Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
 ”Twentestad Nee” 
Categories: Zonder rubriek

Er zijn burgemeesters die graag een grotere gemeente willen en de samenwerking willen aangaan met andere gemeenten. Vooral omdat er dan bijvoorbeeld betere ambtenaren kunnen worden ingehuurd, het goed is voor hun eigen carrière en je in een grotere gemeente als burgemeester ook meer verdient. “Allemaal vanuit de gedachte dat groter beter is, maar dat is al lang niet meer altijd het geval.”

Vertrekkend burgemeester Arjen Gerritsen is een groot voorstander van Twentestad: één grote Twentse gemeente. Die plannen stuiten al jaren op veel verzet van burgers en kleine gemeenten die zelfstandig willen blijven.

De gemeente krijgt vooral in het sociale domein steeds meer taken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld Participatiewet, Jeugdzorg, uitbreiding Wmo). De Partij Vrij Almelo vindt dat de beslissing over welke en hoe gemeentelijke taken worden uitgevoerd door de gemeenteraad genomen moeten worden en niet door het bestuur van bv. een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent overigens niet dat wij tegen een vorm van samenwerking zijn.

Binnen Twente zijn er veertien gemeenten. Voor een aantal taken, die beter gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd, hebben die gemeenten de Regio Twente opgericht. Het bestuur van de Regio Twente bestaat wel uit collegeleden van deelnemende gemeenten en die zijn dus niet direct door de bevolking gekozen.

Maar het grootste probleem dat in Twentestad gaat ontstaan is volgens ons de afstand tussen burger en overheid. Die zal schrikbarend toenemen. ‘Uit onderzoek blijkt dat politici, wanneer het rechtstreekse contact met hun burgers afneemt, veel minder zicht hebben op wat er in de gemeente gebeurt. En ook minder het gevoel hebben dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun politieke bestuurders.’ Het blijkt dat vooral gemeenten die sterk in omvang zijn toegenomen, te maken hebben met een dalende opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen. 

De Partij Vrij Almelo vindt dat de democratische controle moet liggen waar hij hoort, namelijk bij de gemeenteraden van de Twentse gemeenten. De ontwikkeling van één gemeente Twentestad wijst de Partij Vrij Almelo daarom dan ook resoluut af.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.