gestimuleerd hun winkels op te knappen. Zij kunnen bijvoorbeeld een subsidie krijgen voor het opknappen van hun gevel of winkelpui áls het historische karakter van de binnenstad daardoor beter uit de verf komt. De Partij Vrij Almelo erkent dat daar niet veel geld voor is. Maar, zo benadrukken wij, veel partijen in de binnenstad – ondernemers, verhuurders, woningbouwcorporaties – hebben belang bij verbetering van het centrum en zullen daarom ook zelf willen investeren, met name de corporaties.

De winkelfunctie moet daarom drastisch veranderen. De grotestraat moet aantrekkelijke worden voor zowel bewoners als bezoekers van elders. Wij streven naar een groter, diverser en kleinschalig winkelaanbod waarbij de nadruk ligt op kleine zelfstandigen. Filialen van grote ketens passen minder in deze opzet. Daarnaast willen we de functies cultuur, en recreatie versterken.

De grotestraat moet zich gaan ontwikkelen tot een toeristische en culturele promenade. Dit stadsdeel moet daarop inspelen door het winkelgebied te verlevendigen met attracties in die sfeer.Almelo: stad van traditie en cultuur, van winkels en gezelligheid, van evenementen en natuur.

Het Almelo van nu draagt gelukkig nog steeds het authentieke karakter van toen. We moeten deze rijke historie blijvend gaan benutten.

Harry de Olde

leegstand aanpakken doe je samen (raadsexcursie 12 april 2019)

Terugblik winkelleegstand grotestraat

In oktober 2013 is een enquete uitgezet onder het Omnibus panel. Van de bijna 3000 leden heeft 66 procent de vragenlijst ingevuld. Het belangrijkste politiek onderwerp heeft met de binnenstad te maken en vooral de leegstand in de grotestraat die door de helft van de panelleden is genoemd en die de gemeente direct moet aanpakken.

De Partij Vrij Almelo diende daarvoor al eerder een motie in om het college opdracht te geven op korte termijn in overleg te treden met verhuurders. Grote leegstaande panden zouden bijvoorbeeld na een kleine verbouwing in kleinere units kunnen worden opgedeeld zoals dat in Groningen is gebeurt.

Motie PVA 18 juni 2013

Motie Partij Vrij Almelo inzake leegstand binnenstad Almelo

Constaterende dat de leegstand in de winkelstraten landelijk gemiddeld 6,5% bedraagt en de komende jaren door vergrijzing, ontvolking en toenemend internetgebruik naar alle waarschijnlijkheid zal gaan oplopen tot 9 à 10%

Dat de gemeente Almelo als één van de 415 gemeenten al geruime tijd in de top staat qua leegstand van winkels in de binnenstad.

Dat Almelo landelijk nu zelfs de kroon spant met 25% leegstand.

Overwegende dat langdurige leegstand niet alleen verloedering en criminaliteit in de hand werkt en slecht is voor het imago van Almelo maar ook schadelijk is voor verhuurders qua rendement en marktwaarde.

Overwegende dat juist kleinschaligheid en pluriformiteit een absolute voorwaarde is voor een levendige, aantrekkelijke binnenstad.

Overwegende dat ook Steven Brakman, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen eveneens van mening is dat huren niet marktconform zijn  en juist leegstand en verloedering in de hand werkt.

Verzoekt het College op korte termijn in overleg te treden met verhuurders over meer marktconforme huren dan nu het geval is.

En gaat over tot de orde van de dag.

IMG_0002

PVA schriftelijke vragen aan B&W over winkelleegstand Almelo

https://www.tubantia.nl/almelo/stinkende-best-doen-winkels-verhuren-dat-helpt-tegen-leegstand-in-almelo~aed3123c/

https://www.deondernemer.nl/actueel/investeerders-blazen-leven-in-dode-winkelstraat~293613

Almelo aantrekkelijk maken, hoe doe je dat????

https://www.tubantia.nl/dossier-opinie/ook-het-heilige-huisje-dat-kernwinkelgebied-heet-loopt-langzaam-leeg-tijd-voor-een-heroverweging~affef16f/

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.